JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Tuulet tuovat viestin

23.7.2017 6.02

Juttua muokattu:

30.7. 14:43
2020073014435720170723060200

Run­sas vuo­si sit­ten olin sel­kä­leik­kauk­ses­sa. Leik­kaus meni hy­vin, mut­ta toi­nen jal­ka ei ole kun­nol­la kun­tou­tu­nut. Seu­rauk­se­na on ol­lut, et­tä en ky­ke­ne enää hölk­kää­mään en­kä kä­ve­le­mään kuin ly­hyi­tä mat­ko­ja. Sen si­jaan voin pyö­räil­lä. Os­tin hy­vän pyö­rän, jol­la on mah­ta­va ajel­la.

Pyö­räi­lys­sä huo­maa, mi­ten tuu­li vai­kut­taa. Myö­tä­tuu­leen on help­po men­nä. Vas­ta­tuu­leen jou­tuu ko­vas­ti pon­nis­te­le­maan. To­sin vaih­de­pyö­räl­lä ei se­kään ole voit­ta­ma­ton es­te. Mai­se­mat vaih­tu­vat ja näen pa­rem­min yk­si­tyis­koh­tia, vaik­ka­pa nyt ke­sän kau­niin kuk­ka­lois­ton tien pien­ta­reel­la.

Tuu­let tuo­vat mo­nen­lai­sia vies­te­jä pait­si sen suun­nas­ta, voi­mak­kuu­des­ta ja sii­tä, mitä eh­kä on odo­tet­ta­vis­sa. Se tuo mu­ka­naan mo­net ha­jut – sekä luon­non iha­nat tuok­sut et­tä myös maa­ta­lou­den vä­ke­vät tuok­sut. Ke­vääl­lä tyt­tö ky­syi pa­lat­tu­a­ni len­kil­tä: ”Isä, mis­sä sinä olet ol­lut?” Voi­mak­kaat ha­jut tart­tui­vat tak­kiin­kin.

Omas­sa sy­dä­mes­sä­kin voi ol­la mo­nen­lai­sia tuu­lia, esi­mer­kik­si leu­to­ja, hil­jai­sia tai kii­vai­ta. Vas­ta­tuu­les­sa on pon­nis­tel­ta­va enem­män. Hä­dän het­ki­nä huo­kai­lem­me Ju­ma­lan puo­leen ja tun­nem­me tar­vit­se­vam­me apua. Ajat­te­len, et­tä sil­loin Ju­ma­la ja hä­nen seu­ra­kun­tan­sa tun­tu­vat elin­tär­keil­tä. Jos­kus sy­dä­mes­sä pau­haa myrs­ky­tuu­li, kun it­sek­kyy­den voi­mat saa­vat val­lan. Usein se on kuin kui­va ke­vät­tuu­li: se kui­vat­taa te­hok­kaas­ti ja näyt­tää hy­väl­tä, mut­ta lä­hei­set ja ys­tä­vät voi­vat pa­hoin.

Jee­sus ver­ta­si Py­hän Hen­gen toi­min­taa tuu­leen: ”Tuu­li pu­hal­taa mis­sä tah­too. Sinä kuu­let sen hu­mi­nan, mut­ta et tie­dä, mis­tä se tu­lee ja min­ne se me­nee. Sa­moin on jo­kai­sen Hen­ges­tä syn­ty­neen lai­ta." (Joh. 3:8.) Pyhä Hen­ki on ar­mon ja rak­kau­den hen­ki, jon­ka voi­mas­ta us­ko syn­tyy ja elää. Sen lah­jo­ja ovat rak­kaus, ilo, rau­ha, kär­si­väl­li­syys, ys­tä­väl­li­syys, hy­vyys, us­kol­li­suus, lem­peys ja it­se­hil­lin­tä.

Pyö­räil­les­sä tu­lee mo­nen­lai­sia aa­tok­sia mie­leen. Mie­tin eräs­tä leh­ti­jut­tua, jos­sa mi­nul­le tun­te­ma­ton en­ti­nen us­ko­nys­tä­vä ker­toi, et­tä us­kos­ta luo­pu­mi­nen oli ol­lut hä­nel­le va­paut­ta­va ko­ke­mus. Poh­din ko­ke­mus­tem­me päin­vas­tai­suut­ta: hä­nel­le ka­ma­lin­ta oli se, mikä mi­nul­le on kal­lein­ta. Hän ha­lu­si luo­pua sii­tä, mikä mi­nul­le on va­paut­ta, rau­haa ja iloa. Kir­joi­tuk­ses­sa ker­rot­tiin, et­tä etään­ty­mi­nen oli ta­pah­tu­nut vuo­sien ku­lu­es­sa. Toi­set tuu­let oli­vat pu­hal­ta­neet hä­nen sy­dä­meen­sä.

Eläm­me us­ko­vai­si­na mo­nen­lais­ten vai­ku­tel­mien kes­kel­lä. On tuu­lia, jot­ka ruok­ki­vat epä­us­koa. Ne voi­vat vie­dä mu­ka­naan vas­tus­ta­mat­to­man voi­mak­kaas­ti, jopa us­kon kiel­tä­jän pai­kal­le. Ju­ma­lan vas­tus­ta­ja ha­lu­aa vie­dä ih­mi­sen eroon Luo­jas­taan.

Jos vie­raan­num­me us­kos­ta, Py­hän Hen­gen tuu­let vä­hi­tel­len hil­je­ne­vät sy­dä­mes­säm­me ja Ju­ma­las­ta eroon vie­vät tuu­let al­ka­vat pu­hal­taa yhä voi­mak­kaam­min. Voi kun omaan sy­dä­mee­ni sai­si ai­na pu­hal­taa hil­jai­sen tuu­len hy­mi­nä, jos­sa myrs­kyt laan­tu­vat, kova sy­dän su­laa ja ar­mon hen­ki vai­kut­taa. Toi­von, et­tä sai­sin ai­na ol­la Ju­ma­lan va­paa ar­mo­lap­si.

OlaviVallivaara
Olen juuri eläkkeelle jäänyt pappi. Pappina olen ollut kotimaakunnassani Etelä-Pohjanmaalla ja nyt jo vähän yli puolet elämästäni Keski-Suomessa. Keskisuomalaista ei minusta ole tullut, koska murteeni paljastaa syntyperäni. Näissäkin ”kiriotuksissa” se voi tulla esille. Koen, että ei näin ”köppääsellä” miehellä mitään "erikoosta" blogattavaa ole, mutta ”kiriootan” nyt siitä ilosta ja ihmettelystä, mitä olen saanut kokea. Minulle voi antaa palautetta sähköpostiini: olof.wallenberg@gmail.com.
OlaviVallivaara

Lestadiolainen

3.5.2020 6.30
OlaviVallivaara

Avioliitossa vai yksin eläen?

13.4.2020 6.05
OlaviVallivaara

Maailmanloppu

27.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Olenko pyhä?

1.2.2020 6.10
OlaviVallivaara

Tänään

10.1.2020 6.45
OlaviVallivaara

Kaunis juhla

22.11.2019 6.28
OlaviVallivaara

Kiusaaminen satuttaa

19.10.2019 6.37
OlaviVallivaara

Ulkopuolisuudesta

24.9.2019 13.29
OlaviVallivaara

Hyvä ihminen

14.8.2019 6.52
OlaviVallivaara

Ihmeellinen yhteisö

19.7.2019 6.19
OlaviVallivaara

Muista minua

9.6.2019 6.33
OlaviVallivaara

Isänä ja kasvattajana

4.5.2019 6.00
OlaviVallivaara

Järki vai tunteet

25.3.2019 6.08
OlaviVallivaara

Muistot kantavat

26.2.2019 6.11
OlaviVallivaara

Tärkeysjärjestys

19.1.2019 6.59
OlaviVallivaara

Pimeys väsyttää – valo voimaannuttaa

17.12.2018 6.46
OlaviVallivaara

Onko avioero oikea ratkaisu?

27.11.2018 6.28
OlaviVallivaara

Pitäisikö ruokailutottumuksia muuttaa?

7.11.2018 6.42
OlaviVallivaara

Yksinäisyyden ongelma

30.9.2018 6.40
OlaviVallivaara

Hyvä olla

6.9.2018 6.31
OlaviVallivaara

Oloni oli kuin taivaassa

26.7.2018 6.41
OlaviVallivaara

Mukava reissu Taalainmaalle

20.6.2018 6.04
OlaviVallivaara

Lepo on lahjaa

1.5.2018 6.04
OlaviVallivaara

Korkeimman käres

9.4.2018 6.27
OlaviVallivaara

Osaanko kuunnella?

5.3.2018 6.41
OlaviVallivaara

Armon koulussa

2.2.2018 6.49
OlaviVallivaara

Pääsikö hän taivaaseen?

31.12.2017 6.57
OlaviVallivaara

Joulunviettoa ennen ja nyt

4.12.2017 6.32
OlaviVallivaara

Kohtuuden mitta

29.10.2017 6.53
OlaviVallivaara

Onko nimi enne?

29.9.2017 6.26
OlaviVallivaara

Painia ittensä kanssa

26.8.2017 6.51
OlaviVallivaara

”Rippiskouluhun vai Ylisehen maalaamaan?”

27.6.2017 6.50
OlaviVallivaara

Riisipuuroa ja mustikkavelliä

25.5.2017 6.34
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys