JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141002064000

Joi­ta­kin vuo­sia sit­ten per­hee­seem­me odo­tet­tiin vau­vaa. Jo tätä en­nen lap­si­lu­kum­me oli ylit­tä­nyt val­lit­se­van stan­dar­din. Li­säys oli si­ten omi­aan ai­heut­ta­maan pien­tä ih­me­tys­tä ym­pä­ris­tös­sä­ni. Eräs tut­ta­va­ni to­te­si, et­tä les­ta­di­o­lais­ten elä­mä on mel­kois­ta he­vo­sen­leik­kiä. Tun­te­ma­ni suur­per­heel­li­set ei­vät toki kau­his­tel­leet vaan on­nit­te­li­vat.

Per­heel­li­sen hul­lun­myl­lyä pyö­ri­tel­les­sä­ni kom­ment­ti he­vo­sen­lei­kis­tä nou­see jos­kus mie­leen. Ar­ve­len, et­tä kie­li­ku­va viit­taa ris­ki­not­toon, vauh­tiin ja eh­kä vaa­ral­li­siin ti­lan­tei­siin­kin. Joka ta­pauk­ses­sa he­vo­sen­lei­kis­sä on pie­ni hal­lit­se­mat­to­muu­den ele­ment­ti. Sel­lai­nen on he­vo­sen luon­to.

Suur­per­heen elä­mä saat­taa näyt­tää hal­lit­se­mat­to­mal­ta. Sel­lais­ta se on­kin, jos kaa­ok­sen mit­ta­ri­na käy­te­tään vaik­ka­pa ken­kien mää­rää etei­sen lat­ti­al­la, pyy­kin mää­rää li­ka­vaa­te­ko­ris­sa tai hiek­kais­ten kump­pa­rien jät­tä­mien jäl­kien mää­rää au­ton ko­ne­pel­lis­sä. En ole vie­lä löy­tä­nyt kei­noa, mil­lä suur­per­heel­li­nen voi­si saat­taa täl­lai­set sei­kat stan­dar­di­ta­sol­le. Oi­ke­as­taan en pa­hem­min vä­li­tä stan­dar­di­ta­sos­ta. Sel­lai­sen ta­voit­te­lu köyh­dyt­tää.

Eräs voi­mak­kaim­min ih­mi­sen toi­min­taa oh­jaa­va te­ki­jä on elä­män hal­lin­nan ta­voit­te­le­mi­nen. Moni saa­vut­taa va­ki­tui­sen työ­pai­kan ja saa asun­to­ve­lan mak­set­tua. Käm­me­nen le­vey­den ko­koi­ses­sa pers­pek­tii­vis­sä kaik­ki saat­taa­kin näyt­tää hal­li­tul­ta. Elä­mä voi kui­ten­kin heit­tää mu­kaan te­ki­jöi­tä, jot­ka te­ke­vät ta­sa­pai­nos­ta epäyh­tä­lön.

Suur­per­hees­sä muut­tu­jien täy­del­li­nen hal­lin­ta on aja­tuk­se­na­kin nau­ret­ta­va. Ti­lan­ne an­taa kui­ten­kin vä­li­nei­tä koh­da­ta yl­lät­tä­viä muu­tok­sia. Sitä pait­si epä­var­muus­te­ki­jöi­den läs­nä­o­lo­han on elä­mää. En tah­do käyt­tää ai­no­kais­ta elä­mää­ni ai­na­kaan eri­lais­ten suo­ja­muu­rien ra­ken­te­luun.

Ro­soi­nen elä­mä ei ole pää­mää­rä si­nän­sä. Suur­per­heel­li­syys ei voi ol­la te­ko­syy vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­del­le. En ai­na voi ol­la kä­det ojos­sa puun al­la poi­kien sin­ne kii­ve­tes­sä, se on tot­ta. Py­rin kui­ten­kin ole­maan sen ver­ran kaa­ok­sen her­ra, et­tä osaan ar­vi­oi­da ris­ke­jä ja re­a­goi­da nii­hin. Vaik­ka on per­hees­säm­me laas­ta­ria ku­lu­nut ihan riit­tä­miin. Mi­nus­ta on vuo­sien saa­tos­sa ke­hit­ty­nyt koh­tuul­li­sen hyvä haa­vu­ri. Osaan pi­kai­ses­ti di­ag­no­soi­da pik­ku­ty­tön pol­veen­sa saa­man haa­van laa­dun: men­nään­kö ko­ti­kons­tein vai pis­täy­dy­tään­kö kli­ni­kas­sa.

Elä­mä­ni on ris­ti­rii­das­sa val­lit­se­vien nor­mien kans­sa. Se ei ole kui­ten­kaan ris­ti­rii­das­sa sen kans­sa, mitä it­se pi­dän oi­ke­a­na. On vain hel­pom­paa elää ris­ti­rii­das­sa ylei­sen mie­li­pi­teen kuin oman­tun­ton­sa kans­sa. Täl­lai­nen jär­jes­tys saat­taa näyt­tää he­vo­sen­lei­kil­tä.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys