JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160716065300

Ai­kam­me ihan­ne on yk­si­löl­li­nen ih­mi­nen. On rie­mas­tut­ta­vaa, mi­ten sa­man­kal­tai­siin rat­kai­sui­hin ih­mi­set pää­ty­vät yk­si­löl­li­syyt­tä ta­voi­tel­les­saan. Mui­ta seu­ra­taan. On­ko muil­la pa­rem­pi elä­mä, pa­rem­pi palk­ka, vih­re­äm­pi ruo­ho? Oman on­nen mit­ta­tik­ku on usein naa­pu­rin on­ni. In­hi­mil­li­sen ver­tai­lu­vie­tin vai­ku­tus­ten ul­ko­puo­lel­la ei ole ku­kaan. Mie­les­tä­ni vä­lil­lä oli­si kui­ten­kin ter­veel­lis­tä yrit­tää voit­taa se.

Oli­si tie­tys­ti luon­no­ton­ta, jos eläi­sim­me ot­ta­mat­ta huo­mi­oon tois­ten nä­ke­myk­siä omas­ta toi­min­nas­tam­me. Tei­ni-iäs­sä vai­kut­taa ole­van sään­tö, et­tä pu­keu­tu­mi­nen, har­ras­tuk­set ja kie­len­käyt­tö muo­ka­taan ym­pä­ris­tön kal­tai­sek­si. Toi­set kas­va­vat ai­kuis­tu­es­saan ulos muo­teis­ta, toi­set saat­ta­vat jää­dä niin muot­tei­hin kuin muo­tei­hin­kin.

On kie­roa, jos yh­teis­kun­nal­li­sen toi­min­nan läh­tö­koh­ta­na on var­mis­taa, et­tei­vät muut saa enem­pää kuin minä. Mitä ta­pah­tui­si, jos miet­ti­sim­me, mi­ten mi­nua vä­hem­män saa­neet sai­si­vat sa­man ver­ran kuin minä? En väsy ih­met­te­le­mään sitä, mi­ten saa­vu­tet­tu­jen etu­jen puo­lus­ta­mis­ta pi­de­tään täy­sin luon­nol­li­se­na ja hy­väk­syt­tä­vä­nä. Sa­nal­la ”edun­val­von­ta” on­kin kor­vis­sa­ni ne­ga­tii­vi­nen kai­ku.

”Kun muut­kin saa” -asen­ne on ni­mit­täin tu­hoi­saa pait­si it­sel­le myös ym­pä­ris­töl­le. Ei kan­na­ta käyt­tää ener­gi­aa tois­ten an­si­oi­den las­kes­ke­luun vaan tar­kas­tel­la omaa olo­aan: on­ko mi­nun hy­vin­voin­ti­ni niin py­hää, et­tei sii­tä voi tin­kiä?

Yk­si­löä ja oma­pe­räi­siä rat­kai­su­ja ko­ros­ta­vas­sa il­ma­pii­ris­sä on hyvä pi­tää mie­les­sä Raa­ma­tun lam­mas­me­ta­fo­ra, se, et­tä lam­mas on lau­ma­e­läin. Lam­paal­le ei ole tyy­pil­lis­tä kor­ke­a­ta­soi­nen oma ajat­te­lu. Kris­ti­tyn ver­taa­mi­nen lam­paa­seen on tar­peel­li­nen muis­tu­tus ny­ky­ään­kin: olem­me osa lau­maa, jos­sa asi­oi­ta tar­kas­tel­laan us­kon, ei jär­jen pe­rus­teel­la. Us­ko on hen­ki­lö­koh­tai­nen, mut­ta il­man mui­den apua sitä on mah­do­ton­ta säi­lyt­tää.

On ole­mas­sa sen­tään yk­si edun­val­von­nan laji, jota kan­nat­taa har­ras­taa. Us­kon­nol­li­ses­sa kie­len­käy­tös­sä sitä kut­su­taan kris­ti­tyn val­vo­mi­sek­si. Se mer­kit­see sitä, et­tä kris­tit­tyi­nä tah­dom­me tur­vau­tua Kris­tuk­sen an­si­oon. Sii­tä seu­raa ikui­nen elä­mä – etuus, jon­ka ar­voa ei voi mi­ta­ta.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys