JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Muukalainen

28.1.2016 6.43

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160128064300

Yleis­ra­di­on verk­ko­si­vuil­la oli kart­ta, jo­hon sai mer­ki­tä hen­ki­sen ko­ti­kun­tan­sa. Joil­le­kin teh­tä­vä on var­maan help­po, mut­ta it­se en saa­nut rat­kai­sua ai­kaan. Muis­tan asu­nee­ni Ke­min­maas­sa, Yli-Iis­sä, Ke­min­maas­sa, Es­poos­sa, Hel­sin­gis­sä, Es­poos­sa,Van­taal­la ja Tuu­su­las­sa. Ke­sä­mök­ki­mai­se­mat ovat ol­leet Kuu­sa­mos­sa ja Sys­mäs­sä. Las­ke nois­ta sit­ten hen­ki­nen kes­ki­ar­vo.

On ku­lu­nut kot­van vail­le 20 vuot­ta muu­tos­ta­ni Ete­lä-Suo­meen. Poh­joi­sen poi­ka tem­mat­tiin kes­kel­le ruuh­kaa ja vä­en­pal­jout­ta. Maas­sa­muut­to syn­nyt­ti muu­ka­lai­suu­den ko­ke­muk­sia. Mur­hei­ne­ni ja mur­tei­ne­ni tun­sin vä­lil­lä ole­va­ni ou­dol­la pla­nee­tal­la. Oli kum­mal­lis­ta, et­tä ju­nia ja bus­se­ja saat­toi kul­kea kym­me­nen mi­nuu­tin vä­lein. Maan­tie­don kir­jas­ta tu­tut ra­ken­nuk­set saat­toi näh­dä omin sil­min! Ek­so­tii­kan pik­ku­hil­jaa ka­ris­tes­sa tun­sin kui­ten­kin ko­tiu­tu­va­ni. Ei­hän täl­lai­ses­ta met­sä­läi­ses­tä kos­kaan täy­del­lis­tä kau­pun­ki­lais­ta tule, pois se. Osaan sil­ti sei­soa liu­ku­por­tais­sa oi­ke­al­la, et­tä pää­se­vät kii­rei­set ohi.

Su­ku­ni le­vin­nei­syys päät­tyi pit­kään Jy­väs­ky­län kor­keu­del­le. Sii­tä ete­lään kart­ta oli val­koi­nen. Tun­sin suur­ta skep­ti­syyt­tä ra­jaa ylit­tä­es­sä­ni. Mut­ta pois pel­ko: ih­mi­nen voi elää var­sin mu­ka­vas­ti il­man per­ho­ka­las­tus­ta tai hil­la­reis­su­ja­kin. Pit­kin poi­kin Suo­mea kul­jet­tu­a­ni en koe muu­ka­lai­suut­ta sen enem­pää Ke­mi­jo­en kuin Lah­den­väy­län­kään var­res­sa.

Pai­kas­ta toi­seen muut­ta­es­sa­ni on ol­lut mu­ka­va ha­vai­ta, et­tä asuin­pai­kas­ta riip­pu­mat­ta olen voi­nut löy­tää sa­moin us­ko­vien jou­kon. Us­kos­sa ei ole alu­eel­li­sia pai­no­tuk­sia. Tä­män huo­ma­sin nuo­re­na vie­tet­ty­ä­ni ke­sän Yh­dys­val­lois­sa: vaik­ka mo­net me­net­te­ly­ta­vat voi­vat ol­la omis­tam­me poik­ke­a­via, on us­kon pe­rus­si­säl­tö sama.

Kaik­kea muu­ka­lai­suut­ta en voi it­ses­tä­ni ka­ris­taa, asuin­pa mis­sä hy­vän­sä. Täl­lä tar­koi­tan sitä, et­tä koh­taan jat­ku­vas­ti asi­oi­ta, joi­ta en va­kau­muk­se­ni vuok­si pidä kan­na­tet­ta­vi­na. Yh­teis­kun­nas­sa ylei­ses­ti nor­maa­lei­na pi­de­tyt il­mi­öt ja ta­vat saat­ta­vat ol­la mi­nul­le vie­rai­ta, ku­ten vaik­ka­pa al­ko­ho­lin käyt­tö ja sii­hen liit­ty­vät kult­tuu­ri- ja lie­veil­mi­öt. Ei maa­il­ma kos­kaan ole ol­lut­kaan kris­tit­ty­jen mie­len mu­kai­nen ei­kä ole sel­lai­sek­si muut­tu­mas­sa. Ei­kä muu­tos­ta pidä edes edel­lyt­tää, sil­lä ei Raa­ma­tus­sa an­ne­ta esi­merk­kiä kris­ti­tys­tä maa­il­mas­ta vaan kris­ti­tyis­tä osa­na maa­il­maa.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys