JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”Taivaassa minulla on sinut”

16.11.2016 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161116064500

Jos­kus käy niin, et­tä tör­mää use­am­man ker­ran jo­hon­kin asi­aan ja jää miet­ti­mään, mik­si näin käy. Vii­me ai­koi­na eräs raa­ma­tun­koh­ta on pu­hu­tel­lut mi­nua useis­sa ti­lan­teis­sa. Ky­sees­sä on Asa­fin psal­mi (psal­mi 73). En­sin kuu­lin pari ker­taa tuon teks­ti­kat­kel­man lu­et­tu­na ja huo­no­na raa­ma­tun­tun­ti­ja­na jäin miet­ti­mään, mis­tä­hän koh­das­ta Raa­mat­tua se on. Raa­mat­tu­luo­kan pi­toon val­mis­tau­tu­es­sa­ni et­sin vii­mein ky­sei­sen koh­dan ja ih­met­te­lin, mi­ten hy­vin se sopi sen il­lan ai­hee­seen! Seu­raa­va­na päi­vä­nä is­tuin seu­ra­penk­kiin ja kas, pu­hu­ja oli va­lin­nut pu­heen­sa ai­heek­si juu­ri Asa­fin psal­min!

Psal­mis­sa ker­ro­taan, kuin­ka Asaf oli ol­lut ko­ti­kiu­sauk­sis­sa. Hän oli seu­ran­nut epä­us­kois­ten elä­mää ja miet­ti­nyt, mik­si näyt­ti sil­tä, et­tä kaik­ki mitä he te­ki­vät, me­nes­tyi. Näyt­ti sil­tä, et­tä heil­lä ei ol­lut mi­tään vai­keuk­sia elä­mäs­sään. He oli­vat vah­vo­ja, yl­pei­tä ja uh­mak­kai­ta. He näyt­ti­vät ka­deh­dit­ta­vil­ta ja oma elä­mä tun­tui kär­si­myk­sel­tä.

Tut­tu­ja tun­te­mi­sia. Ar­ve­len, et­tä jo­kai­sel­la us­ko­vai­sel­la on jos­kus ol­lut sa­man­lai­sia tun­te­mi­sia. Oman tah­don tiel­lä näyt­täi­si ole­van pal­jon vä­hem­män kup­ru­ja kuin sil­lä po­lul­la, jon­ka Tai­vaan Isä on kul­jet­ta­vak­si an­ta­nut.

Kiu­sauk­sia on mo­nen­lai­sia. Tyy­ty­mät­tö­myyt­tä omaan elä­mään, ka­teut­ta toi­sen eh­kä hel­pom­mal­ta näyt­tä­vään osaan, syn­nin hou­ku­tuk­sia ja kun lan­ke­a­mi­sia tu­lee, oman mah­dot­to­muu­den ko­ros­ta­mis­ta. Kaik­kien sie­lun­vi­hol­li­sen kiu­sauk­sien tar­koi­tus on sama: Uu­vut­taa kiu­sat­tu niin, et­tä hän ei jak­sa enää tur­va­ta Ju­ma­laan. Sie­lun­vi­hol­li­nen pyr­kii hä­mär­tä­mään us­kon nä­kö­a­lan ja rik­ko­maan rak­kau­den us­ko­vais­ten vä­lil­lä.

Mi­ten Asaf voit­ti ne kiu­sauk­set? Hän meni Ju­ma­lan py­häk­köön, kuu­le­maan Ju­ma­lan sa­naa. Kan­nat­taa men­nä seu­roi­hin kuun­te­le­maan, min­kä­lai­sia ter­vei­siä Ju­ma­lal­la on kiu­sa­tul­le. Tu­lee tur­val­li­nen ym­mär­rys sii­hen, et­tä kan­nat­taa sit­ten­kin us­koa: "Minä saan ai­na ol­la luo­na­si, sinä pi­dät kä­des­tä­ni kiin­ni. Sinä joh­da­tat mi­nua tah­to­si mu­kaan ja vii­mein sinä nos­tat mi­nut kun­ni­aan. Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut, sinä olet ai­noa tur­va­ni maan pääl­lä.” (Psal­mi 73:22–25.)

Ih­mi­se­lä­mää on ver­rat­tu käm­me­nen le­vey­dek­si ian­kaik­ki­suu­den mit­ta­kaa­vas­sa. Lu­paus sii­tä, et­tä Ju­ma­la pi­tää joka het­ki kä­des­tä kiin­ni, kan­taa pi­tem­mäl­le kuin tuo käm­me­nen le­veys. Asa­fin ko­ke­muk­set on an­net­tu us­kon roh­kai­suk­si, mi­nul­le­kin.

InkeriHeikkala
Olen suurperheen äiti ja monen mussukan mummi. Asun Lapin portilla, Posiolla. Teen työtä puolisoni kanssa omassa monipalveluyrityksessämme. Autamme asiakkaitamme arkisissa askareissa, työtehtäviä on siivoamisesta sukanparsintaan. Kun kirjoitan, tekstini syntyvät hyvin nopeasti, hetkestä, kokemuspiiristä ja ajatuksista. Luonto ja sen monet vivahteet merkitsevät minulle paljon. Voit antaa minulle palautetta osoitteeseen inkeri.heikkala@hotmail.com.
InkeriHeikkala

Eräs joulumuisto

24.12.2016 6.10
InkeriHeikkala

Milloin aika haaveille?

13.10.2016 6.19
InkeriHeikkala

Anteeksi

5.9.2016 6.31
InkeriHeikkala

Suviseurat, iloa ja ahdistusta?

8.8.2016 6.42
InkeriHeikkala

Lähtöaika

18.7.2016 7.10
InkeriHeikkala

Polulla katsoo lähelle ja kauas

10.6.2016 6.32
InkeriHeikkala

Juuri oikea elämä

6.5.2016 6.33
InkeriHeikkala

Raadollisena

6.4.2016 6.30
InkeriHeikkala

Miksi minä?

12.3.2016 6.30
InkeriHeikkala

Rakas Taivaan Isä

9.2.2016 6.10
InkeriHeikkala

Höntsäystä ja vihreitä kuulia

4.1.2016 7.02
InkeriHeikkala

Anna valo matkalleni

8.12.2015 6.54
InkeriHeikkala

Vieläkin on mahdollisuus palata

10.11.2015 6.50
InkeriHeikkala

Mitä jää jäljelle?

12.10.2015 7.13
InkeriHeikkala

Kirjoita blogi

2.9.2015 5.30
InkeriHeikkala

Ihan perus

1.8.2015 6.14
InkeriHeikkala

Rukoilemisesta

10.7.2015 6.25
InkeriHeikkala

Ulkonäkökysymyksiä

6.6.2015 6.50
InkeriHeikkala

Kevät on pohjoisessakin

3.5.2015 6.06
InkeriHeikkala

Elämä, sana niin suuri

5.4.2015 6.13
InkeriHeikkala

Oksia, joihin voi tarttua

12.3.2015 6.48
InkeriHeikkala

Taakkojen alla voi kokea välittämistä

2.2.2015 6.23
InkeriHeikkala

Voinko luottaa?

9.1.2015 6.55
InkeriHeikkala

​Naurattaako?

8.12.2014 6.26
InkeriHeikkala

​Lyhyin askelin

29.10.2014 6.12
InkeriHeikkala

​Kynänjäljistä naurua ja kyyneleitä – tallenteita etsimässä

4.9.2014 6.30
InkeriHeikkala

Puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa?

7.8.2014 7.40
InkeriHeikkala

Nuorten iltakylät tuovat iloa mummoihmiselle

30.6.2014 8.23
InkeriHeikkala

Kaukana kotoa

31.5.2014 7.58
InkeriHeikkala

​Kevätaurinko paistaa ja paljastaa

1.5.2014 10.55
InkeriHeikkala

Säästä asiaa

28.3.2014 11.59
2.3.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien. Ps. 25:8

Viikon kysymys