JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Toukokuinen läksiäispuhe kollegoilleni

26.6.2020 6.00

Juttua muokattu:

16.6. 12:28
2020061612283820200626060000

Au­lik­ki Pii­rai­nen

"Aloi­tan sa­mas­ta ai­hees­ta, mis­tä kol­le­gam­me K. pu­hui omis­sa läk­si­äi­sis­sään. Mitä en jää kou­lu­vuo­sis­ta kai­paa­maan:

– sitä, kun op­pi­laat ki­roi­le­vat, eri­tyi­ses­ti väl­käl­lä aree­nal­la pe­lin tii­mel­lyk­ses­sä.

– sitä, kun jaan teh­tä­vä­mo­nis­teen ja sen tul­tua val­miik­si, op­pi­laat re­pi­vät sen sil­puk­si ja heit­tä­vät ros­kik­seen.

– sitä, kun op­pi­laat ky­sy­vät, joko saa läh­teä syö­mään/väl­käl­le/ko­tiin – yhä uu­des­taan.

– sitä, kun on kii­re jou­tua kimp­pa­kyy­tiin kou­lu­päi­vän jäl­keen.

– sitä, kun pel­kää, et­tä jää kimp­pa­kyy­deis­tä eri­tyi­ses­ti kou­lu­päi­vän jäl­keen – näen edel­leen sii­tä pai­na­jai­sia.

– sitä, kun odot­taa kimp­pa­kyy­tiä tuu­les­sa, tuis­kus­sa ja sa­tees­sa Mu­hok­sen ABC:n link­ku­py­sä­kil­lä. Ou­lus­ta tuu­lee. Ai­na.

– sitä, kun sun­nun­tai-il­tai­sin Ka­jaa­nis­sa pai­nos­taa aa­mui­nen läh­tö klo 7 aja­maan koh­ti Uta­jär­veä sääs­sä kuin sääs­sä ja ke­lis­sä kuin ke­lis­sä.

Mo­nes­ti on tul­lut pu­hal­lel­tua pak­su­ja.

Moni on ky­sy­nyt, mil­tä nyt tun­tuu. Kun ei ole enää aa­mu­ja.

Ei mil­tään, ei ker­ras­sa mil­tään. Kun­han en il­maan­tui­si kou­lul­le 12. elo­kuu­ta.

Opon työ on ol­lut in­nos­ta­vaa, vaih­te­le­vaa, mie­len­kiin­tois­ta, mo­ni­puo­lis­ta.

Eräs opo-kol­le­ga­ni sa­noi: Opon hom­ma on pa­ras hom­ma, jos ker­ran on ol­ta­va pe­rus­kou­lus­sa töis­sä. Olen sa­maa miel­tä! Tis­mal­leen!

Olen saa­nut ol­la mo­nes­sa mu­ka­na. Olen saa­nut teh­dä oman­nä­köis­tä opoi­lua.

Kaik­ki reh­to­rit ovat an­ta­neet mi­nul­le va­paat kä­det. Olen saa­nut to­teut­taa ide­oi­ta­ni, osal­lis­tua kou­lu­tuk­siin. Sitä mo­net opot ovat ih­me­tel­leet, ihas­tel­leet.

Olen saa­nut ol­la oma it­se­ni. Lii­kaa­kin? Kiu­kut­te­lua, päs­mä­röin­tiä? No­ker­te­lua?

Lais­kuut­ta ja mu­ka­vuu­den­ha­lua kai se on ol­lut, et­tä en ole muu­al­le ha­keu­tu­nut töi­hin. Oli­si­ko pi­tä­nyt?

Nuo­ret ovat vuo­si vuo­den jäl­keen läh­te­neet maa­il­mal­le. Elä­mään. Minä olen jää­nyt. Sii­pi­rik­ko.

Vuo­si ker­ral­laan on tah­kot­tu. Lo­mia odo­tel­len. Lo­mas­ta lo­maan.

Tätä elä­mä on. Pi­täi­si osa­ta elää, joka het­ki. Vaik­ka on­kin töis­sä.

Töis­sä? Ei­kö se sit­ten ole elä­mää?

Jään kai­paa­maan ar­jen ru­tii­ne­ja. Uu­den op­pi­mis­ta. Ide­oin­tia. Kaik­ki jää kes­ken. Vie­lä ha­lu­ai­sin ke­hit­tää, uu­dis­taa, ko­keil­la.

On­ko niin, et­tä ih­mi­se­lä­mä nou­dat­taa me­ka­nii­kan en­sim­mäis­tä pe­rus­la­kia, eli liik­keen jat­ku­vuu­den la­kia. Kap­pa­le jat­kaa suo­ra­vii­vais­ta lii­ket­tä va­ki­o­no­peu­del­la tai py­syy le­vos­sa, jos sii­hen ei vai­ku­ta ul­koi­sia voi­mia.

Muu­tos on vai­ke­aa. Mie­lel­lään jat­kai­si en­ti­siä uria tal­la­ten.

Nyt al­kaa taan­tu­mi­nen. Koh­ta en osaa käyt­tää Mee­tiä, Pop­p­let Li­teä, Pad­le­tia.

Mikä on ops, mikä mikä mok­ki. On­ko se mök­ki Kai­nuun mur­teel­la?

Elän jää­hy­väis­ten ai­kaa: äi­din olen hy­väs­tel­lyt viik­ko sit­ten hau­dan le­poon, asun­to Mu­hok­sel­la on myy­ty ei­len, työ­u­ra päät­tyy, työ­ka­ve­rei­den ja op­pi­lai­den hy­väs­te­ly, muut­to Kai­nuu­seen. Yh­den ih­mi­sen koh­dal­le kyl­lin. Ly­hy­es­sä ajas­sa.

Tei­tä jää ikä­vä. Hy­viä kes­kus­te­lu­ja. Huip­pu­hy­viä kes­kus­te­lu­ja. Huu­mo­ria.

Mut­ta on älyt­tä­vä läh­teä, en­nen kuin ta­lu­te­taan vä­ki­pa­kol­la pois.

Voi­mia teil­le huip­pu­hy­vät tyy­pit! Teh­kää au­li­kit*, ku­ten A. lan­see­ra­si."

* Teh­dä au­li­kit = kun ei mal­ta jää­dä eläk­keel­le, vaik­ka sai­si, vaan jat­kaa töis­sä, use­am­man vuo­den.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
AulikkiPiirainen

Juhlapäivän valintoja

20.12.2021 7.00
AulikkiPiirainen

Mittee se eläkeläesmuori voes toimittoo

28.12.2020 13.20
AulikkiPiirainen

Lempeitä jäähyväisiä

25.11.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Ensihoitoa

28.10.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Syksykö on, vai kevät?

26.9.2020 6.15
AulikkiPiirainen

Seurapenkissä jälleen

30.8.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Arkisissa ajatuksissa kotisuviseuroissa

18.7.2020 6.35
AulikkiPiirainen

Pärjäisimmekö vähemmällä?

26.5.2020 6.20
AulikkiPiirainen

Pääsiäisajan valoa

2.5.2020 6.55
AulikkiPiirainen

Etäopon työpäivä

1.4.2020 6.00
AulikkiPiirainen

Avantoon

25.2.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Kun huoli muuttui kiitollisuudeksi

26.1.2020 6.30
AulikkiPiirainen

Eksyksissä

21.12.2019 6.13
AulikkiPiirainen

Vain askel toiseen elämään

26.11.2019 6.49
AulikkiPiirainen

Hyvästit kesälle

22.10.2019 6.38
AulikkiPiirainen

Syksyistä luontoa ja koskettavia hetkiä Ruotsin-matkalla

28.9.2019 6.32
AulikkiPiirainen

Miten sen laulutuokion kanssa kävi?

26.8.2019 6.18
AulikkiPiirainen

Mikä yö!

27.7.2019 6.34
AulikkiPiirainen

Pellon laidalla minäkin

25.6.2019 6.53
AulikkiPiirainen

Kesähelsinkiläinen vuosimallia 1979

30.5.2019 6.45
AulikkiPiirainen

Nuoren opettajattaren pinhuusi

25.4.2019 6.15
AulikkiPiirainen

Pääsiäinen sävelin – uutta CD:tä kuuntelemassa

22.3.2019 6.29
AulikkiPiirainen

Jäädäkö vai eikö jäädä?

8.3.2019 6.25
AulikkiPiirainen

Syrjästäkatsoja

2.2.2019 6.52
AulikkiPiirainen

Mitä meistä jää?

1.1.2019 6.43
AulikkiPiirainen

Kuusi

5.12.2018 6.16
AulikkiPiirainen

Hillittyjä sävyjä

3.11.2018 7.00
AulikkiPiirainen

Kytkin luistaa

28.9.2018 6.56
AulikkiPiirainen

Syksyssä soi elämän hauraus

24.8.2018 6.22
AulikkiPiirainen

Virtaava vesi kutsuu mukaansa

6.8.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Yhteistä laulua laulamassa

10.7.2018 6.45
AulikkiPiirainen

Pelkoja

10.6.2018 6.30
AulikkiPiirainen

Keväistä levottomuutta

5.5.2018 6.23
AulikkiPiirainen

Joulu on hiljaista hämärää, pääsiäinen kevyttä valoa

31.3.2018 6.58
AulikkiPiirainen

Kiitollisuus vahvistaa hyvää

3.3.2018 6.57
AulikkiPiirainen

Ammatinvalinta, sattumaako?

4.2.2018 6.38
AulikkiPiirainen

Rukous on lahja

27.12.2017 6.14
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys