JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Tervehdys

1.3.2016 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160301065500

Olet­ko kos­kaan ilah­tu­nut sii­tä, et­tä si­nua ter­veh­di­tään? Koh­taa­mi­sis­sam­me pi­däm­me jon­kin­lais­ta re­a­goin­tia niin luon­nol­li­se­na, et­tem­me erik­seen edes re­kis­te­röi ter­veh­dys­tä. Se yk­sin­ker­tai­ses­ti kuu­luu asi­aan. Vas­ta ter­veh­dyk­sen puut­tu­mi­nen saat­taa kiin­nit­tää huo­mi­o­ta.

Muis­tan kui­ten­kin erään ti­lan­teen, jos­sa ter­veh­dys jäi mie­leen. Olim­me vas­ti­kään muut­ta­neet uu­del­le paik­ka­kun­nal­le. En odot­ta­nut tör­mää­vä­ni kau­pun­gil­la tut­tui­hin, mut­ta niin vain sei­soi Pris­man mai­to­hyl­ly­jen edes­sä Hei­no, jon­ka tun­sin edel­li­sel­tä asuin­paik­ka­kun­nal­ta­ni. Iloi­nen hymy ja sy­dä­mel­li­nen ter­veh­dys ai­van ar­ki­ses­sa pai­kas­sa tun­tui­vat hy­väl­tä. Hei­no oli liik­keel­lä työ­a­si­ois­sa, minä os­ta­mas­sa täy­den­nys­tä näl­käi­sel­le pe­su­eel­le­ni.

Voi­si kir­joit­taa pit­käs­ti­kin sii­tä, mil­lai­sia mer­ki­tyk­siä on eri ta­voil­la ter­veh­tiä. Toi­si­naan riit­tää pelk­kä moi, jos­kus taas muo­dol­li­sem­pi tapa tun­tuu luon­te­vam­mal­ta. Vas­taa­mat­ta jät­tä­mi­nen on louk­kaa­vaa. On tär­ke­ää osa­ta va­li­ta kai­kis­ta ter­veh­ti­mi­sen ta­vois­ta sel­lai­nen, jol­la ei ai­heu­ta vas­ta­puo­lel­le häm­men­nys­tä. Ha­lauk­set ovat tul­leet muo­tiin, mut­ta en ota koh­da­tes­sa mie­lel­lä­ni nii­tä vas­taan, pait­si vai­mol­ta. Myös äi­ti­muo­rin ja ano­pin ha­lauk­set me­net­te­le­vät. Kuu­si­vuo­ti­aan tyt­tä­re­ni kans­sa ter­veh­dim­me niin kuin ton­tut kuu­lem­ma ter­veh­ti­vät: hie­rom­me ne­niä vas­tak­kain ja nau­ram­me.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa on oma ta­pan­sa ter­veh­tiä. Pie­nes­tä pi­tä­en lap­set op­pi­vat kät­te­le­mään ja sa­no­maan Ju­ma­lan ter­ve. Ter­veh­dyk­seen si­säl­tyy sekä us­kon tun­nus­ta­mi­nen et­tä halu kuul­la toi­sel­ta sama vies­ti. Ky­sy­myk­ses­sä ei si­ten ole pelk­kä kult­tuu­ri­nen tapa.

Hy­väs­tel­les­sä toi­vo­tam­me Ju­ma­lan rau­haa. Sa­noi­hin si­säl­tyy sekä siu­naus et­tä ru­kous. Mi­nus­ta on hie­noa, kun tei­ni­po­jat mu­ka­van il­lan­viet­ton­sa päät­teek­si hy­väs­te­le­vät toi­sen­sa kä­des­tä pi­tä­en. Ei hei­tä ku­kaan sel­lai­seen pa­ko­ta. Lip­pis­päi­set skeit­ti­po­jat toi­vot­ta­vat toi­sil­leen Ju­ma­lan rau­haa!

Mo­nes­ti us­ko­vais­ten ter­veh­dys on vain ly­hyt nyök­käys, esi­mer­kik­si kau­pun­gil­la koh­dat­ta­es­sa. Mut­ta se­kin on pal­jon: jo kat­se voi ker­toa, et­tä olem­me edel­leen sa­man li­pun al­la. Se on sel­lais­ta yh­teen­kuu­lu­vai­suut­ta ja liit­to­lai­suut­ta, jota en ky­ke­ne kir­joit­ta­maan au­ki.

Ker­ran mi­nua tuli vas­taan lap­suu­de­nai­kai­nen tut­tu, joka oli vuo­sia kul­ke­nut kris­til­li­syy­tem­me ul­ko­puo­lel­la, mut­ta löy­tä­nyt ta­kai­sin. Hä­nen iloi­seen ter­veh­dyk­seen­sä oli help­po vas­ta­ta. Jos­kus taas ys­tä­vän tapa ter­veh­tiä on käy­nyt epä­mää­räi­sek­si. Jos on me­net­tä­nyt sy­dä­men us­kon, voi ter­veh­ti­mi­nen muo­dos­tua puo­lin ja toi­sin vai­ke­ak­si.

On tär­ke­ää huo­ma­ta pie­net lap­set ja ter­veh­tiä hei­tä. Muis­tan kuin­ka mu­ka­val­ta tun­tui pik­ku­poi­ka­na tul­la ai­kuis­ten ter­veh­ti­mäk­si. Ai­na en tien­nyt, kum­pi käsi piti ojen­taa, mut­ta se ei hai­tan­nut. Lap­si­kin kuu­luu jouk­koon. Ke­min­maas­sa asu­neel­la Kal­le-pa­pal­la oli peh­meä käsi, Jou­kol­la mah­ta­va työn ko­vet­ta­ma kou­ra. Ee­ro pu­ris­ti mu­ka­van reip­paas­ti. Kaik­ki he sa­noi­vat pik­ku­po­jal­le: Ju­ma­lan ter­ve. Ei­kö se ole ih­meel­lis­tä?

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys