JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160608070900

Ke­sä­kuun kah­dek­san­te­na tu­lee ku­lu­neek­si 90 vuot­ta pap­pa­ni syn­ty­mäs­tä. Hä­nen kuo­le­mas­taan on ku­lu­nut rei­lu vuo­si. Oli ter­veel­lis­tä saa­da tun­tea tuo hie­no mies.

Kir­joi­tan pa­pas­ta, kos­ka hä­nel­lä oli eri­tyi­nen mer­ki­tys elä­mäs­sä­ni. Pap­pa ei lai­min­lyö­nyt iso­van­hem­muut­taan. Olen it­se ser­kus­sar­jan van­him­mas­ta pääs­tä, mut­ta ar­ve­len nuo­rem­pien­kin pääs­seen pa­pan sy­liin. Muis­tan, kuin­ka hän jos­kus ot­ti kaik­ki lap­sen­lap­sen­sa pol­vil­leen. Pää­lu­vun kas­vet­tua muut­tui tou­hu tie­tys­ti mah­dot­to­mak­si. En ole tark­kaan pe­ril­lä ser­kus­ten ko­ko­nais­mää­räs­tä, mut­ta us­kon toki hei­dät tun­nis­ta­va­ni. Min­kä­pä ih­mi­nen voi su­ku­nä­öl­leen.

Pa­pan kans­sa teh­tiin mu­ka­via jut­tu­ja. Ka­las­tet­tiin ja käy­tiin met­säl­lä. Osa­si pap­pa nuh­del­la­kin, jos tar­ve vaa­ti. Ja vaa­ti­han se.

Kou­lu­poi­ka­na mi­nua har­mit­ti, kun ka­ve­rit ker­toi­vat vaa­rien­sa mai­ne­te­ois­ta so­das­sa. Oli­si­pa pap­pa­kin eh­ti­nyt rin­ta­mal­le! Jäl­keen­päin en osaa ol­la tuos­ta puut­tees­ta ko­vin­kaan pa­hoil­la­ni. Sota-ai­ka oli kui­ten­kin mo­nes­ti esil­lä, ja il­man­suun­nat tun­net­tiin. Pa­pan kir­ja­hyl­lyyn tu­tus­tu­mi­nen ja jut­tu­jen kuu­le­mi­nen sy­tyt­ti­vät in­non tut­kia his­to­ri­aa.

Iso­van­hem­man ja lap­sen­lap­sen suh­de on oi­ke­as­taan vie­hät­tä­vä. Mo­lem­mat osa­puo­let saa­vat naut­tia tois­ten­sa par­hais­ta puo­lis­ta. En minä soit­ta­nut suu­ta pa­pal­le. Mum­mu­las­sa vie­te­tyt het­ket oli­vat juh­laa, ei­kä nii­tä pi­lat­tu ret­te­löil­lä.

Iso­van­hem­muus ei ole pon­nis­te­lua jon­kin­lai­sen läs­nä­o­lo­vel­voit­teen täyt­tä­mi­sek­si. Mi­nus­ta se voi ol­la mu­ka­via het­kiä, muis­ta­mi­sia, kuu­lu­mis­ten ky­se­lyä. Pap­pa osa­si naut­tia lap­sen­lap­sis­taan ja seu­ra­si hei­dän elä­mään­sä. Tie­tys­ti hän oli yl­peä, jos joku suo­riu­tui hie­nos­ti kou­lus­sa tai soit­to­har­ras­tuk­sis­sa. Epä­sel­väk­si ei sil­ti jää­nyt, mikä lo­pul­ta mer­kit­si eni­ten. Pap­pa ha­lu­si, et­tä nuo­rem­pi su­ku­pol­vi sai­si säi­lyt­tää us­kon lah­jan.

Mie­lee­ni on jää­nyt het­ki Ro­va­nie­men rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­lä, kun is­tun pa­pan vie­res­sä ja kuun­te­len hä­nen lau­lu­aan. Nyt kii­tos Ju­ma­lan, kolm'yh­te­hi­sen Her­ran! Saa hän­tä ylis­tää myös las­ten­lap­set ker­ran (Vk. 328:4). Pap­pa ei jou­tu­nut so­das­sa rin­ta­mal­le, mut­ta kris­ti­tyn tais­te­lun hän tais­te­li lop­puun saak­ka.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
16.7.2024

Herra sanoi Moosekselle: ”Minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala.” Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. 2. Moos. 3:6

Viikon kysymys