JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Bukefalos

4.11.2016 6.12

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161104061200

Ma­ke­do­ni­an kuu­lui­sal­la ku­nin­kaal­la Alek­san­te­ri Suu­rel­la oli he­vo­nen ni­mel­tään Bu­ke­fa­los. Us­kol­li­sen rat­sun­sa se­läs­sä so­tu­ri­ku­nin­gas val­loit­ti koko tun­ne­tun maa­il­man ja vä­hän yli­kin. Muis­to­na 300-lu­vul­la eKr. ta­pah­tu­neis­ta ret­kis­tä voim­me edel­leen­kin näh­dä kar­tal­la Alek­sand­ria-ni­mi­siä kau­pun­ke­ja, jot­ka Alek­san­te­ri pe­rus­ti tai joil­le hän su­vait­si an­taa ni­men­sä.

Luu­len, et­tä Bu­ke­fa­los on maa­il­man­his­to­ri­an kuu­lui­sin he­vo­nen. Har­va ih­mi­nen on saa­vut­ta­nut jo­tain niin suur­ta, et­tä hä­net muis­tet­tai­siin pi­tem­pään kuin tämä rat­su.

On­ko elä­mäl­lä mer­ki­tys­tä, jos sii­tä ei jää muis­to­merk­ke­jä? Ih­mi­nen ei ole kuo­le­ma­ton, mut­ta hä­nen ai­kaan­saan­nok­si­aan saa­te­taan ar­vos­taa vuo­si­sa­to­jen­kin ku­lut­tua. Elä­män mer­ki­tys­tä mi­ta­taan sen konk­reet­ti­sil­la tu­lok­sil­la. En voi ol­la nä­ke­mät­tä mo­nien po­lii­tik­ko­jen, kir­jai­li­joi­den, lau­lun­te­ki­jöi­den tai vaik­ka yri­tys­joh­ta­jien toi­min­nas­sa ää­neen lau­su­ma­ton­ta tar­vet­ta kir­joit­taa ni­men­sä his­to­ri­aan.

Eräs jo edes­men­nyt us­kon­ve­li oli mää­ri­tel­lyt ta­voit­teek­seen läh­teä kuin in­ti­aa­ni, jäl­kiä jät­tä­mät­tä. Ta­voi­te epä­on­nis­tui si­kä­li, et­tä mie­hes­tä jäi kau­nis muis­to. Jäi­vät­pä hä­nen piir­teen­sä­kin nä­ky­mään jäl­ke­läi­sis­sä. Heis­tä nii­tä on haus­ka ha­vai­ta.

Py­häin­päi­vän seu­dus­sa mie­tin elä­män ly­hyyt­tä. Kun isän­päi­vä­kin sat­tuu lä­his­töl­le, on help­po jat­kaa oman elä­män mer­ki­tyk­sen tut­ki­mi­seen. On on­ni saa­da elää on­nel­li­nen elä­mä. Ta­voit­te­le­mi­sen ar­vois­ta voi jon­kun mie­les­tä ol­la, jos tu­lee mai­ni­tuk­si niin elä­es­sään kuin kuol­tu­aan­kin. Näi­tä tyy­li­seik­ko­ja ver­rat­to­mas­ti tär­ke­äm­pi on kui­ten­kin ky­sy­mys, joka on ää­ret­tö­män hen­ki­lö­koh­tai­nen: on­ko sy­dä­mes­sä läh­dön het­kel­lä pe­las­ta­va us­ko?

Ku­nin­gas Daa­vid, jon­ka nimi on hy­vis­tä syis­tä jää­nyt his­to­ri­aan, ym­mär­si ih­mi­se­lä­män pie­nuu­den – ja sen, mikä lo­pul­ta on mer­kit­tä­vää.

Ih­mi­sen eli­nai­ka on niin kuin ruo­hon:

kuin ke­don kuk­ka hän ku­kois­taa,

ja kun tuu­li käy yli, ei hän­tä enää ole

ei­kä hä­nen asuin­si­jan­sa hän­tä tun­ne.

Mut­ta Her­ran ar­mo py­syy ajas­ta ai­kaan,

se on ikui­nen niil­le, jot­ka pel­kää­vät ja ra­kas­ta­vat hän­tä.

(Ps. 103)

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys