JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141025064100

Olen pääs­syt lä­hel­tä seu­raa­maan kah­den toi­si­aan ko­vas­ti muis­tut­ta­van po­jan elä­mää. Kak­sos­po­jil­la on yh­teen­sä ikää jo seit­se­män vuot­ta. Ti­lan­ne on vä­lil­lä jopa niin rau­hal­li­nen, et­tä on ai­kaa ku­va­ta joi­ta­kin ko­ke­muk­sia hei­dän kans­saan.

Em­me odot­ta­neet saa­vam­me kak­so­sia. Sit­ten tie­sim­me sel­lai­sia odot­ta­vam­me. Koh­ta jo sain pi­tää sy­lis­sä­ni kah­ta tu­hi­se­vaa pa­ket­tia. Päi­vä­u­net olo­huo­neen soh­val­la kak­si pik­ku­vau­vaa rin­nan pääl­lä on elä­mys, jota ei ra­hal­la saa.

Ra­hal­la ei myös­kään sel­viä kah­den vau­van tuo­mas­ta työ­mää­räs­tä. Tun­nes­kaa­la on ve­ny­nyt mo­lem­mis­ta päis­tä ja epäi­len, pa­lan­nee­ko kos­kaan en­nal­leen. Sa­dat ker­rat olen läm­mit­tä­nyt tut­ti­pul­loa sil­mät ris­tis­sä pik­ku­tun­neil­la. Yk­si desi mai­toa tar­vit­see 14 se­kun­tia mik­rou­u­nin täyt­tä te­hoa ol­lak­seen kel­vol­lis­ta. Si­de­har­sos­ta saa vi­ri­tel­tyä juo­ma­te­li­neen, jot­ta it­se voi jat­kaa unia.

Kun on kä­det täyn­nä työ­tä, ei eh­di si­vuil­leen vil­kuil­la. Kak­sos­po­jat ovat an­ta­neet isäl­leen käy­tän­nön op­pia sii­tä, et­tä kan­nat­taa kes­kit­tyä olen­nai­seen. Ta­ka­na on muu­ta­ma ras­kas vuo­si. Vas­ta jäl­ki­kä­teen huo­maan ras­kau­den ol­leen kui­ten­kin enem­män fyy­sis­tä kuin hen­kis­tä. Toi­sin­kin oli­si voi­nut men­nä.

Kak­so­set ovat enem­män kuin osien­sa sum­ma. Päh­kä­hul­lu­ja ide­oi­ta syn­tyy liu­ku­hih­nal­ta. Toi­nen liet­soo tois­ta, ja mo­lem­mat ovat yl­ly­tys­hul­lu­ja. Mil­loin tal­lo­taan yk­sis­sä tuu­min kaik­ki pi­han kuk­kais­tu­tuk­set, mis­tä äi­ti rie­muit­see, mil­loin käy­dään mer­kit­se­mäs­sä yh­tei­nen re­vii­ri ison­vel­jen sän­kyyn, mis­tä iso­ve­li ei rie­muit­se. Tap­pe­lu on vä­lil­lä kor­vi­a­huu­maa­vaa, sopu on seu­raa­vas­sa het­kes­sä rik­ku­ma­ton.

Kak­si lip­pis­tä, nel­jä lenk­ka­ria, kak­si rä­kä­nok­kaa, 20 tah­mais­ta näp­piä. Kak­si mil­joo­naa koi­ran­ku­jet­ta! Kun saim­me kak­sos­ten jäl­keen rau­hal­li­sen tyt­tö­vau­van, tun­tui se vau­va­e­lo ai­van eri­tyi­sel­tä.

Vä­lil­lä on ot­ta­nut ras­kaas­ti pää­hän ja vä­syt­tä­nyt. On kui­ten­kin hyvä an­taa it­sei­ro­ni­al­le si­jaa ei­kä suh­tau­tua kas­va­tus­työ­hön Kas­va­tus­työ­nä. Jos hui­jaa it­sen­sä per­fek­ti­o­nis­min van­ki­laan, voi elä­mä käy­dä ko­vin työ­lääk­si. Ei meil­lä ole hie­no­ja kä­si­kir­joi­tuk­sia, mut­ta näyt­tää­pä elä­mä kaa­tu­van eteen­päin.

Kol­me­vuo­ti­aat pomp­pi­vat olo­huo­neen pöy­däl­tä soh­val­le. Pe­ri­aat­tees­sa se on kiel­let­tyä, mut­ta täl­lä ker­taa en jak­sa ko­vin pon­te­vas­ti luo­da jär­jes­tys­tä. Kak­si vei­ja­ria pur­kaa ener­gi­aan­sa, joka ei he­vin eh­dy. Kuu­len hei­dän ker­to­van toi­sil­leen, mil­lais­ta oli sil­loin, kun he oli­vat pik­ku­poi­kia. Mi­nul­le hei­dän lap­suu­des­taan jää mu­ka­va muis­to, toi­vot­ta­vas­ti heil­le it­sel­leen­kin.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys