JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Painia ittensä kanssa

26.8.2017 6.51

Juttua muokattu:

30.7. 14:43
2020073014435320170826065100

Aje­lim­me hei­nä­kuus­sa ai­kui­sen tyt­tä­re­ni kans­sa au­tol­la koh­ti lap­suus­ko­ti­a­ni. Hän oli käy­mäs­sä ky­läs­sä ja ha­lu­si vie­rail­la mum­mo­las­sa, jos­sa lap­se­na sai var­sin­kin ke­säi­sin ol­la.

Ajel­les­sam­me kes­kus­te­lim­me men­neis­tä yh­tei­sis­tä vuo­sis­ta. Ky­syin hä­nel­tä: ”Oli­ko si­nul­la on­nel­li­nen lap­suus?” Hän vas­ta­si: ”Oli, mi­ten niin?” Sa­noin hä­nel­le, et­tä olet kas­va­nut us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa. Kaik­ki us­ko­vai­ses­sa ko­dis­sa kas­va­neet lap­set ei­vät ole ko­ke­neet lap­suut­taan on­nel­li­se­na. Jot­kut ker­to­vat ol­leen­sa ah­dis­tu­nei­ta ja on­net­to­mia. Näi­tä ker­to­muk­sia tuo­daan usein esil­le me­di­as­sa. Ei­kö si­nul­la ole täl­lai­sia ko­ke­muk­sia, ky­syin.Hän vas­ta­si: ”Ei, päin­vas­toin!” Ky­syin sit­ten tyt­tä­rel­tä­ni, et­tä mitä hän tä­nään ajat­te­lee us­kos­tam­me. Hän vas­ta­si: ”Se on teil­le ok, mut­ta se ei nyt isä ole mi­nun jut­tu­ni. Mi­nun mie­les­tä­ni ku­kin saa us­koa va­paas­ti tai ol­la us­ko­mat­ta. Mitä sii­tä tar­vit­see leh­dis­sä kir­joi­tel­la.”

Ky­syin myös, et­tä ei­kö hä­nel­lä ole mi­tään ne­ga­tii­vis­ta mie­les­sä us­kos­tam­me. Hän vas­ta­si: ”Se on, kun luo­vuin us­kos­ta­ni ja mi­nun yk­si­tyi­syyt­tä­ni lou­kat­tiin. En sii­tä enää kan­na kau­naa, en var­sin­kaan hei­tä koh­taan, jot­ka ovat pyy­tä­neet an­teek­si.”

Kun oma lap­si luo­puu us­kos­ta, se on ai­na­kin mi­nul­le ol­lut ylit­se­pää­se­mät­tö­män vai­kea jut­tu. En­sim­mäi­nen re­ak­tio on ol­lut, et­tä se ei voi ol­la tot­ta. Ei se voi ker­ta kaik­ki­aan ol­la mah­dol­lis­ta. Minä, joka pit­kän et­sis­ke­lyn jäl­keen olen saa­nut löy­tää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan, kuin­ka voin kes­tää, et­tä mi­nun lä­hei­se­ni voi sii­tä noin vain luo­pua.

Kyl­lä minä täs­sä asi­as­sa olen pal­jon pai­ni­nut ”it­te­ni kans”. Häm­men­nyk­sen jäl­keen on tul­lut pet­ty­mys, kiuk­ku ja epä­toi­vo. Mik­si Ju­ma­la sal­lii tä­män? En­sin ra­kas­taa mi­nut val­ta­kun­taan­sa ja sit­ten sal­lii lap­se­ni hyl­jä­tä sen. Sit­ten on tul­lut hä­peä. En ole hää­vi us­ko­vai­nen, isä ja kas­vat­ta­ja ja vie­lä­pä pap­pi ja sa­nan­pal­ve­li­ja! It­se­sää­lis­sä olen ry­pe­nyt; mi­kä­pä se täl­lai­nen pap­pi on, joka ei edes omaa per­het­tä pys­ty aut­ta­maan. Lo­puk­si on ol­lut edes­sä to­si­a­si­oi­den edes­sä nöyr­ty­mi­nen ja asi­an hy­väk­sy­mi­nen.

"Yly­pi­ää luon­toa" on kyl­lä nöy­ryy­tet­ty. Jos­kus olen it­se ar­vos­tel­lut tai kuul­lut mui­den ar­vos­te­le­van van­hem­pia, joi­den lap­set ovat kiel­tä­neet us­kon. Täs­sä asi­as­sa on rii­sut­tu täy­sin. It­se ajat­te­len nyt, et­tä pal­jon on it­ses­sä­ni ol­lut­kin vi­kaa, heik­kout­ta, ei­kä mes­ta­roi­maan pää­se kas­vat­ta­ja­na. It­se­sää­liin oli­si voi­nut jää­dä pieh­ta­roi­maan, mut­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa ke­ho­te­taan nos­ta­maan kat­set­ta pois it­ses­tä us­kon al­ka­jan ja päät­tä­jän Jee­suk­sen Kris­tuk­sen puo­leen. Raa­ma­tus­sa­kin on esi­merk­ke­jä, et­tei se ai­na ole us­ko­vai­sis­sa ko­deis­sa kaik­ki men­nyt toi­veit­ten mu­kaan: Ada­min ja Ee­van ko­din po­jat jou­tui­vat traa­gi­seen yh­tee­not­toon, Isa­kin ja Re­be­kan po­jis­ta toi­nen kiel­si us­kon ja Daa­vi­din per­heen esi­merk­ki on su­rul­li­nen. Jou­tui­han myös täy­del­li­nen kas­vat­ta­ja, Jee­sus Kris­tus, nä­ke­mään, kuin­ka yk­si hä­nen ope­tus­lap­sis­taan ka­val­si hä­net.

Mi­nul­le loh­du­tus­ta toi poi­ka­ni, kun näi­den asi­oi­den kans­sa voi­vot­te­lin. Hän sa­noi: ”Isä, ei­hän pe­liä ole vie­lä pe­lat­tu lop­puun. Em­me­hän me tie­dä, mi­ten lo­pus­sa käy?” Sil­loin minä ajat­te­lin, kuin­ka ”tomp­pe­li ja hi­das olen us­ko­maan”. En­kö mi­nä­kin ole saa­nut ol­la to­dis­ta­mas­sa sai­ras­vuo­teel­la ma­kaa­van tuh­laa­ja­lap­sen pa­laa­mi­sen ar­moa. Us­kon lah­ja on Ju­ma­lal­ta, ei mi­nul­ta. Raa­mat­tu opet­taa myös, et­tä us­ko ei ole joka mie­hen. On­han meil­le van­hem­mil­le jä­tet­ty vie­lä ru­kouk­sen mah­dol­li­suus.

Kun Jaa­kob nöyr­tyi pai­nies­saan Ju­ma­lan mie­hen kans­sa, hän sa­noi: ”En pääs­tä si­nua, el­let siu­naa mi­nua” (1. Moos. 32:27). Täs­sä pai­nis­sa ei ole muu­ta mah­dol­li­suut­ta kuin py­syä voit­ta­jas­sa kiin­ni ja jää­dä hä­nen siu­nauk­sen­sa ja hy­vyy­ten­sä va­raan. Sil­lä voi­mal­la saan ru­koil­la ja ra­kas­taa kaik­kia lap­si­a­ni.

OlaviVallivaara
Olen juuri eläkkeelle jäänyt pappi. Pappina olen ollut kotimaakunnassani Etelä-Pohjanmaalla ja nyt jo vähän yli puolet elämästäni Keski-Suomessa. Keskisuomalaista ei minusta ole tullut, koska murteeni paljastaa syntyperäni. Näissäkin ”kiriotuksissa” se voi tulla esille. Koen, että ei näin ”köppääsellä” miehellä mitään "erikoosta" blogattavaa ole, mutta ”kiriootan” nyt siitä ilosta ja ihmettelystä, mitä olen saanut kokea. Minulle voi antaa palautetta sähköpostiini: olof.wallenberg@gmail.com.
OlaviVallivaara

Lestadiolainen

3.5.2020 6.30
OlaviVallivaara

Avioliitossa vai yksin eläen?

13.4.2020 6.05
OlaviVallivaara

Maailmanloppu

27.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Olenko pyhä?

1.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Tänään

10.1.2020 6.45
OlaviVallivaara

Kaunis juhla

22.11.2019 6.28
OlaviVallivaara

Kiusaaminen satuttaa

19.10.2019 6.37
OlaviVallivaara

Ulkopuolisuudesta

24.9.2019 13.29
OlaviVallivaara

Hyvä ihminen

14.8.2019 6.52
OlaviVallivaara

Ihmeellinen yhteisö

19.7.2019 6.19
OlaviVallivaara

Muista minua

9.6.2019 6.33
OlaviVallivaara

Isänä ja kasvattajana

4.5.2019 6.00
OlaviVallivaara

Järki vai tunteet

25.3.2019 6.08
OlaviVallivaara

Muistot kantavat

26.2.2019 6.11
OlaviVallivaara

Tärkeysjärjestys

19.1.2019 6.59
OlaviVallivaara

Pimeys väsyttää – valo voimaannuttaa

17.12.2018 6.46
OlaviVallivaara

Onko avioero oikea ratkaisu?

27.11.2018 6.28
OlaviVallivaara

Pitäisikö ruokailutottumuksia muuttaa?

7.11.2018 6.42
OlaviVallivaara

Yksinäisyyden ongelma

30.9.2018 6.40
OlaviVallivaara

Hyvä olla

6.9.2018 6.31
OlaviVallivaara

Oloni oli kuin taivaassa

26.7.2018 6.41
OlaviVallivaara

Mukava reissu Taalainmaalle

20.6.2018 6.04
OlaviVallivaara

Lepo on lahjaa

1.5.2018 6.04
OlaviVallivaara

Korkeimman käres

9.4.2018 6.27
OlaviVallivaara

Osaanko kuunnella?

5.3.2018 6.41
OlaviVallivaara

Armon koulussa

2.2.2018 6.49
OlaviVallivaara

Pääsikö hän taivaaseen?

31.12.2017 6.57
OlaviVallivaara

Joulunviettoa ennen ja nyt

4.12.2017 6.32
OlaviVallivaara

Kohtuuden mitta

29.10.2017 6.53
OlaviVallivaara

Onko nimi enne?

29.9.2017 6.26
OlaviVallivaara

Tuulet tuovat viestin

23.7.2017 6.02
OlaviVallivaara

”Rippiskouluhun vai Ylisehen maalaamaan?”

27.6.2017 6.50
OlaviVallivaara

Riisipuuroa ja mustikkavelliä

25.5.2017 6.34
3.10.2023

Minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi kuin pilven, sinun syntisi kuin pilviverhon. Palaa minun luokseni, minä olen lunastanut sinut vapaaksi. Jes. 44:22

Viikon kysymys