JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Sauna kuin reset-painike

6.3.2014 10.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140306104000

En voi väit­tää ole­va­ni ää­ne­käs sau­nan puo­les­ta­pu­hu­ja. Vaik­ka käyn­kin ai­na vä­lil­lä ko­ti­kul­man uk­ko­jen kans­sa sau­nail­lois­sa, edus­taa sau­no­mi­nen mi­nul­le en­nen kaik­kea ko­tois­ta rau­hoit­tu­mis­ta ar­jen kii­rei­den kes­kel­tä. Sau­nas­sa koko keho ja mie­li le­pää täy­del­li­ses­ti – jos vain an­nan it­sel­le­ni ai­kaa ja ti­laa rau­hoit­tua.

Mi­nul­le on usein­kin käy­nyt si­ten, et­tä yl­lä­tän it­se­ni ajat­te­le­mas­ta sau­no­mi­sen ai­ka­na tai sen jäl­keen joi­ta­kin to­del­la tuo­rei­ta ja uraa uur­ta­via aja­tuk­sia. Jos­kus on täy­ty­nyt ot­taa muis­tio kä­teen ja kir­joit­taa tuo­reet ide­at heti ylös, jot­tei­vät ne ka­toa yh­tä no­pe­as­ti kuin il­maan­tui­vat.

Olen ke­hi­tel­lyt täs­tä kai­kes­ta te­o­ri­an, joka on vah­vis­ta­nut myön­teis­tä suh­tau­tu­mis­ta­ni sau­naan. Te­o­ria me­nee suu­rin piir­tein näin: Sau­nas­sa ih­mi­nen voi to­del­la pai­naa elä­män­sä re­set-pai­ni­ket­ta ja kat­kais­ta viik­ko­aan vaik­ka use­am­man­kin ker­ran. Kun peh­mit­tää ke­ho­aan ma­keis­sa löy­lyis­sä, myös mie­li löy­tää pa­rem­min ta­sa­pai­non ja aja­tuk­set läh­te­vät har­hai­le­maan po­si­tii­vi­sel­la, luo­val­la ta­val­la. Olen­nais­ta on se, et­tä sau­nas­sa ei saa ol­la min­kään­lai­sia suo­ri­tus­pai­nei­ta.

Kai­kil­le suo­ma­lai­sil­le voin suo­si­tel­la ah­ke­raa sau­no­mis­ta ikään ja su­ku­puo­leen sekä si­vii­li­sää­tyyn kat­so­mat­ta. Yleen­sä ai­na sau­no­mi­ses­ta saa hy­vän mie­len. Joku voi kui­ten­kin myös ah­dis­tua sau­no­mi­ses­ta. Var­sin­kin jos omaan men­nei­syy­teen liit­tyy pe­lot­ta­via sau­na­muis­to­ja. Us­kon, et­tä täl­lai­nen on kui­ten­kin hy­vin poik­keuk­sel­lis­ta.

Yleen­sä sau­na edus­taa suo­ma­lai­sil­le le­vol­lis­ta olo­ti­laa. Ur­ho Kek­ko­nen to­te­si erään ker­ran sau­nas­ta näin: ”Sau­nas­sa minä ren­tou­dun fyy­si­ses­ti ja hen­ki­ses­ti. Sau­nan lep­poi­sa il­ma­pii­ri syn­nyt­tää hel­pos­ti so­vin­to­miel­tä. Elä­mä il­man sau­naa tun­tuu mi­nus­ta mah­dot­to­mal­ta.”

Olen sau­na-asi­as­sa UKK:n kans­sa täs­mäl­leen sa­maa miel­tä. Sau­na edis­tää hy­vän­tah­toi­suut­ta ja ra­ken­taa rau­haa ih­mis­ten vä­lil­lä. Ja kyse ei nyt ole mis­tään sau­nai­de­o­lo­gi­ses­ta tul­kin­nas­ta tai iki­ai­kai­sen sau­nan sot­ke­mi­ses­ta po­liit­ti­siin ku­vi­oi­hin. Mi­nus­ta UKK oli oi­val­ta­nut sau­nan pe­rim­mäi­sen ole­muk­sen ai­van poh­ja­mu­tia myö­ten.

Ei siis muu­ta kuin lis­sää löy­lyä!

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys