JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151228064200

Aje­lem­me il­ta­pi­me­äl­lä tyt­tä­re­ni kans­sa ko­tia koh­ti. Täl­lai­sis­sa ti­lan­teis­sa syn­tyy usein hy­viä kes­kus­te­lu­ja. Niis­sä huo­maan vä­lil­lä jou­tu­va­ni vai­keuk­siin yrit­tä­es­sä­ni löy­tää hy­viä pe­rus­te­lu­ja it­ses­tään­sel­vi­nä pi­tä­mil­le­ni ky­sy­myk­sil­le. Mut­ta jo­kai­nen su­ku­pol­vi ky­syy sa­mal­la ta­val­la, ute­li­aas­ti, eh­kä ky­see­na­lais­ta­en­kin. Ja van­hem­man teh­tä­vä on vas­ta­ta.

Taas­kaan ei jäl­ki­kas­vu pääs­tä vä­häl­lä. Kes­kus­te­lu liik­kuu tasa-ar­vo­tee­mas­sa. ”Isä, mik­si nai­set ei­vät ole seu­rois­sa pu­hu­ji­na? Mik­si mie­het ovat kuu­lut­ta­ji­na, kan­ta­vat ko­leh­tia, ovat jär­jes­tyk­sen­val­vo­ji­na? Mik­si nai­set ei­vät ole joh­ta­jia?” Tyt­tö on kul­ke­nut sil­mät ja kor­vat au­ki. Ky­sy­mys­ten sävy ei ole vaa­ti­va vaan ih­met­te­le­vä. ”Mik­si su­vi­seu­rois­sa esi­lau­la­ja­na ovat vain mie­het?”

Kes­kus­te­lem­me sii­tä, mikä on meil­le Raa­ma­tun pe­rus­teel­la luo­vut­ta­ma­ton­ta. Seu­ra­kun­nal­le saar­naa­mi­nen kuu­luu Raa­ma­tun mu­kaan mie­hil­le. Ei ole vää­rin ky­syä, mik­si. Oi­kein on vas­ta­ta, et­tem­me tie­dä syy­tä tä­hän. On vain tyy­dyt­tä­vä sii­hen, mitä olem­me saa­neet lu­kea.

Työ­lääm­pää on se­lit­tää, mik­si nai­set ei­vät toi­mi esi­mer­kik­si rau­ha­nyh­dis­tys­ten pu­heen­joh­ta­ji­na. Kä­sit­tääk­se­ni täl­le ei ole hen­gel­lis­tä es­tet­tä. Ajat­te­len kui­ten­kin, et­tä tasa-ar­von ta­voit­te­le­mis­ta tär­ke­äm­pi pää­mää­rä on yh­tei­sen rak­kau­den säi­lyt­tä­mi­nen. Mo­nil­le voi­si ai­heut­taa häm­men­nys­tä, jos me­net­te­ly­ta­po­ja alet­tai­siin ra­di­kaa­lis­ti muut­taa. Sik­si on suh­tau­dut­ta­va mal­til­li­ses­ti nii­hin, jot­ka suh­tau­tu­vat va­ro­vas­ti uu­siin toi­min­ta­ta­poi­hin.

On tär­ke­ää ym­mär­tää, mil­loin me­net­te­lyä oh­jaa Raa­ma­tun sana. Sil­loin ei voi­da teh­dä komp­ro­mis­se­ja, mikä kos­kee esi­mer­kik­si nais­ten pu­hu­jan teh­tä­vää. Vaik­ka ym­pä­röi­vä yh­teis­kun­ta muut­tai­si ihan­tei­taan, ei nii­tä tar­vit­se sel­lai­si­naan ot­taa oman toi­min­nan oh­je­nuo­rak­si.

Täl­lä ker­taa suo­riu­dun kes­kus­te­lus­ta tyt­tä­re­ni kans­sa mie­les­tä­ni kui­vin ja­loin. Kot­van hil­jai­suu­den jäl­keen ty­tär il­moit­taa edel­leen ih­met­te­le­vän­sä, mik­sei su­vi­seu­ro­jen esi­lau­la­ji­na ole nai­sia. En tah­do it­se­tar­koi­tuk­sel­li­ses­ti mur­taa pe­rin­tei­tä, jos en eri­tyi­ses­ti ha­lua nii­hin ta­ker­tu­a­kaan. Toi­von vain, et­tä säi­ly­tän malt­ti­ni nuor­te­ni tul­les­sa ikään, jos­sa mo­net asi­at ky­see­na­lais­te­taan.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys