JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kirjoita blogi

2.9.2015 5.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150902053000

Taas koit­ti se het­ki, et­tä ru­pe­sin miet­ti­mään, mitä ih­met­tä täl­lä ker­taa sai­sin kir­joi­tet­tua blo­gi­teks­tik­si. Ereh­dyin ky­sy­mään sitä kump­pa­nil­ta­kin, ja oli­si­han mi­nun pi­tä­nyt ar­va­ta, min­kä­lai­sen vas­tauk­sen sai­sin: ”Kir­joi­ta blogi.” Mei­na­sin jo tu­hah­taa toi­sen piit­taa­mat­to­muu­del­le näin suu­ren ky­sy­myk­sen edes­sä, mut­ta jäin­kin tui­jot­ta­maan noi­ta tut­tu­ja kas­vo­ja. Okei, minä kir­joi­tan blo­gin.

Wi­ki­pe­di­an se­li­tys sa­nal­le blogi oli niin pit­kä, et­tä en saa sitä tä­hän so­pi­maan. Sen mu­kaan blo­gin tyy­lil­le on tun­nu­so­mais­ta ajan­koh­tai­suus, spon­taa­nius ja hen­ki­lö­koh­tai­suus. Si­vul­la mai­nit­tuun jul­ki­suu­den hen­ki­löi­den suu­reen blog­gaa­ja­jouk­koon mi­nun ei on­nek­si tar­vit­se kuu­lua. Jäin kui­ten­kin miet­ti­mään, ku­ka­han näi­tä teks­te­jä­ni mah­taa lu­kea. Sii­hen ryh­mään kuu­luu var­maan muu­ta­ma tut­tu, jota ute­lut­taa, et­tä on­ko­han tuo nyt saa­nut mi­tään jär­ke­viä aja­tuk­sia ai­kai­sek­si. Sen tie­dän, et­tä po­ruk­kaan kuu­luu myös jo­ku­nen su­ku­lai­nen, jota kiin­nos­taa, mi­tä­hän sil­le In­kil­le ny­ky­ään kuu­luu. Ja sit­ten oma väki ai­na­kin nuo­rem­mas­ta pääs­tä käy tar­kis­ta­mas­sa, on­ko­han äi­ti taas stal­kan­nut hei­dän elä­mään­sä ja kir­joit­ta­nut jo­ta­kin no­loa!

Blo­gin kir­joit­ta­mi­nen on ihan mu­ka­vaa sil­loin, kun kek­sii kir­joi­tet­ta­vaa. Ja sil­loin, kun pa­lau­tus­päi­vä on jos­sa­kin kau­kai­suu­des­sa, ei­kä huo­men­na, niin kuin se tun­tuu ai­na ole­van. Blo­gin tyy­lil­le tun­nu­so­mai­nen ajan­koh­tai­suus mie­ti­tyt­tää ai­na­kin täs­sä blo­gis­sa. Mut­ta olen huo­man­nut it­se mui­den teks­te­jä lu­kies­sa­ni, et­tä ajan­koh­tai­nen ot­sik­ko saa mi­nut avaa­maan koko teks­tin lu­et­ta­vak­si. Ajan­koh­tai­sia ovat mi­nul­le ai­na myös ne mu­ru­set, joi­ta teks­tit tar­jo­a­vat oman us­ko­ne­lä­män vir­kis­tyk­sek­si. Nii­tä ovat myös lä­hel­le tu­le­vat ko­ke­muk­set ja aja­tuk­set.

Spon­taa­nius on mi­nul­le luon­tee­no­mai­nen piir­re. Ei vält­tä­mät­tä ai­na niin hur­rat­ta­va omi­nai­suus, mut­ta kui­ten­kin omi­nai­suus, joka an­taa vä­riä elä­mään te­ke­mäl­lä ar­ki­päi­vis­tä mo­nen­lai­sia. Tä­män ja mo­nen muun­kin blo­gin teks­ti on syn­ty­nyt tuos­ta omi­nai­suu­des­ta.

Kir­joit­ta­ja an­taa ai­na teks­tis­sään pa­lan it­ses­tään. Sitä tai­toa toi­von it­sel­le­ni­kin: et­tä en kir­joit­tai­si pin­nal­li­ses­ti, vaan sy­väl­tä si­sim­mäs­tä. Sil­loin pys­tyn koh­taa­maan lu­ki­jan­kin avoi­min mie­lin. Mie­tin, mitä kaik­ki täs­tä verk­ko­leh­des­tä lu­ke­ma­ni blo­git ovat an­ta­neet mi­nul­le: miel­tä kut­kut­ta­via aja­tuk­sia, tut­tu­ja pa­la­sia ar­kie­lä­mäs­tä, kyy­ne­liin her­kis­tä­vää ver­tais­tu­kea, roh­kai­sua us­ko­ne­lä­mään…

En­nen kaik­kea teks­tit ovat tuo­neet lä­hel­le ilon sii­tä, et­tä minä saan kuu­lua tä­hän Ju­ma­lan ko­ti­vä­en jouk­koon.

InkeriHeikkala
Olen suurperheen äiti ja monen mussukan mummi. Asun Lapin portilla, Posiolla. Teen työtä puolisoni kanssa omassa monipalveluyrityksessämme. Autamme asiakkaitamme arkisissa askareissa, työtehtäviä on siivoamisesta sukanparsintaan. Kun kirjoitan, tekstini syntyvät hyvin nopeasti, hetkestä, kokemuspiiristä ja ajatuksista. Luonto ja sen monet vivahteet merkitsevät minulle paljon. Voit antaa minulle palautetta osoitteeseen inkeri.heikkala@hotmail.com.
InkeriHeikkala

Eräs joulumuisto

24.12.2016 6.10
InkeriHeikkala

”Taivaassa minulla on sinut”

16.11.2016 6.45
InkeriHeikkala

Milloin aika haaveille?

13.10.2016 6.19
InkeriHeikkala

Anteeksi

5.9.2016 6.31
InkeriHeikkala

Suviseurat, iloa ja ahdistusta?

8.8.2016 6.42
InkeriHeikkala

Lähtöaika

18.7.2016 7.10
InkeriHeikkala

Polulla katsoo lähelle ja kauas

10.6.2016 6.32
InkeriHeikkala

Juuri oikea elämä

6.5.2016 6.33
InkeriHeikkala

Raadollisena

6.4.2016 6.30
InkeriHeikkala

Miksi minä?

12.3.2016 6.30
InkeriHeikkala

Rakas Taivaan Isä

9.2.2016 6.10
InkeriHeikkala

Höntsäystä ja vihreitä kuulia

4.1.2016 7.02
InkeriHeikkala

Anna valo matkalleni

8.12.2015 6.54
InkeriHeikkala

Vieläkin on mahdollisuus palata

10.11.2015 6.50
InkeriHeikkala

Mitä jää jäljelle?

12.10.2015 7.13
InkeriHeikkala

Ihan perus

1.8.2015 6.14
InkeriHeikkala

Rukoilemisesta

10.7.2015 6.25
InkeriHeikkala

Ulkonäkökysymyksiä

6.6.2015 6.50
InkeriHeikkala

Kevät on pohjoisessakin

3.5.2015 6.06
InkeriHeikkala

Elämä, sana niin suuri

5.4.2015 6.13
InkeriHeikkala

Oksia, joihin voi tarttua

12.3.2015 6.48
InkeriHeikkala

Taakkojen alla voi kokea välittämistä

2.2.2015 6.23
InkeriHeikkala

Voinko luottaa?

9.1.2015 6.55
InkeriHeikkala

​Naurattaako?

8.12.2014 6.26
InkeriHeikkala

​Lyhyin askelin

29.10.2014 6.12
InkeriHeikkala

​Kynänjäljistä naurua ja kyyneleitä – tallenteita etsimässä

4.9.2014 6.30
InkeriHeikkala

Puhuminen hopeaa, vaikeneminen kultaa?

7.8.2014 7.40
InkeriHeikkala

Nuorten iltakylät tuovat iloa mummoihmiselle

30.6.2014 8.23
InkeriHeikkala

Kaukana kotoa

31.5.2014 7.58
InkeriHeikkala

​Kevätaurinko paistaa ja paljastaa

1.5.2014 10.55
InkeriHeikkala

Säästä asiaa

28.3.2014 11.59
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys