JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Lukkoja

31.5.2016 10.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160531102000

Jyr­kän nou­sun jäl­keen maas­to al­kaa hil­jal­leen las­kea. Ken­gät liu­kas­te­le­vat juu­ra­kos­sa ja mä­ril­lä kal­li­oil­la. Pie­ni puro so­li­see hel­läs­ti kal­li­on ra­os­sa. En raas­ki­si mil­lään jät­tää sitä ja läh­teä. Voi­sin is­tah­taa ki­vel­le ja kuun­nel­la, pit­kään ja hil­jaa.

Jois­sa­kin as­ke­leis­sa­ni tun­nen huo­len, joka ei pääs­tä va­paak­si. Aja­tuk­set har­hai­le­vat lä­heis­ten ih­mis­ten elä­mäs­sä. Ko­et­te­le­muk­sis­sa, epä­tie­toi­suu­des­sa. Vä­lil­lä huo­let unoh­tu­vat, ai­van kuin tuu­len­vi­re tai ke­vyt sade vei­si ne mu­ka­naan. Par­haim­mil­laan luon­non hel­mas­sa käy­kin juu­ri niin, et­tä stres­si jää taka-alal­le ja kii­re py­säh­tyy.

Työ­tii­min ret­ki kan­sal­lis­puis­toon oli ai­na­kin it­sel­le­ni hy­väk­si. Se mer­kit­si ir­rot­tau­tu­mis­ta, rau­haa ja yh­teis­tä te­ke­mis­tä. Pol­ku­ja kul­kies­sam­me mo­net työ­a­si­at­kin nou­si­vat pu­heek­si, mut­ta eri ta­val­la kuin toi­mis­tol­la. Asi­oi­hin tuli etäi­syyt­tä, kun työ­paik­ka oli kau­ka­na. Ym­pä­ris­tö oli otol­li­nen ide­a­rik­kaal­le kes­kus­te­lul­le.

Ret­kel­lem­me oli va­rat­tu pul­man­rat­kai­su­teh­tä­vä, jo­hon an­net­tiin tun­ti ai­kaa. Toi­min­ta­pai­kal­la oli hy­lä­tyl­tä vai­kut­ta­va telt­ta ja ret­ki­va­rus­tei­ta, ku­ten rink­ka, jon­ka kaik­ki tas­kut oli sul­jet­tu nu­me­ro­lu­koil­la. Rat­kai­se­mi­ses­sa tar­vit­tiin pal­jon päät­te­lyä, tii­mi­työ­tä ja nu­me­ro­vih­jei­den et­si­mis­tä eri pai­kois­ta.

Alus­sa ko­et­tu ha­pui­lu teh­tä­vän kim­pus­sa muut­tui hil­jal­leen in­nok­kaak­si löy­tö­ret­kek­si. Tii­mil­läm­me ku­lui yh­tä mi­nuut­tia vail­le tun­ti on­gel­man rat­kai­se­mi­seen. Ja lä­hes koko tun­nin tai­vaal­ta tuli in­nok­kaas­ti vet­tä. Tuli to­dis­tet­tua, et­tä hy­väl­lä ret­kel­lä keli on asen­ne­ky­sy­mys. Luk­ko toi­sen­sa jäl­keen au­ke­si. Joi­den­kin luk­ko­jen ta­kaa pal­jas­tui uu­sia luk­ko­ja ja uu­sien luk­ko­jen ta­kaa li­sää vi­sai­sia pul­mia.

Nuo­ti­on ää­rel­lä mie­tin, mi­ten oman elä­mä­ni sol­mut tun­tu­vat vä­lil­lä tiu­koil­ta. Kui­ten­kin niil­lä on ta­pa­na en­nem­min tai myö­hem­min au­e­ta. Jos­kus on vai­ke­aa hy­väk­syä, et­tä au­en­nei­den sol­mu­jen ta­kaa tu­lee pian uu­sia. On lah­jaa, jos pul­mien edes­sä ei tar­vit­se ol­la yk­sin. Tar­vit­sem­me kan­nus­tus­ta, ym­mär­tä­vää suh­tau­tu­mis­ta ja kuun­te­le­mis­ta. Elä­mä on tii­mi­työ­tä.

Tä­män teks­tin kir­joit­ta­mi­nen py­säh­tyy säh­kö­pos­tiin, joka ilah­dut­taa mi­nua. Nuo­ri kir­joit­ta­ja ha­lu­aa kuul­la, mil­lais­ta toi­min­taa rau­ha­nyh­dis­tyk­ses­sä jär­jes­te­tään ja mil­lä ta­val­la sin­ne ko­koon­tu­vat us­ko­vat. Vas­taan vies­tiin toi­vo­en, et­tä hän ko­ki­si kol­kut­ta­neen­sa oi­ke­al­le ovel­le. Ru­koi­len, et­tä nuo­ri jak­sai­si läh­teä seu­roi­hin kuu­lol­le. Ja jos se on Tai­vaan Isän tah­to, en­nen kaik­kea löy­täi­si tun­nol­leen rau­han.

An­teek­si­an­ta­muk­sen lah­jaa on ver­rat­tu usein läh­tee­seen, jos­ta am­men­ta­mal­la va­el­ta­jat saa­vat vir­voi­tus­ta. Vie­lä tä­nään kal­li­on ko­los­sa vir­taa vesi. Saam­me mui­den kul­ki­joi­den kans­sa py­säh­tyä, kuun­nel­la ja ot­taa oman osam­me. Tuo vesi avaa luk­ko­ja ja su­lat­taa koh­mei­sia sy­dä­miä.

Edes­sä ovat to­del­la kor­ke­at por­taat. Kii­pe­än kym­me­niä as­kel­mia pik­ku­hil­jaa hen­gäs­ty­en. Yl­hääl­tä avau­tuu upea mai­se­ma, vih­re­ää ke­vään leik­kiä kaik­ki­al­la.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys