JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kesää kohti

19.5.2018 6.57

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180519065700

Vii­me viik­koi­na olen naut­ti­nut mo­nis­ta läm­pi­mis­tä ke­vät­tuu­lah­duk­sis­ta. Olen näh­nyt val­kei­ta jout­se­nia len­tä­mäs­sä kirk­kaan­si­nis­tä tai­vas­ta vas­ten. Voi­ko sen suo­ma­lai­sem­paa nä­kyä ol­la? Jout­se­nia on ol­lut ruo­kai­le­mas­sa han­hien ja kur­kien kans­sa maan­tei­den vie­rei­sil­lä pel­loil­la – vuo­si vuo­del­ta yhä lä­hem­pä­nä, yhä pe­lot­to­mam­pi­na. On las­ket­tu, et­tä maa­il­mas­sa on 30–60 lin­tua jo­kais­ta ih­mis­tä koh­den. Olem­me­ko me saa­neet lin­tu­ja vie­lä tuo­ta­kin enem­män tän­ne poh­joi­seen?

Nyt ke­vääl­lä voim­me to­de­ta, et­tä poh­joi­sen lin­nut oli­vat vain ”lai­nas­sa” ete­läs­sä. Kur­jet viet­ti­vät tal­ven Vä­li­me­ren mais­sa ja Nii­lin var­sil­la. Sin­ne as­ti til­het­kin yleen­sä me­ne­vät, jos syk­syn mar­ja­sa­to on huo­no. Ku­lu­nee­na tal­ve­na ne ei­vät eden­neet Ete­lä-Suo­mea pi­dem­mäl­le, kun pih­la­jat not­kui­vat mar­jois­ta syk­syl­lä. Pe­si­mään til­het tu­le­vat tän­ne poh­joi­seen.

Huh­ti­kuus­sa pi­haam­me tuli par­vi til­hiä. Olin koon­nut nii­tä var­ten äm­pä­ril­li­sen mar­jo­ja syk­syl­lä. Nii­tä riit­ti vii­kok­si. Tuon vii­kon ai­ka­na sain seu­ra­ta ka­me­ra­ni kans­sa lä­hel­tä til­hien elä­mää. Yk­si niis­tä oli eri­lai­nen. Se ha­lu­si hal­li­ta mui­ta. Sen rin­nas­sa oli merk­ke­jä yh­tee­no­tois­ta mui­den kans­sa. Muut suh­tau­tui­vat sii­hen hy­vin kär­si­väl­li­ses­ti ja so­vit­te­le­vas­ti. Eri­lai­suu­des­taan huo­li­mat­ta se sai ol­la mu­ka­na par­ves­sa.

Yh­teen til­heen sain luot­ta­muk­sel­li­sen suh­teen. Se tuli syö­mään kä­des­tä­ni pih­la­jan­mar­jo­ja. Kun aa­mul­la me­nin ulos, se len­näh­ti en­sim­mäi­se­nä luok­se­ni. Vii­mei­se­nä aa­mu­na se ei tul­lut­kaan heti. Odot­te­lin sitä, mut­ta sit­ten kek­sin, mis­tä se joh­tui. Mi­nul­la ei ol­lut pääs­sä­ni mus­taa lip­pa­lak­kia, jon­ka se oli var­maan op­pi­nut tun­nis­ta­maan yl­hääl­tä pi­ha­vaah­te­ran ok­sal­ta. Hain la­kin pää­hä­ni, ja til­hi tuli heti. Pih­la­jan­mar­jat lop­pui­vat, ja til­hi­par­vi jat­koi mat­kaan­sa poh­joi­seen. Jäin kai­paa­maan lin­tu­ys­tä­vää­ni.

Muut­to­lin­nut liit­ty­vät vuo­de­nai­koi­hin, nii­den vaih­te­luun, mikä on suu­ri rik­kaus tääl­lä poh­jo­las­sa. Syk­syl­lä kat­son hai­kein mie­lin lin­tu­jen pe­rään, ja päi­vän pi­den­ty­es­sä ke­vääl­lä odo­tan nii­tä ta­kai­sin. Us­kon, et­tä lin­nut­kin odot­ta­vat ete­läs­sä ke­vät­tä ja kai­paa­vat ta­kai­sin. Ne ei­vät lau­la siel­lä – vas­ta tääl­lä ko­to­na nii­den lau­lu au­ke­aa.

Us­ko­vai­nen ih­mi­nen­kin on tääl­lä maa­il­mas­sa kuin muut­to­mat­kal­la. Seu­ra­kun­ta on kuin par­vi, jos­sa saa yh­des­sä len­tää. Mää­rän­pää­nä on tai­vaan koti. Mi­nul­la on ikä­vä ys­tä­viä, jot­ka ovat läh­te­neet täs­tä par­ves­ta.

Sii­o­nin lau­lus­sa sa­no­taan:

”Ja Jee­sus muut­to­lin­tu­jaan

mat­kal­la ko­tiin joh­taa.

Hän suo­jaa nii­tä voi­mal­laan,

jos mit­kä vaa­rat koh­taa.

Elä­män­puu­na ra­vin­non

hän an­taa, sii­nä voi­ma on,

se lop­puun as­ti kan­taa.” (SL 249:7)

Nä­ky­mä ko­ti­maa­han avaa kii­tos­lau­lun:

”Kun ar­mon tai­vas au­ke­aa,

ko­ho­aa kii­tos­lau­lut.

Niin kai­ku tai­vaan lau­lus­ta

jo tääl­lä muut­to­lin­tu­ja

sy­tyt­tää ylis­tyk­seen.” (SL 249:5)

Raa­ma­tus­sa ver­ra­taan ke­sän tu­loa tai­vaa­seen pää­se­mi­sen het­keen: "Kat­so­kaa vii­ku­na­puu­ta, tai mitä puu­ta ta­han­sa. Kun nä­et­te sen puh­ke­a­van leh­teen, te tie­dät­te il­man muu­ta, et­tä kesä on jo lä­hel­lä” (Luuk. 21:29–30).

Kesä on jo lä­hel­lä.

ErkkiAlasaarela
Pikkupoikana kuljin luonnossa kiikari kaulalla ja perhoshaavi kädessä. Harrastus johti elämäntehtävään ympäristöalalla. Työ ja perheenisän tehtävä veivät ajan niin, että harrastukset jäivät taka-alalle. Nyt työni yliopistolla on edennyt emeritus-vaiheeseen. Kuljen jälleen luonnossa. Kiikari ja haavi ovat vaihtuneet kameraan. Tarinat ja valokuvat luonnosta ovat varmaan ensisijaista sisältöä blogeissani. Kirjoituksistani toivon palautteita osoitteeseen eralasaarela@gmail.com
ErkkiAlasaarela

Varpunen jouluaamuna

19.12.2018 6.19
ErkkiAlasaarela

Anteeksiantamus tuo rauhan

15.11.2018 6.51
ErkkiAlasaarela

”Toinen kylvää, toinen korjaa”

20.10.2018 6.17
ErkkiAlasaarela

Kumarru – katso läheltä

18.9.2018 6.43
ErkkiAlasaarela

Myöhästynyt kiitos

20.8.2018 6.46
ErkkiAlasaarela

”Soi siellä laulu lintujen…”

18.7.2018 7.52
ErkkiAlasaarela

”Mä poikaani kannan…”

18.6.2018 6.52
ErkkiAlasaarela

Katsokaa taivaan lintuja!

5.4.2018 6.56
ErkkiAlasaarela

Ensikirje tulevalle vaimolle

13.3.2018 8.44
ErkkiAlasaarela

Iäisyyden rajalla

8.2.2018 6.28
ErkkiAlasaarela

Joulun tunteita

4.1.2018 6.37
ErkkiAlasaarela

Luottamus Jumalaan itsenäisyyden perustana

18.11.2017 6.55
ErkkiAlasaarela

Pieni taiteilijalääkäri

25.10.2017 6.08
ErkkiAlasaarela

Perhosparatiisi

19.9.2017 6.43
ErkkiAlasaarela

Pikku karhun iltasatu

17.8.2017 6.33
ErkkiAlasaarela

Vanha mies

30.7.2017 6.00
ErkkiAlasaarela

Rakkaus karkottaa pelon

1.7.2017 6.53
ErkkiAlasaarela

Kevään huolia ja riemuja

19.5.2017 6.05
ErkkiAlasaarela

Ne tulivat takaisin

20.4.2017 6.58
ErkkiAlasaarela

Talven ihmeitä

19.3.2017 6.52
ErkkiAlasaarela

Ylpeys ja nöyryys

21.2.2017 6.39
ErkkiAlasaarela

Aurinko on lähellä ja lämmin

1.2.2017 6.51
ErkkiAlasaarela

Joulun lintu

26.12.2016 6.19
ErkkiAlasaarela

Kaukokaipuu

1.12.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Hymyä, naurua vai naurettavuutta?

27.10.2016 6.58
ErkkiAlasaarela

Sattuvat sanat voivat satuttaa

15.9.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Laestadius ja luonto

22.8.2016 6.19
ErkkiAlasaarela

Kyläkätilö ja kummitäti

22.7.2016 6.34
ErkkiAlasaarela

Koskettavia kohtaamisia

18.6.2016 6.35
ErkkiAlasaarela

Mitä on rakkaus?

18.5.2016 7.04
ErkkiAlasaarela

Niin pitkä on matka, ei kotia näy…

18.4.2016 7.05
ErkkiAlasaarela

Herkkiä kokemuksia luonnosta

18.3.2016 7.00
ErkkiAlasaarela

Onko värillä väliä?

16.2.2016 6.30
ErkkiAlasaarela

Aloittavan blogistin mietteitä

16.1.2016 6.37
5.3.2024

Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina! Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Ef. 5:8–9

Viikon kysymys