JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Hy­väs­tit ke­säl­le

22.10.2019 6.38

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420191022063800

Au­rin­ko pais­taa viis­tos­ti var­pui­hin. Pih­la­jan leh­det räis­ky­vät pu­nai­si­na, hors­man var­ret vi­vah­ta­vat orans­siin. Vä­rit tans­si­vat ke­pe­äs­ti vih­rei­den puo­lu­kan­leh­tien yl­lä, tai­vaan sini on kir­kas. Ti­ai­set par­vei­le­vat, py­räh­te­le­vät pi­ha­nur­mel­la le­vot­to­mi­na. Män­nyn­neu­las­ten kel­tai­set aal­lot vyö­ry­vät kos­te­al­la as­fal­til­la. Koi­vun sie­me­net täp­lit­tä­vät mul­taa kuin täh­det pak­kas­tai­vas­ta. Tie­dän, nyt joki vir­taa vah­va­na, mus­ta­na. Syk­syn luon­to te­kee mie­le­ni hai­ke­ak­si, on pääs­tä­vä ulos.

Pol­jen pyö­räl­lä mut­kais­ta van­haa tie­tä. Vil­ja on pui­tu, kor­ret sei­so­vat pel­loil­la suo­ris­sa ri­veis­sä kuin so­ti­laat it­se­näi­syys­päi­vän pa­raa­ti­kat­sel­muk­ses­sa. Kos­tea maa tuok­suu jää­hy­väi­sil­le. Haa­van leh­det ko­pi­se­vat pyö­rän ren­kai­den al­la. Las­ten kei­nut hei­lah­te­le­vat tyh­ji­nä hil­jai­ses­sa tuu­les­sa. Vaa­ral­ta avau­tuu ta­lo­jen vä­lis­tä hui­kai­se­va nä­ky­mä jo­ki­laak­soon. Kat­son lu­mot­tu­na mai­se­maa. Pel­lot lai­neh­ti­vat koh­ti vet­tä, pen­saat ja puut hil­lit­se­vät juok­sua. Ran­nal­la on säi­ly­nyt van­ha pu­nai­nen val­ko­kul­mai­nen talo. Se he­rät­tää mie­lee­ni nos­tal­gi­sia ku­via.

Tun­nen sy­vää kii­tol­li­suut­ta syk­sys­tä ja sii­tä, et­tä Luo­ja on an­ta­nut ky­vyn ko­kea kau­neut­ta. Vii­le­än ke­sän jäl­keen pel­kä­sin, mi­ten sel­vi­än pi­me­äs­tä vuo­de­na­jas­ta ja tal­ven pak­ka­sis­ta. Ke­sää ja läm­pöä ai­na odot­taa, sitä, et­tä ei pa­le­le vä­hil­lä­kään vaat­teil­la. Nyt huo­maan naut­ti­va­ni syk­syn vä­ri­lois­tos­ta. Tun­tuu, et­tä Ju­ma­la an­toi rus­kan, et­tä kes­täi­sim­me tal­ven. On on­ni, et­tä asum­me nel­jän vuo­de­na­jan maas­sa. Mar­ras­kuun los­kai­ses­ta­kin luon­nos­ta löy­tyy kau­nis­ta.

Las­keu­dun joen ran­taan. Telk­kä viil­tää ve­den pin­taa, kel­tai­set leh­det li­pu­vat mus­tal­la kal­vol­la. Ke­sän läm­pö liu­kuu luo­teis­tuu­len kai­na­loon. Tui­jo­tan ve­den lii­ket­tä. Sen mää­rä­tie­toi­nen kul­ku koh­ti mer­ta rau­hoit­taa. Jo­kin voi­ma imee vet­tä sy­vyyk­siin: pyör­re vaap­puu vir­ras­sa. Mie­tin ve­den voi­maa. Se tun­tuu vie­vän aja­tuk­set mu­ka­naan, pois tunk­kai­sis­ta luok­ka­huo­neis­ta, ään­ten myrs­kys­tä. Pois vaa­ti­muk­sis­ta, joi­ta en eh­kä ky­ke­ne enää täyt­tä­mään. Tar­vit­sen tä­män het­ken, jol­loin kel­lo ei mit­taa te­ke­mis­tä.

Vir­ta kään­tää ve­den me­no­suun­taan. Aja­tuk­set pa­laa­vat men­nee­seen ke­sään. Het­keen, jol­loin ka­jak­ki liu­kui su­la­neil­le ve­sil­le. Kesä oli edes­sä vas­ta suun­ni­tel­mi­na. Ai­kaa tun­tui ole­van edes­sä­päin pal­jon, vä­hem­män kui­ten­kin kuin te­ke­mis­tä. Yh­täk­kiä mo­net asi­at tun­tui­vat mah­dol­li­sil­ta.

En­sim­mäi­set ku­kat puh­ke­si­vat kuk­kaan: met­sä­täh­ti, ora­van­mar­ja, ke­tun­lei­pä. Ih­met­te­lin nii­tä, ihas­te­lin, niin kuin oli­sin ne en­sim­mäi­sen ker­ran näh­nyt. Me­si­an­ger­vo rie­haan­tui kuk­ki­maan reh­vak­kaas­ti. Sa­vos­sa opin tun­te­maan uu­sia kuk­kia: nur­mi­ko­hok­ki, si­pe­ri­an­si­ni­val­vat­ti, suo­hors­ma, jär­vi­sät­kin, ve­si­ta­tar. En ku­vi­tel­lut­kaan, et­tä muis­tai­sin nii­den ni­miä enää vuo­den pääs­tä. Kir­joi­tin ne muis­ti­la­pul­le kas­vi­kir­jan vä­liin.

Ko­e­tan, voin­ko ta­voit­taa ke­sän tun­nel­man. Nos­tan kat­see­ni män­nyn lat­voi­hin, si­ni­sel­le tai­vaal­le, pil­viin. En tun­ne mul­lan kos­te­aa tuok­sua, mä­tä­ne­vän ruo­hon vä­ke­vää le­mua. Tun­tuu, et­tä edes­sä on­kin va­loa ja läm­pöä. Au­rin­ko te­kee ke­sän.

Joen tyy­ni pin­ta on mus­ta. Ha­lu­ai­sin pu­lah­taa vii­le­ään ve­teen, mut­ta nyt ei ole ui­ma­pu­kua mu­ka­na. Koi­vun­leh­det ovat ke­rään­ty­neet tien lai­doil­le peh­meik­si ma­toik­si. Pot­kin nii­tä ha­jal­le. Kuu­luu peh­me­ää ka­hi­naa.

Koh­ta au­rin­ko on jo pai­nu­nut ho­ri­son­tin taak­se, on ai­ka kii­reh­tiä si­sään ja sy­tyt­tää ik­ku­nal­le lamp­pu. Sen ta­van opin Ruot­sin reis­sul­la.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juh­la­päi­vän va­lin­to­ja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mit­tee se elä­ke­lä­es­muo­ri voes toi­mit­too

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lem­pei­tä jää­hy­väi­siä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

En­si­hoi­toa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syk­sy­kö on, vai ke­vät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seu­ra­pen­kis­sä jäl­leen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ar­ki­sis­sa aja­tuk­sis­sa ko­ti­su­vi­seu­rois­sa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Tou­ko­kui­nen läk­si­äis­pu­he kol­le­goil­le­ni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pär­jäi­sim­me­kö vä­hem­mäl­lä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­sa­jan va­loa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etä­o­pon työ­päi­vä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avan­toon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huo­li muut­tui kii­tol­li­suu­dek­si

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Ek­syk­sis­sä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain as­kel toi­seen elä­mään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Syk­syis­tä luon­toa ja kos­ket­ta­via het­kiä Ruot­sin-mat­kal­la

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Mi­ten sen lau­lu­tuo­ki­on kans­sa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pel­lon lai­dal­la mi­nä­kin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Ke­sä­hel­sin­ki­läi­nen vuo­si­mal­lia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuo­ren opet­ta­jat­ta­ren pin­huu­si

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pää­si­äi­nen sä­ve­lin – uut­ta CD:tä kuun­te­le­mas­sa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jää­dä­kö vai ei­kö jää­dä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syr­jäs­tä­kat­so­ja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meis­tä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuu­si

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hil­lit­ty­jä sä­vy­jä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kyt­kin luis­taa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syk­sys­sä soi elä­män hau­raus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Vir­taa­va vesi kut­suu mu­kaan­sa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yh­teis­tä lau­lua lau­la­mas­sa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pel­ko­ja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Ke­väis­tä le­vot­to­muut­ta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Jou­lu on hil­jais­ta hä­mä­rää, pää­si­äi­nen ke­vyt­tä va­loa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kii­tol­li­suus vah­vis­taa hy­vää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Am­ma­tin­va­lin­ta, sat­tu­maa­ko?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Ru­kous on lah­ja

27.12.2017 6.14
29.1.2022

Kun huu­dat hä­nel­tä apua, hän ar­mah­taa, hän kuu­lee ja vas­taa si­nul­le. Jes. 30:19

Viikon kysymys