JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Televisiosta

3.4.2016 6.25

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160403062500

En omis­ta te­le­vi­si­o­ta. Sel­lais­ta ei ol­lut lap­suu­den­ko­dis­sa­ni­kaan. Olen vil­pit­tö­mäs­ti tie­tä­mä­tön elo­ku­va­täh­dis­tä, saip­pu­a­sar­jois­ta ja ko­me­di­a­ho­ke­mis­ta.

Lap­suu­des­sa­ni 1980-lu­vul­la kaik­ki kat­soi­vat sa­mo­ja te­le­vi­sio-oh­jel­mia. Täs­tä seu­ra­si, et­tä jo­kai­nen ral­lat­te­li sa­mo­ja ker­to­sä­kei­tä, nau­roi sa­moil­le hah­moil­le, mat­ki sa­mo­ja ma­nee­re­ja. Kun it­se olin tuos­ta kai­kes­ta ul­ko­na, tun­sin hy­vin voi­ma­kas­ta eri­lai­suut­ta. Te­le­vi­si­on maa­il­ma oli vie­ras.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa te­le­vi­si­oon ei tun­ne­tus­ti ole suh­tau­dut­tu myön­tei­ses­ti. Kan­san­pe­rin­tee­seen on juur­tu­nut eri­lai­sia se­li­tyk­siä ja jut­tu­ja liit­ty­en liik­keen te­le­vi­si­o­kan­taan. Nii­tä ei kan­na­ta täs­sä ker­ra­ta. It­se ym­mär­rän pää­tök­sen te­le­vi­si­ot­to­muu­des­ta syn­ty­neen sil­lä pe­rus­teel­la, et­tä mil­tei tuo­reel­taan ha­vait­tiin sen vie­raan­nut­ta­van mo­nia kris­tit­ty­jen yh­tey­des­tä. Ja mikä ha­vai­taan hai­tal­li­sek­si, sitä on syy­tä myös va­roa. Te­le­vi­sio ryö­vä­si ai­kaa ja tar­jo­si si­säl­löl­lään ar­vo­maa­il­maa, joka oli ris­ti­rii­das­sa kris­til­li­syy­tem­me ope­tuk­sen kans­sa.

Ny­kyi­sin te­le­vi­si­o­ta ja in­ter­ne­tiä ei oi­ke­as­taan voi erot­taa toi­sis­taan. Pe­ri­aat­tees­sa­han jo­kai­sel­la niin sa­no­tun äly­pu­he­li­men hank­ki­neel­la on te­le­vi­sio tas­kus­saan. Net­ti­se­lai­mel­la pää­see nä­ke­mään sa­mat oh­jel­mat, joi­ta te­le­vi­si­o­vas­taa­no­tin­kin tar­jo­aa.

Va­lin­ta te­le­vi­si­on ja te­le­vi­si­ot­to­muu­den vä­lil­lä oli sel­keä. Kun ei lai­tet­ta omis­ta­nut, ei so­pi­ma­ton si­säl­tö yk­sin­ker­tai­ses­ti ol­lut ulot­tu­vil­la. Ny­ky­ti­lan­tees­sa jou­dum­me sen si­jaan jat­ku­vas­ti te­ke­mään va­lin­to­ja so­pi­van ja so­pi­mat­to­man net­ti­si­säl­lön vä­lil­lä. Pää­mää­rä­tön surf­fai­lu voi ol­la ai­van yh­tä te­ho­kas ajan­tär­väyk­sen muo­to kuin tar­koi­tuk­set­to­mien draa­ma­sar­jo­jen seu­raa­mi­nen­kin.

Mi­nus­ta oli­si tär­ke­ää, et­tä van­hem­mat kes­kus­te­li­si­vat nuor­ten kans­sa esi­mer­kik­si por­non kat­se­lus­ta. Ver­kon tar­jon­ta on kaik­kien ulot­tu­vil­la ta­val­la, jos­ta ei men­nei­nä vuo­si­kym­me­ni­nä osat­tu unek­si­a­kaan. Työs­ken­nel­les­sä­ni tei­ni-ikäis­ten opet­ta­ja­na mi­nul­le on sel­vin­nyt, et­tä por­no kuu­luu mo­nen nuo­ren ar­ki­päi­vään. Sek­su­aa­li­suus on sen ver­ran herk­kä elä­mä­na­lue, et­ten soi­si ke­nen­kään va­hin­goit­ta­van sitä kie­rou­tu­neil­la mie­li­ku­vil­la.

En aio hank­kia te­le­vi­si­o­ta en­kä opet­taa lap­si­a­ni seu­raa­maan sen tar­jon­taa. Kat­se­lem­me toki eri­lai­sia Yo­u­tu­be-vi­de­oi­ta. Poi­kien suo­sik­ke­ja ovat mu­taan juut­tu­neet trak­to­rit. Toi­si­naan tih­rus­tan jal­ka­pal­loa myö­häi­sil­las­sa. Vaik­ka am­mat­ti­ni­kin vuok­si yri­tän py­sy­tel­lä päi­vän­po­li­tii­kan ta­pah­tu­mis­sa mu­ka­na, en ker­taa­kaan ole jää­nyt tie­to­pi­men­toon, vaik­ka kat­son puo­li yh­dek­sän uu­ti­set vain sa­tun­nai­ses­ti.

Jos­kus olen net­ti­pals­toil­la näh­nyt ky­syt­tä­vän, on­ko les­ta­di­o­lai­suu­den kan­ta te­le­vi­si­oon muut­tu­nut. Väit­täi­sin, et­tä ei ole. Te­le­vi­sio sen si­jaan on van­hen­tu­nut. Men­nees­sä maa­il­mas­sa oli mah­dol­lis­ta teh­dä va­lin­ta, han­ki­taan­ko te­le­vi­sio vai ei. Sa­mal­la rat­ke­si myös, al­tis­tu­taan­ko va­hin­gol­li­sel­le si­säl­löl­le. Nyt ra­ja­pin­ta on epä­sel­vem­pi.

Viih­teen kes­kei­nen ta­voi­te on viih­dyt­tää mut­ta myös kou­kut­taa. Te­le­vi­sio, in­ter­net ja tie­to­ko­ne­pe­lit ovat täs­sä kil­pa­sar­jas­sa ta­sa­vah­vo­ja. Yri­tän py­sy­tel­lä kär­ryil­lä, mis­sä kol­kas­sa nuo­ri­so mil­loin­kin surf­faa. Us­ko­ne­lä­mäl­le va­hin­gol­li­sia si­säl­tö­jä jou­tuu tun­nis­ta­maan jat­ku­vas­ti. Hen­ki­lö­koh­tai­nen vas­tuu ko­ros­tuu in­ter­ne­tin va­pau­den maa­il­mas­sa.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys