JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”Kesää ei saatavilla maassasi. Yritä myöhemmin uudestaan.”

16.7.2015 6.14

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150716061400

Sain mat­ka­pu­he­li­mee­ni What­sApp-vies­tin, joka jäl­jit­te­li tie­to­ko­neen il­moi­tus­ta epä­on­nis­tu­nees­ta oh­jel­mis­to­päi­vi­tyk­ses­tä. Ot­si­kon to­te­a­mus ko­ko­si yh­teen mo­nien aja­tuk­set hu­mo­ris­ti­sel­la ta­val­la.

”Suo­men kesä on ly­hyt mut­ta vä­hä­lu­mi­nen”, sa­no­taan van­has­sa, hie­man kui­va­kas­sa sa­nan­par­res­sa. Olem­me his­to­ri­an saa­tos­sa tot­tu­neet sii­hen, et­tä kai­ken kau­niin – var­sin­kin vil­ja- sekä hil­la­sa­don – pa­nee hal­la.

Kyl­mäs­sä Poh­jo­las­sa ke­sän kä­si­te on­kin ve­ny­vä. Toi­si­naan voi tun­tua hu­vit­ta­val­ta, kun nä­kee jon­kun kä­ve­le­vän short­seis­sa ja T-pai­das­sa al­le 10 as­teen läm­pöi­se­nä sa­de­päi­vä­nä. Eh­kä­pä täy­del­lis­ten ke­sä­säi­den si­jas­ta oli­si­kin hyvä, et­tä ta­voit­te­li­sim­me omaan mie­leem­me va­loi­saa ja läm­min­tä ke­sä­sää­tä. Voi­ko kesä ol­la hen­ki­nen olo­ti­la?

Koko Suo­men sa­no­taan ole­van kiin­ni hei­nä­kuus­sa. Voi­si­ko tä­män kään­tä­en tul­kit­tu­na ko­kea mah­dol­li­suu­te­na: meil­lä ei ole kii­re min­ne­kään, kos­ka mi­kään paik­ka ei ole au­ki. On­ko si­nun mie­le­si au­ki rau­hal­li­sel­le, kii­reet­tö­mäl­le ke­säl­le?

Ke­säl­lä saam­me le­vä­tä ja la­da­ta it­se­äm­me eh­kä vie­lä hie­man kyl­mem­pää ja pi­me­äm­pää tal­vea var­ten. Niin, ja ei­kös juu­ri lap­suu­den sa­de­päi­vät ol­leet nii­tä kaik­kein tun­nel­mal­li­sim­pia? Kun sade rum­mut­ti mum­mo­lan pel­ti­kat­toon ja ta­kas­sa räis­kyi läm­min val­kea. Ja kun vie­lä sen mie­li­kir­jan­kin sai kä­teen­sä…

PekkaTuomikoski
Olen perheenisä Limingasta.
24.4.2024

Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. 2. Kor. 4:16

Viikon kysymys