JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Anteeksi

6.11.2015 6.29

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151106062900

Olin ve­li­po­jan häis­sä. Tun­tuu, et­tä van­ha­kin nuor­tuu näh­des­sään nuor­ta on­nea. Ei­vät­kä vih­ki­pa­ril­le lau­sut­ta­vat elä­mä­noh­jeet ja kan­nus­tuk­set tee pa­haa pi­tem­pään­kään avi­o­lii­tos­sa ol­leel­le.

On­ni ei ole siel­lä, mis­sä on täy­del­li­siä ih­mi­siä, vaan siel­lä, mis­sä on an­teek­si­an­to. Näin lau­sui mor­si­a­men isä pu­hees­saan. Aja­tus on hä­kel­lyt­tä­vän vii­sas – sel­lai­nen, jota kan­nat­taa so­vel­taa omas­sa avi­o­lii­tos­saan. Ei­kä hait­taa, jos pe­ri­aa­tet­ta nou­dat­taa elä­mäs­sä ylei­ses­ti­kin.

Olen har­ras­ta­nut suo­men kie­len sa­non­to­jen kään­te­lyä. Esi­mer­kik­si väi­te sii­tä, et­tä asi­at rii­te­le­vät, ei­vät ih­mi­set, on mie­les­tä­ni men­nyt vää­rin päin. Mi­ten muka asi­at voi­si­vat rii­del­lä? Kyl­lä sii­hen ih­mis­tä tar­vi­taan. Ja sit­ten, kun asi­at on saa­tu sol­muun, on ole­mas­sa sana, joka ker­too enem­män kuin tu­hat ku­vaa. Se on an­teek­si.

Ih­mi­sen on mah­do­ton­ta ol­la moit­tee­ton. Sel­lai­sen tees­ken­te­le­mi­nen­kin pal­jas­tuu en­nen pit­kää. Jos ih­mis­suh­de, oli­pa se etäi­nen tai lä­hei­nen, pe­rus­tuu täy­del­li­syy­den vaa­ti­mi­sel­le, ta­voit­te­lul­le tai näyt­te­le­mi­sel­le, ei en­nus­te suh­teen on­nis­tu­mi­sel­le ole ko­vin hyvä. Jos sen si­jaan osaam­me ol­la ar­mol­li­sia it­sel­lem­me ja lä­hei­sil­lem­me, voi on­ni mei­tä koh­da­ta. It­se en ai­na osaa ol­la ar­mol­li­nen muil­le, vaik­ka omal­la koh­dal­la jous­ta­vuut­ta löy­tyi­si­kin.

Häät ovat uu­den al­ku. Mut­ta elä­mäs­sä on uu­sia al­ku­ja jat­ku­vas­ti. Kun ih­mi­set rii­te­le­vät, ovat an­teek­si an­ta­mi­nen ja saa­mi­nen oi­ke­aa uu­del­leen aloit­ta­mis­ta. Eri­pu­ra syn­tyy usein pik­ku­a­si­as­ta. Oli­si­pa niin so­vin­non­kin lai­ta! Sil­loin vä­le­jä hait­taa­vat kuor­mat ei­vät kas­va niin suu­rik­si, et­tä nii­den pääl­tä on jo vai­kea las­keu­tua.

An­teek­si­an­to on mah­ta­va lah­ja. Sen käyt­töä opet­te­len. On­nek­si olen saa­nut pie­niä opet­ta­jia lä­hel­le­ni. Kii­vas­tut­tu­a­ni jo­tain ko­to­na sat­tu­nut­ta kolt­tos­ta kat­soo pik­ku­poi­ka sil­miin ja sa­noo: ”Isä, so­vi­tel­laan.” Ja taas olem­me ka­ve­rei­ta, lap­sen­mie­li­ses­ti.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys