JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160903062200

Moni lie­nee ha­vain­nut, et­tä vii­me vuo­si­na on yleis­ty­nyt tapa mer­ki­tä yli 2000 vuot­ta sit­ten ta­pah­tu­nei­den asi­oi­den yh­tey­teen eaa. (en­nen ajan­las­kun al­kua). Van­has­taan va­kiin­tu­neet il­mai­sut eKr. tai jKr. ei­vät kai­kil­le enää kel­paa.

Suh­tau­dun muu­tok­seen hu­vit­tu­nees­ti, vaik­ka toi­saal­ta se su­ret­taa­kin. Oi­ke­as­ti­han ajan­las­kum­me al­koi 500-lu­vul­la, kun roo­ma­lai­nen munk­ki Di­o­ny­sius Exi­cus las­ki Jee­suk­sen syn­ty­mä­vuo­den ol­leen 754 vuot­ta Roo­man pe­rus­ta­mi­sen jäl­keen. Kris­ti­tyl­le mun­kil­le oli ai­van luon­nol­lis­ta si­joit­taa vuo­si nol­la Va­pah­ta­jan syn­ty­män ajan­koh­taan, jos­kin ny­ky­tie­don va­los­sa mää­ri­tys meni joi­ta­kin vuo­sia pie­leen.

Mer­kit­se­mäl­lä eaa. tai jaa. py­ri­tään luul­lak­se­ni niin sa­not­tuun neut­raa­liu­teen. Var­sin­kin tie­teel­li­ses­sä teks­tis­sä puo­lu­eet­to­muus on tie­ten­kin hyve. Ajan las­ke­mi­nen ny­kyi­sel­lä ta­val­la al­koi vuon­na 525 (jKr.). Uu­det mer­kit­se­mis­ta­vat ovat­kin sik­si mie­les­tä­ni hul­lun­ku­ri­sia, sil­lä tark­kaan ot­ta­en­han eläm­me vuot­ta 1491 jäl­keen ajan­las­kun alun (jaa.).

Me­net­tää­kö va­ka­vak­si tar­koi­tet­tu ar­tik­ke­li us­kot­ta­vuut­taan, jos sii­nä esiin­tyy viit­taus Kris­tuk­seen? Ha­vain­to­ni mu­kaan eng­lan­nin­kie­li­sis­sä teks­teis­sä esiin­ty­vät edel­leen ylei­ses­ti B.C. (Be­fo­re Christ, en­nen Kris­tus­ta) ja a.D. (an­no Do­mi­ni, jäl­keen Her­ran syn­ty­män). Uu­det kir­jain­ly­hen­teet kie­li­vät tar­pees­ta ir­rot­tau­tua kris­til­li­ses­tä pe­rin­tees­tä, mikä on su­rul­lis­ta.

Mitä on kult­tuu­ri­nen it­se­tun­to? Mie­les­tä­ni sii­hen yh­te­nä osa­na si­säl­tyy kult­tuu­riim­me pe­rin­tei­ses­ti liit­ty­nei­den ele­ment­tien ar­vos­tus. On mie­les­tä­ni tär­ke­ää, et­tä säi­ly­tet­täi­siin sel­lai­si­a­kin us­kon­nol­li­sia asi­oi­ta, joi­den hen­gel­lis­tä mer­ki­tys­tä ei vält­tä­mät­tä ylei­ses­ti enää al­le­kir­joi­ta – si­kä­li kuin esi­mer­kik­si ly­hen­teel­lä eKr. sel­lai­nen yli­pää­tään on. 1970-lu­vul­la re­vit­tiin van­ho­ja ta­lo­ja edis­ty­neen ark­ki­teh­tuu­rin tiel­tä. Nyt nä­kö­jään kir­joi­te­taan kiel­tä uu­sik­si. Muu­ten, sana luon­to pi­tää si­säl­lään ly­hy­en us­kon­tun­nus­tuk­sen. Luon­to­han on luo­tu!

Kris­til­li­sen us­kon juu­ri­mi­sek­si on koko ajan­las­ku­ta­pa yri­tet­ty toi­si­naan uu­dis­taa. Sekä Rans­kan et­tä Ve­nä­jän val­lan­ku­mouk­sis­sa laa­dit­tiin täy­sin uu­si ka­len­te­ri. Kan­sa ei kui­ten­kaan op­pi­nut käyt­tä­mään uut­ta ver­si­o­ta, jo­ten pa­luu van­haan oli vält­tä­mä­tön. Kris­tuk­sen ni­meä on mo­der­ni­soi­tu­vas­sa yh­teis­kun­nas­sa yri­tet­ty pai­naa unoh­duk­siin. Ajat­te­len kui­ten­kin, et­tei hä­nen te­ke­män­sä työn mer­ki­tys sil­lä him­me­ne.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys