JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420200216064500

Opis­to. Tur­va­paik­ka. Koti. Paik­ka, jos­sa saa ai­dos­ti ol­la oma it­sen­sä ei­kä tar­vit­se se­li­tel­lä sitä, mil­lai­nen on.

Opis­tos­sa saa ol­la us­ko­vais­ten seu­ras­sa. Ko­em­me, et­tä us­ko yh­dis­tää ja luo vä­lit­tä­vän il­ma­pii­rin. Jo­kai­nen opis­to­lai­nen te­kee omal­la per­soo­nal­laan täs­tä vuo­des­ta mah­ta­van ja iki­muis­toi­sen.

Ys­tä­vät opis­tos­sa ovat kor­vaa­mat­to­man tär­kei­tä. Ys­tä­vien kans­sa ko­e­taan sekä ilot et­tä su­rut. Olem­me ko­ke­neet, et­tä opis­tos­sa voi sol­mia sy­viä ys­tä­vyys­suh­tei­ta, jot­ka kan­ta­vat elä­män eri vai­heis­sa. Meil­le ys­tä­vät mer­kit­se­vät saat­ta­jia, jot­ka ei­vät hyl­kää.

Vaik­ka opis­to on­kin mie­les­täm­me yk­si elä­män par­haim­pia ko­ke­muk­sia, se ei ta­kaa, et­tä ai­na me­ni­si hy­vin. En­nen opis­toa oli muo­dos­tu­nut kuva, et­tei huo­no­ja het­kiä oli­si ja opis­to oli­si pelk­kää haus­kan­pi­toa, mut­ta ei opis­tos­sa­kaan kaik­ki päi­vät ole hy­viä. Huo­not het­ket voi­vat ko­ros­tu­a­kin, jos sa­mal­la on aja­tus sii­tä, et­tä opis­tos­sa pi­täi­si elää het­kes­sä ja naut­tia joka het­kes­tä.

On­nek­si huo­noi­na päi­vi­nä­kään ei tar­vit­se jää­dä yk­sin. Tun­te­muk­set voi ja­kaa vii­meis­tään il­lal­la käm­päl­lä, jol­loin saa tu­kea ja voi huo­ma­ta, et­tei ole yk­sin aja­tus­ten­sa kans­sa.

An­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mis­ta on tul­lut opis­tos­sa tär­keä osa ar­kea. Tun­tuu tur­val­li­sel­ta, kun joka aa­mu­har­tau­des­sa saa us­koa syn­nit an­teek­si ja ai­na on joku, joka voi siu­na­ta.

Ko­em­me, et­tä opis­toon pää­sy oli suu­ri siu­naus. Lah­ja, jota var­mas­ti muis­te­lem­me kii­tol­li­se­na vuo­sien­kin pääs­tä.

Teks­ti:

Roo­sa ja Sil­via

Reis­jär­ven opis­to

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
17.4.2021

Her­ra on oi­ke­a­mie­li­nen ja lau­pi­as, mei­dän Ju­ma­lam­me on ar­mol­li­nen. Her­ra on avut­to­mien suo­je­li­ja. Kun voi­ma­ni uu­pui­vat, hän tuli avuk­se­ni. Nyt olen saa­nut rau­han, Her­ra piti mi­nus­ta huo­len. Ps. 116:5–7

Viikon kysymys