JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Muutimme taas

26.1.2018 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180126062900

Vaih­doim­me asuin­paik­kaam­me Hel­sin­gis­tä Tur­kuun vii­me ke­sä­nä. Nyt olem­me muut­to­lin­tui­na Niz­zas­sa. Meil­lä on tääl­lä ti­la­päis­ko­ti kol­men kuu­kau­den ajan. Vai­mo­ni ter­vey­den vuok­si näin on hyvä. Minä to­sin pa­laan vä­lil­lä Tur­kuun syö­pä­kont­rol­lei­hin.

Olim­me tääl­lä vii­kon ajan myös kol­me vuot­ta sit­ten, jol­loin oli ku­lu­nut vuo­si en­sim­mäi­ses­tä saa­mas­ta­ni syö­pä­di­ag­noo­sis­ta. Toi­ses­ta di­ag­noo­sis­ta­ni on nyt vie­räh­tä­nyt run­sas pari vuot­ta. Ih­meel­lis­tä kyl­lä, voin täl­lä­kin ker­taa var­sin hy­vin.

Olem­me lo­mail­leet usei­ta ker­to­ja Rans­kas­sa vuo­sien saa­tos­sa, myös las­ten kans­sa sil­loin, kun he oli­vat pie­niä. Täs­sä maas­sa on pal­jon näh­tä­vää his­to­ri­as­ta ja kult­tuu­ris­ta kiin­nos­tu­neil­le.

Tääl­lä pu­hu­taan va­li­tet­ta­vas­ti kiel­tä, jos­ta on vai­kea saa­da sel­vää. Olem­me yrit­tä­neet ai­ka ajoin op­pia sitä, mut­ta olem­me edel­leen alot­te­li­joi­ta. Pa­ton­gin osaan os­taa rans­kak­si. Tä­män kie­len ään­teet oli­si var­maan pi­tä­nyt op­pia tuot­ta­maan ja kuu­le­maan jo taa­pe­ro­na. Kiva sitä on sil­ti taas har­joi­tel­la. Kaik­ki asi­a­kas­pal­ve­li­jat ei­vät tääl­lä puhu eng­lan­tia ja osa muis­ta­kin vain aut­ta­vas­ti. On­nek­si ru­tii­ni­os­tok­sis­ta sel­vi­ää ai­ka vä­hil­lä sa­noil­la.

Niz­zal­la on lin­na­vuo­ri, sa­ta­ma, au­rin­ko­ran­ta, van­ha­kau­pun­ki ja his­to­ria. Van­han ym­pä­ril­le on kas­va­nut suur­kau­pun­ki, mer­kit­tä­vä osa sii­tä on syn­ty­nyt 1800-lu­vul­la. Kau­pun­gin kes­kus­ta on me­ren tun­tu­mas­sa. Ui­ma­ran­taa on ki­lo­met­ri­kau­pal­la. Kau­pun­kia ym­pä­röi­vät vuo­ret. Il­mas­to on miel­lyt­tä­vä, to­sin ke­säi­sin var­maan lii­an kuu­ma poh­joi­sel­le ihol­le. Näin tal­vel­la­kin tu­lee toi­meen il­man pi­poa ja sor­mik­kai­ta. Ke­vyt­top­pa­tak­ki on ka­tu­jen klas­sik­ko.

Rik­kaat bri­tit, ve­nä­läi­set ja muut­kin kek­si­vät pai­kan lo­ma­koh­teek­seen 1800-lu­vul­la. Täs­tä on syn­ty­nyt pai­kan eli­tis­ti­nen mai­ne, mut­ta tääl­lä asuu ai­van ta­val­lis­ta kan­saa­kin. Vas­ta­koh­tai­suut­ta il­men­tää se, et­tä tääl­lä on myös ko­dit­to­mia ih­mi­siä.

Käy­tös­säm­me on mu­ka­va kak­sio kau­pun­gin kes­kus­tas­sa. Tääl­lä­kin on ar­ki­ru­tii­nit hoi­det­ta­va ku­ten ko­to­na­kin. Elä­mä on ruo­an­lait­toa, kau­pas­sa käy­mis­tä, sii­vo­a­mis­ta, mut­ta näi­den li­säk­si kir­joit­ta­mis­ta, kä­ve­lyä kau­pun­gil­la, näh­tä­vyyk­siin tu­tus­tu­mis­ta ja muu­ta ha­vain­noi­mis­ta sekä lu­ke­mis­ta ja ih­mis­ten ta­paa­mis­ta. Eh­kä vie­lä maa­laan­kin. Olem­me ta­pail­leet tääl­lä suo­ma­lai­sia, mut­ta sen li­säk­si nor­man­di­a­lai­nen ys­tä­väm­me Andr­ée oli vie­raa­nam­me muu­ta­man päi­vän.

Saam­me naut­tia täl­lä het­kel­lä myö­tä­mä­es­tä. Vai­mol­la­ni on tääl­lä vä­hem­män ko­lo­tuk­sia, ja minä saan le­vä­tä ras­kais­ta hoi­dois­ta. Olen iloi­nen sii­tä, et­tä vai­mo­ni voi tääl­lä sel­väs­ti pa­rem­min. Elä­mäm­me on ai­kai­sem­paa sym­bi­oot­ti­sem­paa, kun olem­me pal­jon kak­sis­taan. Mei­dän pi­tää muo­va­ta elä­määm­me si­ten, et­tä olem­me si­nut mei­dän kum­man­kin alen­tu­neen ter­vey­den­ti­lan kans­sa. Vai­mo tar­vit­see kä­si­kynk­kää­ni kul­kies­saan. Kun­pa löy­tyi­si sel­lai­nen tu­ki­tek­niik­ka, et­tä kyl­ke­ni ei­vät ki­pey­dy.

On hy­väk­syt­tä­vä elä­män ra­joi­tuk­set ja ra­ken­net­ta­va tu­le­vai­suut­ta ole­mas­sa ole­van po­si­tii­vi­sen va­raan. Meil­lä on nyt hy­vät olo­suh­teet har­joi­tel­la.

Meil­lä on tääl­lä sama haas­te kuin Tu­rus­sa. Juu­tum­me hel­pos­ti läp­pä­riem­me pa­riin. Pi­tää muis­taa, et­tä oves­ta pää­see myös ulos.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys