JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150330064600

Pie­ni tyt­tö is­tuu olo­huo­neen ma­tol­la. Kir­ja on jal­ko­jen pääl­lä niin, et­tä vain var­paat ovat nä­ky­vis­sä. Mää­rä­tie­toi­ses­ti ty­tär kään­te­lee si­vu­ja. Vä­lil­lä lii­ke py­säh­tyy, kun sil­miin osuu jo­kin kiin­nos­ta­va kuva. Pyy­le­vä ole­mus ku­mar­tuu eteen­päin, etu­sor­mi tök­säh­tää kir­jaan: ”Kuk­ka!”

Is­tun kei­nu­tuo­lis­sa ja olen lu­ke­vi­na­ni jo­tain täh­del­lis­tä. Hil­jal­leen olen jou­tu­nut te­ke­mään ti­laa ha­vain­nol­le, et­tä on vii­saam­paa an­taa ai­kaa omien las­ten tou­hu­jen kuin vaik­ka­pa päi­vän­po­liit­ti­sen kes­kus­te­lun seu­raa­mi­sel­le. Leh­tien si­vuil­ta löy­tää vain si­vu­seik­ko­ja, kun vaih­to­eh­to­na on las­ten elä­män ha­vain­noin­ti.

Pik­ku­tyt­tö aloit­taa lau­lun. Sen sa­nat ovat loh­dul­li­set: ”Ei oo mi­tään hä­tää.” Sitä on tul­lut täl­le­kin mu­ru­sel­le tois­tet­tua, jos ko­to­na on sat­tu­nut haa­ve­rei­ta. Mie­tin, mi­tä­hän hä­tää lap­si tar­koit­taa. Mi­tä­pä pik­kui­nen tyt­tö­se­ni ym­mär­täi­si mis­tään hä­däs­tä? Hä­nel­le riit­tää, kun maha on täyn­nä ja olo on puh­das. Van­hem­man lä­hei­syy­des­sä on hyvä ol­la. Lap­si elää täs­sä ja nyt. Maa­il­ma on hä­nel­le lii­kut­ta­van yk­sin­ker­tai­nen.

It­se on­nis­tun nä­ke­mään maa­il­man ko­vin mo­ni­mut­kai­se­na. Asun­to­vel­ka pai­naa pääl­le. Re­mon­toi­da­kin pi­täi­si. Au­ton kat­sas­tus lä­he­nee. Asi­a­lis­tal­la on sitä ja tätä. Vii­me syk­sy­nä pois nuk­ku­nut isä­ni­sä­ni sa­noi vii­mei­siä ker­to­ja kes­kus­tel­les­säm­me, et­tä elä­män oli­si voi­nut elää vä­hem­mäl­lä­kin huo­leh­ti­mi­sel­la. Lap­si ei älyä huo­leh­tia. Van­hus äly­ää huo­lien suh­teel­li­suu­den. Ei oo mi­tään hä­tää, se on vies­ti elä­män mo­lem­mis­ta päis­tä.

Kris­tus aset­ti lap­sen us­kon esi­ku­vak­si. Täl­lä hän tar­koit­ti sitä, et­tä us­ko­mi­ses­ta ei pidä teh­dä lii­an mo­ni­mut­kais­ta. On vain luo­tet­ta­va. Täl­lai­nen luot­ta­mus pe­las­taa pal­jol­ta, niin elä­mäs­sä kuin sen päät­ty­es­sä­kin. Joi­ta­kin viik­ko­ja sit­ten ta­pa­sin vii­meis­tä ker­taa äi­di­ni­sä­ni. Muis­ti oli van­hal­la mie­hel­lä jo ha­ta­ra, mut­ta tär­keim­mät asi­at oli­vat mie­les­sä kirk­kaa­na. Hy­väs­tel­les­säm­me hän va­kuut­ti, et­tä kaik­ki on hy­vin. Kuo­le­va van­hus hy­myi­li, vaik­ka mi­nua it­ket­ti. Tämä mie­leen­pai­nu­va koh­taa­mi­nen osoit­ti, et­tä kun on rau­ha Ju­ma­lan kans­sa, ei ole mi­tään hä­tää.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys