JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151212063900

An­teek­si – ih­meel­li­sen pal­jon si­säl­tä­vä sana. Rak­kaut­ta, ar­mah­ta­mis­ta, unoh­dus­ta, siu­naus­ta ja hy­väk­sy­mis­tä­kin. Jos­ta­kin syys­tä usein vai­ke­ak­si ko­et­tu: pyy­tää, an­taa ja us­koa.

Ko­ko­sin las­ten aja­tuk­sia an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta kes­kus­te­luil­taa var­ten. Pie­nem­mil­le lap­sil­le mie­leen tu­li­vat en­sim­mäi­se­nä las­ten vä­li­set rii­dat ja nii­den so­pi­mi­nen. Kou­lui­käi­set osa­si­vat jo pu­hua syn­nis­tä ja to­te­si­vat, et­tä sel­lai­set saa pyy­tää an­teek­si.

“Jos on teh­nyt syn­tiä,

jo­ta­kin pa­haa,

ne voi pyy­tää an­teek­si.”

Syn­ti. Ih­meel­li­sen pal­jon si­säl­tä­vä sana. Vi­haa, kat­ke­ruut­ta, lan­ke­a­mis­ta, ek­sy­mis­tä ja luo­pu­mis­ta­kin. Usein ajas­sam­me vai­et­tu, jon­kun mie­les­tä van­ha­nai­kai­nen asia. Sil­ti väis­tä­mä­tön osa ih­mi­sen elä­mää. Em­me ky­ke­ne vält­tä­mään syn­tiä, mut­ta voim­me kil­voi­tel­la sitä vas­taan. Ja pyy­tää ja us­koa an­teek­si. Ju­ma­la ra­kas­taa syn­tis­tä ih­mis­tä.

“Il­lal­la an­ne­taan syn­nit an­teek­si,

se tun­tuu hy­väl­tä.”

Lap­si pai­naa pään­sä tyy­nyyn. Lau­lam­me il­ta­lau­lun sä­keis­tön. Vaih­dam­me jon­kun aja­tuk­sen päi­väs­tä. Ker­ron lap­sel­le, et­tä hän on ra­kas, is­käl­le tär­keä. Siu­naan ja peit­te­len. Hän naut­tii läm­mös­tä peit­ton­sa al­la. Muis­tut­taa, et­tä aa­mul­la ava­taan ka­len­te­rin en­sim­mäi­nen luuk­ku. Ja hy­myi­lee on­nel­li­se­na. An­teek­si­an­ta­mus tuo rau­han.

“Jos sa­tut­taa jo­ta­kin,

täy­tyy pyy­tää an­teek­si.”

Sa­tun pai­kal­le kah­den ai­kui­sen vä­li­seen ti­lan­tee­seen, jos­sa käy­te­tään ko­vaa kiel­tä. Pa­hat sa­nat sin­koi­le­vat koh­ti ih­mis­tä, joka vai­ke­nee hil­jaa. Kun ryö­py­tyk­sen koh­teek­si jou­tu­nut pois­tuu pai­kal­ta, toi­nen to­te­aa: “Tuol­ta ih­mi­sel­tä en an­teek­si pyy­te­le.”

Ko­vuus ja an­teek­si­an­ta­mat­to­muus py­säyt­tä­vät mi­nut. Mik­si ih­mi­nen suh­tau­tuu toi­seen näin kyl­mäs­ti? Jään miet­ti­mään tätä. Löy­dän it­ses­tä­ni tuo­mit­se­van asen­teen ja ha­vah­dun sii­hen, kuin­ka usein mi­nun­kin on vai­kea pyy­tää an­teek­si. Ko­vuus asuu mi­nus­sa­kin.

An­teek­si­an­ta­mus on suu­ri lah­ja. Ih­mis­suh­teis­sa se on kan­ta­va voi­ma. Ja an­teek­si­an­ta­muk­sen evan­ke­liu­mi on enem­män­kin. Se on tai­vaan ovi.

“Ha­la­taan. Sa­no­taan an­teek­si.”

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys