JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”Rippiskouluhun vai Ylisehen maalaamaan?”

27.6.2017 6.50

Juttua muokattu:

30.7. 14:43
2020073014435120170627065000

Näin eno­ni ky­syi, kun kuu­li mi­nun ai­keis­ta­ni läh­teä rip­pi­lei­ril­le. Hän ker­toi, et­tä eräs poi­ka oli miet­ti­nyt täl­lä ta­voin. Hyvä maa­lau­su­rak­ka hou­kut­ti, mut­ta muu­ta­kaan mah­dol­li­suut­ta ei tuo­na ai­ka­na ol­lut kuin jät­tää urak­ka odot­ta­maan.

Oma rip­pi­kou­lu­ni oli 1960-lu­vun puo­les­sa­vä­lin. Se oli kah­den vii­kon lei­ri seu­ra­kun­nan lei­ri­kes­kuk­ses­sa. Läh­din odot­ta­val­la mie­lel­lä. Mi­nul­la oli toi­ve, et­tä sil­lä reis­sul­la us­kon asi­at sel­ki­äi­si­vät. Ka­te­kis­mus piti tent­tiä pa­pil­le ul­koa en­sim­mäi­sen vii­kon ai­ka­na ja se oli­kin kova pon­nis­tus. Kris­ti­nop­pi käy­tiin läpi. Vah­va tie­dol­li­nen an­ti an­net­tiin, mut­ta oma­koh­tai­ses­ta us­kos­ta ei pu­hut­tu mi­tään. Kun on kas­tet­tu, kaik­ki on ok. Minä olin jok­seen­kin ah­dis­tu­nut, kun si­sim­mäs­sä­ni tun­sin toi­sin. Toi­voin koko rip­pi­kou­lun ajan neu­voa ah­dis­tuk­see­ni ja vie­lä kon­fir­maa­ti­o­päi­vä­nä odo­tin asi­an rat­ke­a­van, mut­ta ei. Ju­ma­la ei kui­ten­kaan unoh­ta­nut mi­nua, vaan rei­lu kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min an­toi löy­tää ar­mo­val­ta­kun­nan.

Yli 80 pro­sent­tia vii­si­tois­ta­vuo­ti­ais­ta osal­lis­tuu rip­pi­kou­luun tä­nä­kin ke­sä­nä. Moni nuo­ri to­sin miet­tii, kan­nat­taa­ko men­nä vai on­ko "tä­hä­rel­li­sem­piä me­no­ja". Pe­rin­ne on kui­ten­kin voi­ma­kas ja ka­ve­rien an­ta­ma hyvä pa­lau­te vai­kut­taa myös. Mo­nes­sa ko­dis­sa van­hem­mat, si­sa­ruk­set ja ka­ve­rit ovat miet­ti­neet yh­des­sä nuo­ren kans­sa rip­pi­kou­lu­paik­kaa ja -ajan­koh­taa.

Pi­kai­sel­la las­kul­la ar­ve­len ol­lee­ni noin seit­se­män­kym­men­tä ker­taa rip­pi­kou­lus­sa. Kun on pyy­det­ty kris­til­li­syy­den rip­pi­lei­ril­le opet­ta­jak­si, olen mo­nes­ti miet­ti­nyt asi­aa sa­moin kuin tuo kir­joi­tuk­se­ni alus­sa mai­nit­tu poi­ka: ”Läh­te­ä­kö, vai on­ko muu­ta tär­ke­äm­pää?” Jos­kus on ol­lut es­te, mut­ta useim­mi­ten ei. Mo­nes­ti on kyl­lä tul­lut mie­leen aja­tus, et­tä oli­si sitä mu­ka­vam­paa­kin te­ke­mis­tä kuin si­tou­tua rip­pi­kou­lun pi­toon. On ol­lut heik­kou­den ja osaa­mat­to­muu­den tun­tei­ta.

On hyvä, et­tä mah­dol­li­suuk­siem­me mu­kaan osal­lis­tum­me kris­til­li­syy­tem­me työ­hön. Jee­sus sa­noo: ”Eloa on pal­jon ja työ­mie­hiä vä­hän.” Mei­dän ei kui­ten­kaan tar­vit­se ol­la yk­sin elo­vai­ni­ol­la. Saam­me tu­kea toi­si­am­me ja yh­des­sä ih­me­tel­lä Ju­ma­lan työ­tä. Mei­tä kaik­kia tar­vi­taan.

Jäl­leen olen jak­sa­nut lu­pau­tua rip­pi­lei­ril­le. Jo­ten­kin tun­tuu, et­tä se on vä­hän kuin vel­vol­li­suus eläk­keel­le jää­ty­ä­ni. Moni nuo­rem­pi läh­tee ah­taam­mal­ta pai­kal­ta. Us­kon, et­tä taas saan ko­kea, et­tä pa­laan ko­tiin vah­vis­tu­nee­na ja iloi­sel­la mie­lel­lä. Ru­koi­len it­sel­le­ni ja muil­le lei­ri­työs­sä ole­vil­le voi­mia.

Ajat­te­len, et­tä rip­pi­kou­lu on nuo­rel­le ai­nut­ker­tai­sen hie­no ti­lai­suus, jos­sa voi py­säh­tyä var­ta vas­ten elä­män kal­leim­pien asi­oit­ten ää­rel­le. Jol­la­kin voi ol­la sama toi­ve kuin mi­nul­la ai­koi­naan: saa­da sel­vyyt­tä ja var­muut­ta us­ko­mi­seen.

OlaviVallivaara
Olen juuri eläkkeelle jäänyt pappi. Pappina olen ollut kotimaakunnassani Etelä-Pohjanmaalla ja nyt jo vähän yli puolet elämästäni Keski-Suomessa. Keskisuomalaista ei minusta ole tullut, koska murteeni paljastaa syntyperäni. Näissäkin ”kiriotuksissa” se voi tulla esille. Koen, että ei näin ”köppääsellä” miehellä mitään "erikoosta" blogattavaa ole, mutta ”kiriootan” nyt siitä ilosta ja ihmettelystä, mitä olen saanut kokea. Minulle voi antaa palautetta sähköpostiini: olof.wallenberg@gmail.com.
OlaviVallivaara

Lestadiolainen

3.5.2020 6.30
OlaviVallivaara

Avioliitossa vai yksin eläen?

13.4.2020 6.05
OlaviVallivaara

Maailmanloppu

27.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Olenko pyhä?

1.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Tänään

10.1.2020 6.45
OlaviVallivaara

Kaunis juhla

22.11.2019 6.28
OlaviVallivaara

Kiusaaminen satuttaa

19.10.2019 6.37
OlaviVallivaara

Ulkopuolisuudesta

24.9.2019 13.29
OlaviVallivaara

Hyvä ihminen

14.8.2019 6.52
OlaviVallivaara

Ihmeellinen yhteisö

19.7.2019 6.19
OlaviVallivaara

Muista minua

9.6.2019 6.33
OlaviVallivaara

Isänä ja kasvattajana

4.5.2019 6.00
OlaviVallivaara

Järki vai tunteet

25.3.2019 6.08
OlaviVallivaara

Muistot kantavat

26.2.2019 6.11
OlaviVallivaara

Tärkeysjärjestys

19.1.2019 6.59
OlaviVallivaara

Pimeys väsyttää – valo voimaannuttaa

17.12.2018 6.46
OlaviVallivaara

Onko avioero oikea ratkaisu?

27.11.2018 6.28
OlaviVallivaara

Pitäisikö ruokailutottumuksia muuttaa?

7.11.2018 6.42
OlaviVallivaara

Yksinäisyyden ongelma

30.9.2018 6.40
OlaviVallivaara

Hyvä olla

6.9.2018 6.31
OlaviVallivaara

Oloni oli kuin taivaassa

26.7.2018 6.41
OlaviVallivaara

Mukava reissu Taalainmaalle

20.6.2018 6.04
OlaviVallivaara

Lepo on lahjaa

1.5.2018 6.04
OlaviVallivaara

Korkeimman käres

9.4.2018 6.27
OlaviVallivaara

Osaanko kuunnella?

5.3.2018 6.41
OlaviVallivaara

Armon koulussa

2.2.2018 6.49
OlaviVallivaara

Pääsikö hän taivaaseen?

31.12.2017 6.57
OlaviVallivaara

Joulunviettoa ennen ja nyt

4.12.2017 6.32
OlaviVallivaara

Kohtuuden mitta

29.10.2017 6.53
OlaviVallivaara

Onko nimi enne?

29.9.2017 6.26
OlaviVallivaara

Painia ittensä kanssa

26.8.2017 6.51
OlaviVallivaara

Tuulet tuovat viestin

23.7.2017 6.02
OlaviVallivaara

Riisipuuroa ja mustikkavelliä

25.5.2017 6.34
3.10.2023

Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Jes. 44:22

Viikon kysymys