JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Avioliitto

8.5.2016 7.19

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160508071900

On ku­lu­nut 15 vuot­ta sii­tä, kun vai­mon kans­sa sei­soim­me ro­vas­tin edes­sä Nur­mon kir­kos­sa. Sitä het­keä muis­tel­les­sa tu­lee hyvä mie­li. Olen kii­tol­li­nen Luo­jal­le­ni sii­tä, et­tä an­toi mi­nul­le kär­si­väl­li­sen puo­li­son.

On hyvä, jos avi­o­lii­ton osa­puol­ten vä­lil­lä on voi­ma­kas tun­ne­si­de. Men­nei­nä ai­koi­na lii­tois­sa ko­ros­tui ta­lou­del­li­nen puo­li, seik­ka, jota ny­kyi­sen so­si­aa­li­tur­van olois­sa ei tar­vit­se pi­tää mää­rää­vä­nä te­ki­jä­nä.

Kir­kol­li­sen avi­o­lii­ton sol­mies­saan jo­kai­nen lu­paa Ju­ma­lan edes­sä us­kol­li­suut­ta ja rak­kaut­ta puo­li­so­aan koh­taan. Liit­to mer­kit­see vas­tuu­ta myös yh­tei­ses­tä elan­nos­ta. Omai­suus­kin on yh­teis­tä. Avi­o­lii­ton yk­si tär­keä teh­tä­vä on suo­ja­ta sen sol­mi­via sekä hen­ki­ses­ti et­tä ta­lou­del­li­ses­ti.

Avi­o­lii­ton mer­ki­tys on yh­teis­kun­nas­sam­me huo­les­tut­ta­vas­ti ra­pau­tu­nut. Täl­lai­sen pe­ru­sins­ti­tuu­ti­on ali­ar­vi­oi­mi­nen ja muut­ta­mi­nen on mie­les­tä­ni va­hin­gol­lis­ta pait­si yk­si­löl­le, myös laa­jem­min koko yh­tei­söl­le.

Va­paut­ta ihan­noi­vaan il­ma­pii­riin avi­o­liit­to ja sii­hen si­säl­ty­vä si­tou­tu­mi­nen is­tu­vat huo­nos­ti. Jos elä­män kor­keim­pa­na ar­vo­na näh­dään hen­ki­lö­koh­tai­nen nau­tin­to, saa­te­taan aja­tel­la, et­tä sen saa­vut­ta­mi­sek­si on oi­keu­tet­tua rik­koa liit­to­ja ja per­hei­tä. Tois­ten hy­väk­si ei tar­vit­se näh­dä vai­vaa. Us­kol­li­suu­den­lu­paus­ta ei avi­o­liit­toa sol­mit­ta­es­sa kui­ten­kaan an­ne­ta eh­dol­li­se­na. Mis­sään avi­o­lii­tos­sa kaik­ki päi­vät ei­vät ole juh­laa.

Ih­mi­nen on hyvä pi­laa­maan oman ja lä­heis­ten­sä elä­män to­teut­ta­es­saan ihan­noi­maan­sa va­paut­ta. Avi­o­liit­to on pai­kal­laan juu­ri sik­si, et­tä se suo­jaa esi­mer­kik­si sek­su­aa­li­vie­tin ra­joit­ta­mat­to­mal­ta to­teut­ta­mi­sel­ta. Ih­mi­nen kes­tää huo­nos­ti kump­pa­nin­sa us­kot­to­muut­ta. Kris­til­li­set elä­mä­nar­vot yli­pää­tään suo­jaa­vat ih­mis­tä ih­mi­sel­tä. Raa­ma­tus­ta nou­se­vat eet­ti­set ja mo­raa­li­set oh­jeet tur­vaa­vat elä­mää per­heis­sä ja sä­tei­le­vät hy­vää koko yh­teis­kun­taan.

Eh­jä per­he on lap­sen pa­ras kas­vu­a­lus­ta. Myyt­ti va­pau­den eh­dot­to­mas­ta oi­keu­tuk­ses­ta pi­täi­si ro­mut­taa ja nos­taa kes­ki­öön vel­vol­li­suus van­hem­muu­teen. Us­kon, et­tä näin väl­tyt­täi­siin suu­rel­ta mää­räl­tä las­ten ja nuor­ten kär­si­mys­tä.

Epä­täy­del­li­set ih­mi­set ei­vät voi elää täy­del­lis­tä elä­mää. Vii­si­tois­ta vuot­ta sit­ten ei vi­hit­ty mi­tään mal­li­puo­li­soi­ta saa­ti en­ke­lei­tä. Vi­hit­tiin mies ja nai­nen, jot­ka ei­vät ole toi­si­aan an­sain­neet.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys