JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181221063100

Ketä odo­tat jou­lu­na, ky­syi pap­pi saar­na­tuo­lis­ta it­sel­tään ja seu­ra­kun­nal­ta en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na.

Sii­nä­pä se! Odo­tan­ko Jee­sus­ta vai jou­lu­puk­kia?

Jou­lu on ai­noa vuo­tui­nen juh­la, jo­hon val­mis­tau­du­taan viik­ko­kau­sia, el­lei enem­män. Jee­suk­sen syn­ty­män muis­ta­mi­nen ei vel­voi­ta mei­tä pe­rus­teel­li­seen va­rus­tau­tu­mi­seen. Kai­ken ul­koi­sen voi­sim­me unoh­taa ja viet­tää Kris­tuk­sen syn­ty­män muis­to­juh­laa vain sy­dä­mis­säm­me.

Mie­les­tä­ni voi­sim­me unoh­taa val­ko­par­ran ko­ko­naan tai ot­taa ti­lal­le pak­ka­su­kon, joka vie­rai­li­si vaik­ka­pa vuo­den­vaih­teen tie­noil­la ku­ten Ve­nä­jäl­lä.

Useim­mi­ten olem­me vai­mo­ni ja las­tem­me kans­sa val­mis­tau­tu­neet ja viet­tä­neet jou­lua hy­vin pe­rin­tei­ses­ti. Koti on ko­ris­tel­tu ja herk­ku­ja lai­tet­tu. Oh­jel­maam­me on usein kuu­lu­nut myös yöl­li­nen hau­taus­maa­kier­ros.

Olen viet­tä­nyt ker­ran yk­si­nä­ni hy­vin yk­sin­ker­tai­sen jou­lun, kun olin sa­pat­ti­vuot­ta viet­tä­mäs­sä Krei­kas­sa. Osal­lis­tuin kui­ten­kin Skan­di­da­vis­ka kyr­ka­nin jou­lu­ta­pah­tu­maan Pi­reuk­ses­sa. Joi­ta­kin herk­ku­ja muis­tan jär­jes­tä­nee­ni it­sel­le­ni. Kut­suin aat­to­na erään tut­ta­van kah­vil­le, ja hän tu­li­kin. Meni se jou­lu noin­kin, mut­ta en tain­nut tun­tea olo­a­ni eri­tyi­sen har­taak­si.

Luul­lak­se­ni tar­vit­sem­me jou­lu­val­mis­te­lui­hin pit­kän kaa­van kes­tääk­sem­me vuo­den syn­kim­män ajan pi­meyt­tä. Kan­nat­te­lem­me toi­si­am­me lä­het­tä­mäl­lä kort­te­ja, an­ta­mal­la lah­jo­ja ja ko­koon­tu­mal­la eri­lai­siin jou­lu­na­lus­ti­lai­suuk­siin. Vuo­tui­sil­la muis­ta­mi­sil­la piir­räm­me nä­ky­väk­si sitä, ket­kä kuu­lu­vat lä­hi­pii­riim­me.

Kau­pal­li­nen jou­lu syk­kii ja ki­mal­te­lee ym­pä­ris­tös­säm­me pit­kään. Kaik­ki tämä humu nou­see omis­ta tar­peis­tam­me. Jos ei oli­si asi­ak­kai­ta, ei oli­si tar­jon­taa­kaan. Jou­lua edel­tä­vän ajan ta­vat ja käy­tän­nöt ra­ken­ta­vat meil­le sil­lan vuo­den pi­meim­män ajan yli. Pe­rin­tei­nen kaa­va saa olom­me tun­tu­maan tur­val­li­sel­ta. Tämä on toi­mi­nut en­nen­kin.

Jou­lun sa­no­ma on ää­ret­tö­män ih­meel­li­nen. Noin 2 000 vuot­ta sit­ten syn­tyi va­pah­ta­ja, joka lu­nas­ti mei­dät syn­neis­täm­me. Hä­nen ih­mi­sek­si tu­le­mis­taan muis­tam­me jou­lu­na. Hän ei unoh­da mei­tä, vaik­ka em­me suo­rit­tai­si­kaan jou­lua ras­kaim­man jäl­keen.

Jou­lun val­mis­te­lun pai­ne kul­mi­noi­tuu aat­toon, joka ei ole var­si­nai­nen juh­la­päi­vä. Sil­loin syöm­me per­hees­säm­me jou­lu­a­te­ri­an ja hil­jen­nym­me kuun­te­le­maan jou­lu­e­van­ke­liu­mia. Il­lan oh­jel­maan kuu­luu myös jou­lu­pu­kin vie­rai­lu, jon­ka jäl­keen lah­jat ja nii­den pa­pe­rit täyt­tä­vät olo­huo­neen. Mu­ka­val­ta tun­tuu saa­da lah­jo­ja.

Jou­lu­päi­vä tun­tuu pa­lau­tu­mis­päi­väl­tä, jol­loin le­päil­lään ja ha­e­taan vä­lil­lä juh­la-ate­ri­an täh­tei­tä jää­kaa­pis­ta. Pir­teim­mät saat­ta­vat läh­teä jou­lu­kirk­koon.

Voi­sim­me­ko py­hit­tää jou­lu­päi­vän Jee­suk­sen syn­ty­män muis­tol­le? Huo­mi­oi­sim­me eri­tyi­ses­ti sitä, mik­si jou­lua to­del­la vie­te­tään. Se ei vaa­di pa­ko­no­mai­sia suo­ri­tuk­sia, tär­kein­tä on an­taa sy­dä­mis­säm­me ti­laa pie­nel­le Jee­sus-lap­sel­le.

Siu­nat­tua jou­lua kai­kil­le!

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys