JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35

Juttua muokattu:

3.12. 08:41
2020120308412820201203083500

Heikki Honkala

Heikki Honkala

Roh­kais­tuin noin ne­li­kymp­pi­se­nä osal­lis­tu­maan työ­vä­e­no­pis­ton öl­jy­vä­ri­maa­laus­kurs­sil­le. Jos­ta­kin syys­tä koin tä­män jon­kin­lai­se­na kyn­nyk­se­nä. Kurs­sil­la oli ki­vaa.

Aloin maa­la­ta ja piir­tää va­paa­het­ki­nä­ni. Jat­koin kurs­sit­tau­tu­mis­ta Tai­de­te­ol­li­sen kor­ke­a­kou­lun avoi­men yli­o­pis­ton kurs­seil­la. Myö­hem­min suo­ri­tin Al­fa-Ar­tin mo­ni­vuo­ti­sen ku­va­tai­tei­li­jan tut­kin­non. Tääl­lä Tu­rus­sa olen osal­lis­tu­nut Tai­de­a­ka­te­mia-kurs­seil­le avoi­men kaut­ta. Olen opis­kel­lut myös hie­man tai­de­his­to­ri­aa.

Te­ke­mi­se­ni on ol­lut puus­kit­tais­ta. Kurs­seil­le osal­lis­tu­mi­nen on ol­lut tapa ak­ti­voi­tua. Olen ol­lut useil­la al­keis­kurs­seil­la­kin. Ai­na niis­sä ko­kee op­pi­van­sa. Tär­ke­ää on te­ke­mi­nen ja tu­los­ten ar­vi­oin­ti.

Har­ras­tuk­see­ni liit­tyy lo­gis­ti­nen on­gel­ma. Mitä teh­dä val­mis­tu­neil­le ja kes­ke­ne­räi­sil­le jat­ka­mis­ta odot­ta­vil­le töil­le? On­nek­si moni on ha­lun­nut os­taa mi­nul­ta maa­lauk­si­a­ni. Te­ki­jäl­le tu­lee hyvä mie­li, kun joku ha­lu­aa mak­saa te­ke­mäs­tä­ni ja an­taa sil­le ti­lan sei­näl­tään. Huo­no puo­li on se, et­tä jään ikä­vöi­mään joi­ta­kin mie­les­tä­ni eri­tyi­sen on­nis­tu­nei­ta maa­lauk­sia.

Olen ol­lut lais­ka pi­tä­mään näyt­te­lyi­tä. Tänä vuon­na on ol­lut yk­si. Te­ok­si­a­ni oli al­ku­vuo­des­ta esil­lä erääs­sä ra­vin­to­las­sa Niz­zan van­has­sa kau­pun­gis­sa.

Tar­koi­tuk­se­na­ni on teh­dä verk­koon näyt­te­ly­si­vu myyn­nis­sä ole­vis­ta te­ok­sis­ta­ni. Elä­ke­läi­sen kii­reet ovat verk­kai­sia. Eh­kä se­kin päi­vä vie­lä koit­taa. Tus­kin mo­ni­kaan to­sin ti­laa te­ok­sia ku­vien pe­rus­teel­la, mut­ta jos jo­kin työ miel­lyt­tää, kiin­nos­tu­nut voi tul­la ko­tii­ni kat­so­maan sitä luon­nos­sa.

Maa­laa­mi­nen ei ole vain haus­kaa puu­haa. Mo­nes­ti koen ah­dis­tus­ta, kun en tie­dä mi­ten jat­kai­sin. Tai­dan ot­taa har­ras­tuk­se­ni lii­an va­ka­vas­ti.

Voi va­paa-ai­kaa huo­nom­piin­kin asi­oi­hin käyt­tää.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys