JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140831062600

Olen huo­man­nut, et­tä kan­nat­taa hank­kia sel­lai­sia har­ras­tuk­sia, joi­hin ei per­he-elä­män tii­mel­lyk­ses­sä hu­pe­ne mää­rät­tö­mäs­ti ai­kaa. Oman mie­len vir­kis­tä­mi­nen ei ai­na vaa­di päi­vien ka­la­reis­sua, vaan jo tun­nin mit­tai­nen lenk­ki muut­taa elä­män pa­li­koi­ta kum­mas­ti eri asen­toon.

Mie­li py­syy vir­ke­ä­nä myös sil­loin, kun jak­saa tart­tua pik­ku­a­si­oi­hin. Vau­van vaip­po­ja vaih­ta­es­sa voi vaik­ka­pa poh­tia sa­no­jen mer­ki­tyk­siä. Eräs huo­mi­o­ni van­gin­neis­ta sa­nois­ta on kun­ni­an­hi­mo. En to­sin ole var­ma, pi­täi­si­kö tuo kir­joit­taa yh­teen vai erik­seen.

Kun luon­neh­di­taan jo­ta­ku­ta ih­mis­tä kun­ni­an­hi­moi­sek­si, py­ri­tään yleen­sä luo­maan po­si­tii­vi­sia mie­li­ku­via. Joku on kun­ni­an­hi­moi­nen am­mat­tiu­ral­laan, joku opis­ke­lee kun­ni­an­hi­moi­ses­ti. Vä­hän ai­kaa sit­ten kuu­lin uu­sia hii­li­di­ok­si­din pääs­tö­ta­voit­tei­ta luon­neh­dit­ta­van kun­ni­an­hi­moi­sik­si. Vä­ki­sin­kin tu­lee ky­sy­neek­si, ke­nel­tä kun­ni­aa mil­loin­kin tu­lee ja mil­lä pe­rus­teel­la?

On­ko kun­ni­oi­tet­t­vaa, et­tä joku uh­raa koko muun elä­män­sä saa­vut­taak­seen ko­me­an työ­u­ran? Huip­pu-ur­hei­li­jat ja po­lii­ti­kot muis­ta­vat voi­ton het­ki­nä kiit­tää lä­hei­si­ään, mut­ta kiit­tä­vät­kö lä­hei­set kun­ni­as­ta?

Kuu­len mark­ki­na­ta­lous­mies­ten vas­ta­lau­seen: il­man kun­ni­an­hi­moa ja kil­pai­lua ei ole ke­hi­tys­tä. Ei­pä var­maan oli­si­kaan, ai­na­kaan sel­lais­ta, jota olem­me jou­tu­neet ja pääs­seet nä­ke­mään. Ih­mis­rauk­ka on vain ko­vin huo­no te­ke­mään ra­jaa ah­ke­ruu­den ja kun­ni­an- tai ra­han­hi­mon vä­lil­le. On­ko jat­ku­vas­ti yli 15-tun­ti­sia työ­päi­viä pais­ki­va yrit­tä­jä pel­käs­tään ah­ke­ra? Mi­nus­ta kun­ni­an hi­moa ei pi­dä­kään se­koit­taa ah­ke­ruu­teen. Sen si­jaan kun­ni­an himo ja kun­ni­an­hi­mo kan­nat­taa edes jos­kus rin­nas­taa.

Kris­til­li­syy­des­säm­me on jos­kus ol­lut ta­pa­na sa­noa jon­kun pääs­seen kun­ni­aan, kun elä­mä on päät­ty­nyt. Ky­sy­mys on sel­lai­ses­ta kun­ni­as­ta, jota ei­vät tie­de- tai yh­teis­kun­nat myön­nä. Usein ar­jen tii­mel­lyk­ses­sä ta­ker­run tar­peel­li­siin ja tar­peet­to­miin pik­ku­a­si­oi­hin. Ai­ka­ja­na tah­too ol­la ko­vin ly­hyt. Jos sitä jak­saa ve­nyt­tää, al­ka­vat maal­li­set pik­ku­kun­ni­at­kin tun­tua vä­hem­män tär­keil­tä.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys