JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Hillittyjä sävyjä

3.11.2018 7.00

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181103070000

Py­häin­päi­vä mer­kit­see mi­nul­le har­maan hil­jai­suu­den ai­kaa. Puut ovat rii­su­tut, koi­vun ok­sat piir­ty­vät graa­fi­si­na, kuu­set sy­vän vih­rei­nä. Il­ma on kos­te­aa, on help­po hen­git­tää. Iloit­sen ha­ra­voi­dus­ta pi­ha­maas­ta, sy­ty­te­tys­tä kynt­ti­lä­lyh­dys­tä por­taal­la.

Kun kat­son työ­mat­kal­la au­ton ik­ku­nas­ta ulos, har­maa met­sä kut­suu mi­nua nuo­ti­ol­le. Jär­vi­kin on har­maa, saa­ret lei­ju­vat su­mus­sa hil­jai­si­na, yk­sin. Odo­tan py­häin­päi­vää, kos­ka se suo kah­den päi­vän tau­on su­lau­tua luon­non har­mau­teen. Ke­sän kiih­ke­än vih­rey­den, syk­syn kii­rei­sen sa­don­kor­juun jäl­keen on ai­kaa kat­sel­la vet­tä, kuun­nel­la it­se­ään ja met­sää. Mar­ras­kuu on sie­lu­ni kuva.

Py­häin­päi­vä­nä muis­te­lem­me pois­nuk­ku­nei­ta lä­hei­si­äm­me. Muis­te­lem­me hei­tä, jot­ka ovat pääs­seet jo pe­ril­le, joi­den esi­merk­ki roh­kai­see mei­tä us­ko­maan edel­leen. Mi­nul­la­kin on hau­taus­mail­la näi­tä esi­ku­via: kum­mi­poi­ka, jon­ka elä­mä tuli täy­teen jo vii­si­vuo­ti­aa­na, oma isä ja kau­em­pa­na ra­kas mum­mo ja muut iso­van­hem­mat. Hei­dän hau­doil­leen ha­lu­an en­nät­tää sy­tyt­tä­mään kynt­ti­lät.

Toi­saal­ta ha­lu­ai­sin py­säh­tyä Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le juu­ri py­häin­päi­vä­nä. Päi­vän kris­til­li­nen sa­no­ma kuo­le­man voit­ta­mi­ses­ta on kes­kei­nen osa us­ko­am­me. Mut­ta kuin­ka ja­kaa ai­kan­sa niin, et­tä en­nät­tää sekä seu­roi­hin, hau­taus­maal­le et­tä luon­toon? Sa­maa ki­pua kan­nan pää­si­äi­sen ai­kaan. Jos­kus ta­sa­pai­no löy­tyy hel­pom­min, jos­kus sen löy­tä­mi­nen ki­ris­tää her­mo­ja ja tuo ris­ti­rii­taa.

Erää­nä py­häin­päi­vä­nä, kau­an sit­ten, mat­kus­tin sis­ko­ni kans­sa Muu­ro­lan py­häin­päi­vä­seu­roi­hin. Opis­ke­lim­me tuol­loin Ou­lus­sa, jos­sa lii­ken­teen ko­hi­na tus­kin hil­jen­tyi edes py­hä­päi­vä­nä. Olo oli ar­jes­ta ja kii­rees­tä le­vo­ton. Juna ko­lis­te­li pit­kin kis­ko­ja. Mut­kas­sa vau­nu kal­lis­tui, rai­tei­den lii­tos­koh­dat toi­vat ää­ni­maa­il­maan sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­van kolk­keen. Se tyyn­nyt­ti mie­len.

Pää­mää­räm­me oli Ro­va­nie­mi, kau­pun­ki kah­den joen ris­teyk­ses­sä. Mat­kam­me jat­kui pie­nel­le ky­läl­le, jos­sa oli ys­tä­väm­me koti. Kuu­sen ok­sat oli­vat kos­te­at ja ras­kaat, mul­ta mus­taa. Työ­ko­neet oli kor­jat­tu va­ras­ton suo­jiin, hei­nä­sei­päät le­pä­si­vät la­don sei­nus­tal­la siis­teis­sä pi­nois­sa. Kaik­ki oli val­mis­ta lu­men tul­la. My­kis­tyin hil­jai­suu­des­ta ik­ku­noi­den ta­ka­na. Olin löy­tä­nyt py­häin­päi­vän rii­su­tut sä­vyt.

Tuon py­häin­päi­vän muis­to pa­lau­tuu vah­va­na edel­leen­kin mie­lee­ni. Tär­ke­ät asi­at oli­vat ta­sa­pai­nos­sa: Ju­ma­lan sana ja luon­to. Sil­loin en tun­te­nut vie­lä kii­ret­tä. Olin huo­le­ton opis­ke­li­ja, jol­la tun­tui ole­van edes­sään mo­nia syk­sy­jä, mo­nia mah­dol­li­suuk­sia.

Ajan­käy­tön tuo­mas­ta ris­ti­rii­das­ta huo­li­mat­ta odo­tan py­häin­päi­vää edel­leen­kin yh­te­nä syk­syn ko­ho­koh­ta­na. Toi­von, et­tä Ju­ma­la an­taa mi­nul­le tyy­ty­väi­sen ja le­vol­li­sen mie­len naut­tia sekä seu­rois­ta et­tä le­pää­väs­tä luon­nos­ta.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juhlapäivän valintoja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mittee se eläkeläesmuori voes toimittoo

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lempeitä jäähyväisiä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ensihoitoa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syksykö on, vai kevät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seurapenkissä jälleen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Arkisissa ajatuksissa kotisuviseuroissa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Toukokuinen läksiäispuhe kollegoilleni

26.6.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Pärjäisimmekö vähemmällä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pääsiäisajan valoa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etäopon työpäivä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avantoon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huoli muuttui kiitollisuudeksi

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Eksyksissä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain askel toiseen elämään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hyvästit kesälle

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syksyistä luontoa ja koskettavia hetkiä Ruotsin-matkalla

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Miten sen laulutuokion kanssa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pellon laidalla minäkin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Kesähelsinkiläinen vuosimallia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuoren opettajattaren pinhuusi

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pääsiäinen sävelin – uutta CD:tä kuuntelemassa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jäädäkö vai eikö jäädä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syrjästäkatsoja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meistä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuusi

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Kytkin luistaa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syksyssä soi elämän hauraus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Virtaava vesi kutsuu mukaansa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yhteistä laulua laulamassa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pelkoja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Keväistä levottomuutta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Joulu on hiljaista hämärää, pääsiäinen kevyttä valoa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kiitollisuus vahvistaa hyvää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Ammatinvalinta, sattumaako?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Rukous on lahja

27.12.2017 6.14
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys