JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Yhteistä laulua laulamassa

10.7.2018 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180710064500

Nyt yh­des­sä jo läh­te­kää, iä­i­siin häi­hin pyr­ki­kää. Ken Her­ran kut­sun tor­ju­en pois jäi­si tiel­tä au­tuu­den?

Val­ta­va vir­ren­vei­suu ym­pä­röi mi­nua su­vi­seu­ra­tel­tas­sa 37 vuot­ta sit­ten. On lau­an­tai-il­ta­päi­vä. Vir­ren 151 sa­nat pu­hut­te­le­vat voi­mak­kaas­ti. En ky­ke­ne lau­la­maan. It­ken.

Jo saa­puu yl­kä tai­vai­nen, käy­kääm­me vas­taan rie­mui­ten. Nyt val­miik­si jo lamp­pum­me! Oi ter­ve, ra­kas Her­ram­me!

Su­vi­seu­roi­hin läh­ties­sä­ni olin käy­nyt ter­veh­ti­mäs­sä mum­mo­a­ni van­hain­ko­dis­sa. Hän oli kaa­tu­nut ja saa­nut luun­mur­tu­man. Mum­mon tila heik­ke­ni, ei­kä hän enää re­a­goi­nut, kun kä­vin hä­nen luo­naan. Oli val­mis­tau­dut­ta­va hä­nen pois­me­noon­sa.

Mum­mo oli täyt­tä­nyt edel­li­se­nä syk­sy­nä 93 vuot­ta. Hän asui ko­to­nam­me mel­kein koko lap­suu­te­ni ajan ja hoi­ti mi­nua, kun en ol­lut vie­lä kou­lus­sa ja äi­ti kävi töis­sä. Mum­mo oli tär­keä hen­ki­lö per­hees­säm­me. Us­ko­vai­nen mum­mo oli joh­dat­ta­mas­sa mei­tä lap­sen­lap­sia Ju­ma­lan val­ta­kun­taan.

Vir­ren sa­no­ja kuun­nel­les­sa­ni tun­sin voi­mak­kaas­ti, et­tä nyt mum­mo on muut­ta­mas­sa tai­vaan ko­tiin. Il­lal­la saim­me­kin sit­ten vies­tin, et­tä mum­mom­me oli nuk­ku­nut van­hurs­kas­ten le­poon tuo­na lau­an­tai-il­ta­na.

Yh­des­sä lau­la­mi­nen on vah­va ko­ke­mus. Sen to­teu­tuu seu­rois­sa vii­koit­tain. Su­vi­seu­ra­vie­ras tun­tee yhä uu­des­taan, kuin­ka seu­ra­tel­tas­sa yh­des­sä lau­la­mi­nen on jos­kus jopa yli ym­mär­ryk­sen me­ne­vä ko­ke­mus. Eräs pu­hu­ja sa­noi­kin, et­tä Su­vi­seu­rois­sa olem­me eh­kä lä­him­pä­nä tai­vas­ta.

Jos­kus, kun olen vä­sy­nyt en­kä ole jak­sa­nut läh­teä seu­roi­hin, avaan net­ti­seu­rat. Jo en­sim­mäis­ten vir­ren tai Sii­o­nin lau­lun sa­no­jen kuu­le­mi­nen he­rät­tää ikä­vän: mik­si en läh­te­nyt­kään? Ha­lu­ai­sin ol­la tuol­la yh­des­sä lau­la­mas­sa.

Ai­vo­tut­ki­ja Alek­si Sih­vo­nen on to­den­nut, et­tä kun kuun­te­lem­me lau­lua, ai­vom­me lau­la­vat. Hä­nen mu­kaan­sa te­hok­kaim­min mei­hin vai­kut­taa mie­li­mu­siik­kim­me. Se edis­tää mie­li­hy­vä­hor­mo­ni do­pa­mii­nin erit­ty­mis­tä.

Toi­nen asi­an­tun­ti­ja, oi­keup­sy­ko­lo­gi Ju­lia Kork­man, sa­noo, et­tä kuo­ro­lais­ten sy­dän al­kaa lyö­mään sa­maan tah­tiin, kos­ka yh­des­sä

lau­let­ta­es­sa hen­gi­te­tään sa­maan tah­tiin. Kuo­ron ei tar­vit­se ol­la edes ta­so­kas.

De­men­toi­tu­neet muis­ta­vat usein jos­kus osaa­man­sa lau­lun sa­nat, vaik­ka muut sa­nat ovat­kin ka­don­neet. Tut­ki­muk­set osoit­ta­vat myös, et­tä yh­tei­söl­li­syys, esi­mer­kik­si kuo­ro­lau­lu, li­sää elin­vuo­sia ja vä­hen­tää stres­siä.

Keit­ti­öp­sy­ko­lo­gi­na tä­hän voi­si li­sä­tä, et­tä var­mas­ti virt­tä ja lau­lua yh­des­sä lau­la­es­saan sa­man us­kon ja­ka­vat ko­ke­vat sa­maan tah­tiin hen­git­tä­mi­sen vah­vem­min.

Kuun­te­len mie­lel­lä­ni ra­di­os­ta har­tauk­sia ja har­tai­ta sä­ve­liä. Au­toa aja­es­sa­ni tem­pau­tuu lau­luun mu­kaan. Va­li­tet­ta­vas­ti täy­tyy to­de­ta, et­tä ny­ky­ään har­taat sä­ve­let ei­vät ai­na luo har­ras­ta miel­tä. Jos­kus on pa­rem­pi sul­kea ra­dio.

Meil­lä on jo­kai­sel­la mie­li­lau­lu­ja ja -vir­siä. Mi­nua pu­hut­te­lee voi­mak­kaas­ti vir­si 538 ja eri­tyi­ses­ti sen sa­nat:

Mua, Jee­sus, au­ta val­vo­maan ja tätä ai­na muis­ta­maan: on ly­hyt ih­mi­se­lä­mä ja iä­i­syys on edes­sä. Jo as­kel riit­tää siir­tä­mään tu­le­vaan, toi­seen elä­mään.

Vir­ren sa­nat va­vah­dut­ta­vat ja lau­la­es­sa­ni koen Ju­ma­lan kaik­ki­val­tiu­den eri­tyi­sen vah­vas­ti.

Ai­na kun kuu­len alus­sa mai­nit­se­ma­ni Su­vi­seu­rois­sa lau­le­tun vir­ren sa­nat, pa­lau­tuu mie­lee­ni tur­val­li­nen ko­ke­mus sii­tä, kuin­ka kau­nis on van­hurs­kaan läh­tö.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juhlapäivän valintoja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mittee se eläkeläesmuori voes toimittoo

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lempeitä jäähyväisiä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ensihoitoa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syksykö on, vai kevät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seurapenkissä jälleen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Arkisissa ajatuksissa kotisuviseuroissa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Toukokuinen läksiäispuhe kollegoilleni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pärjäisimmekö vähemmällä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pääsiäisajan valoa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etäopon työpäivä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avantoon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huoli muuttui kiitollisuudeksi

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Eksyksissä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain askel toiseen elämään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hyvästit kesälle

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syksyistä luontoa ja koskettavia hetkiä Ruotsin-matkalla

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Miten sen laulutuokion kanssa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pellon laidalla minäkin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Kesähelsinkiläinen vuosimallia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuoren opettajattaren pinhuusi

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pääsiäinen sävelin – uutta CD:tä kuuntelemassa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jäädäkö vai eikö jäädä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syrjästäkatsoja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meistä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuusi

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hillittyjä sävyjä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kytkin luistaa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syksyssä soi elämän hauraus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Virtaava vesi kutsuu mukaansa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pelkoja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Keväistä levottomuutta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Joulu on hiljaista hämärää, pääsiäinen kevyttä valoa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kiitollisuus vahvistaa hyvää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Ammatinvalinta, sattumaako?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Rukous on lahja

27.12.2017 6.14
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys