JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Yhden miehen uudenvuodenlupaus

29.1.2015 6.47

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150129064700

Uu­teen vuo­teen siir­ty­mi­nen aloit­taa mon­ta uut­ta han­ket­ta. Tam­mi­kuus­sa on tuo­reut­ta: uu­sia mah­dol­li­suuk­sia, uu­sia al­ku­ja. Il­ma on sa­ke­a­naan uu­den­vuo­den­lu­pauk­sia. Pää­tim­me eka­luok­ka­lai­sen kans­sa aloit­taa kil­pai­lu­hen­ki­sen kark­ki­la­kon. Voit­ta­ja on se, jon­ka lak­ko pet­tää vii­mei­se­nä. An­ka­ra on kiel­täy­myk­sen tie.

Ai­ka ku­luu, maa­il­ma muut­tuu – vaan muut­tuu­ko se pa­rem­mak­si? Muut­tuu­ko ih­mi­nen pa­rem­mak­si? Ky­sy­mys in­hi­mil­li­ses­tä edis­tyk­ses­tä on kieh­to­va, var­sin­kin, kun muu­tos­ta pa­rem­paan pi­de­tään it­ses­tään­sel­vyy­te­nä. Kan­nat­taa sil­ti pi­tää pää kyl­mä­nä, vaik­ka ym­pä­ril­lä on en­tis­tä enem­män tie­to­lii­ken­teen siir­to­no­peut­ta ja tek­nis­tä edis­tys­tä.

Raa­mat­tu ker­too mo­nes­sa koh­das­sa ih­mis­ten heik­kou­des­ta, ah­neu­des­ta ja ka­teu­des­ta. Ku­nin­gas Daa­vid sor­tui huo­ruu­teen ja mur­haan. Vii­saa­na pi­de­tyn Sa­lo­mon­kin sy­dän kään­tyi pois Ju­ma­las­ta. Kain oli ka­teel­li­nen ja sik­si sur­ma­si vel­jen­sä Aa­be­lin. On­ko pi­det­tä­vä edis­tyk­se­nä sitä, et­tä so­tia käy­dään jou­si­pys­sy­jen si­jaan ko­ne­ki­vää­reil­lä?

Ru­noi­li­ja Ei­no Lei­no, jon­ka tuo­tan­nos­ta pi­dän pal­jon, ereh­tyi kir­joit­ta­es­saan, et­tei ku­kaan ole paha vaan toi­nen on vain tois­ta hei­kom­pi. Aja­tus on mie­les­tä­ni kau­nis mut­ta epä­to­si. Ih­mi­nen toki ky­ke­nee hy­viin te­koi­hin, mut­ta pe­rus­tai­pu­mus­taan hän ei voi muut­taa. ”En tee sitä hy­vää, mitä tah­don, vaan sitä pa­haa, mitä en tah­do. Mut­ta jos teen sitä, mitä en tah­do, en tee sitä enää it­se, vaan sen te­kee mi­nus­sa asu­va syn­ti” (Room. 7: 19, 20).

Ih­mi­nen voi se­lit­tää pa­huu­den tyh­jäk­si väit­tä­mäl­lä, et­tei hy­vää ja pa­haa ole ole­mas­sa­kaan, vaan et­tä jo­kai­nen voi mää­ri­tel­lä ne it­sel­leen so­pi­val­la ta­val­la. Täl­löin mo­raa­li ja etiik­ka ovat ih­mis­läh­töi­siä ja ajas­ta riip­pu­vai­sia. Ajat­te­luun si­säl­tyy ole­tus ih­mi­sen muut­tu­mi­ses­ta pa­rem­mak­si.

Raa­mat­tu ei tue täl­lais­ta nä­ke­mys­tä. Kris­ti­nus­kon mu­kaan on ole­mas­sa hyvä ja paha. Pa­haa voi sa­noa van­ha­nai­kai­ses­ti myös syn­nik­si. Syn­ti erot­taa ih­mi­sen Ju­ma­las­ta. Se vie mei­dät hä­nes­tä eril­leen ja te­kee meis­tä eri­lai­sia hä­neen ver­rat­tu­na; Ju­ma­las­sa ei ole syn­tiä.

Syn­ti­syy­tem­me ei suin­kaan tee mah­dot­to­mak­si tai tyh­jäk­si pon­nis­te­lua pa­rem­man maa­il­man puo­les­ta. Yh­teis­kun­nal­li­ses­sa mie­les­sä voim­me ol­la hy­viä ih­mi­siä vaik­ka hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä em­me. Ar­ki­sen aher­ruk­sem­me ar­vo hei­jas­tuu ar­keem­me, ei sii­hen, et­tä voi­sim­me työl­läm­me an­sai­ta au­tuut­ta.

Us­kon, et­tä Kris­tus on syn­nit­tö­mäl­lä va­el­luk­sel­laan ja kuo­le­mal­laan voit­ta­nut syn­nin val­lan. Tämä on se an­sio, jon­ka pe­rus­teel­la ja jo­hon us­ko­mal­la ih­mi­nen pää­see syn­neis­tään.

En suh­tau­du op­ti­mis­ti­ses­ti ih­mis­kun­nan mah­dol­li­suuk­siin pääs­tä eroon kur­juu­des­ta ja so­dis­ta. Sil­ti toi­von, et­tä on­gel­miin yri­te­tään saa­da rat­kai­su­ja. Eh­kä maa­il­man­ku­va­ni on hiu­kan kum­mal­li­nen. It­se kut­sun sitä kyy­ni­sek­si op­ti­mis­mik­si.

Yh­den mie­hen kar­kin syön­nin vä­he­ne­mi­nen tai jopa lop­pu­mi­nen on mah­dol­li­suuk­sien ra­jois­sa. Vaik­ka maa­il­ma ei tä­nä­kään vuon­na vält­tä­mät­tä muu­tu en­tis­tä pa­rem­mak­si, ar­vo­kas­ta on kui­ten­kin se, et­tä yri­täm­me teh­dä hy­vää toi­sil­lem­me. Olen huo­man­nut, et­tä op­ti­mis­ti­sen ot­teen säi­lyt­tä­mi­seen aut­taa las­ten kas­va­mi­sen seu­raa­mi­nen – ja toi­vo sii­tä, et­tä lo­pul­ta mi­nun käy hy­vin. Epä­täy­del­li­se­nä ih­mi­se­nä voin luot­taa Kris­tuk­sen täy­del­li­seen an­si­oon.

JuhoMäenpää
Olen keski-ikää lähestyvä perheenisä Tuusulasta. Minulla on vaimo ja yhdeksän lasta. Työskentelen historian ja yhteiskuntaopin opettajana. Opettelen isänä olemista. Koulussa opettelen nuoria. Halkokasan tai laastiämpärin vieressä fundeeraan maailman menoa. Yritän kasvattaa lapseni kristillisesti. Näiden tekemisten onnistumisia ja epäonnistumisia kirjoittelen blogiini.
JuhoMäenpää

Morkkis

10.12.2016 6.53
JuhoMäenpää

Bukefalos

4.11.2016 6.12
JuhoMäenpää

Kristityn tuntomerkki

9.10.2016 6.01
JuhoMäenpää

Ennen ajanlaskun alkua?

3.9.2016 6.22
JuhoMäenpää

Herätysliike, uskonyhteisö, Jumalan valtakunta

3.8.2016 6.10
JuhoMäenpää

Kun muutkin saa

16.7.2016 6.53
JuhoMäenpää

Yhdeksänkymmentä

8.6.2016 7.09
JuhoMäenpää

Avioliitto

8.5.2016 7.19
JuhoMäenpää

Televisiosta

3.4.2016 6.25
JuhoMäenpää

Tervehdys

1.3.2016 6.55
JuhoMäenpää

Muukalainen

28.1.2016 6.43
JuhoMäenpää

Tasa-arvoa

28.12.2015 6.42
JuhoMäenpää

Mitä isänmaallisuus on juuri nyt?

6.12.2015 6.58
JuhoMäenpää

Anteeksi

6.11.2015 6.29
JuhoMäenpää

Kielto ja pakko

8.10.2015 7.09
JuhoMäenpää

Lauteet

6.9.2015 5.49
JuhoMäenpää

Proteesien käytöstä

30.7.2015 6.04
JuhoMäenpää

Alkoholi on ongelma

28.6.2015 6.10
JuhoMäenpää

Pidä puolesi!

29.5.2015 6.27
JuhoMäenpää

Arkienkeleitä

29.4.2015 6.21
JuhoMäenpää

”Ei oo mitään hätää!”

30.3.2015 6.46
JuhoMäenpää

Mielenkiintoinen tutkimushanke

28.2.2015 6.38
JuhoMäenpää

​Homoseksuaalisuudesta ei ole helppo puhua

28.12.2014 6.38
JuhoMäenpää

​Onko uskossa järkeä?

4.12.2014 6.54
JuhoMäenpää

Kaksoselämää

25.10.2014 6.41
JuhoMäenpää

​Hevosenleikkiä

2.10.2014 6.40
JuhoMäenpää

​Onko kunnianhimo hyväksi?

31.8.2014 6.26
JuhoMäenpää

Mitä passaa polttaa ja miten?

30.7.2014 0.00
JuhoMäenpää

Olenko normaali?

24.6.2014 6.49
JuhoMäenpää

Kauniita ryppyjä

27.5.2014 8.01
JuhoMäenpää

Turha ostos

27.4.2014 10.42
JuhoMäenpää

Muuttaako blogi maailmaa?

24.3.2014 10.18
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys