JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Lämpöä

8.11.2015 6.45

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151108064500

Kat­soin ik­ku­nas­ta ulos. Au­to­ja tuli pi­haam­me us­ko­mat­to­man mon­ta. Si­säl­lä­ni läi­käh­ti: voi­ko ol­la tot­ta, et­tä he kaik­ki tu­le­vat vain aut­ta­mi­sen ha­lus­ta!

Au­to­tal­lin nur­kal­la kyy­när­sau­vaan no­ja­ten ih­met­te­lin te­ke­mi­sen mei­nin­kiä. Iso jouk­ko mie­hiä lait­toi puu­ta kir­jai­mel­li­ses­ti hal­ki, poik­ki ja pi­noon. Sirk­ke­li ja saha lau­loi­vat työn ään­tä, kir­veet hal­koi­vat. Ran­ka­ka­sa muut­tui pit­käk­si pil­ke­pi­nok­si.

Ku­vit­te­lin, mil­tä tun­tuu kun uu­ni läm­pe­nee. Nak­sah­te­lee, ra­ti­see, loi­mu­aa. Mon­ta­ko­han ker­taa tuol­la ka­sal­la läm­mi­tel­lään? Ai­ka mon­ta. Läh­din ta­kai­sin si­säl­le jou­ta­va­na no­jai­le­mas­ta. Uu­ras­tus­ta kat­sel­les­sa tai­si läm­me­tä sy­dä­me­ni uu­ni. Tun­tui niin hy­väl­tä, et­tä mei­tä au­te­taan. Hei­tin tot­tu­nees­ti pit­käl­le­ni. Kipu hel­lit­ti.

Nois­ta tal­kois­ta on ku­lu­nut muu­ta­ma vuo­si. Pa­laan muis­toon sil­loin täl­löin. Mi­nua ei lak­kaa pu­hut­te­le­mas­ta se, mi­ten ys­tä­vät ha­lu­si­vat aut­taa vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa. Mon­ta ker­taa tuon jäl­keen­kin olem­me tar­vin­neet apua. Ja jos­kus saa­neet it­se­kin ol­la avuk­si toi­sil­le.

Mei­tä kut­su­taan tois­tem­me kuor­mien kan­ta­jik­si. Tu­ek­si, avuk­si ja loh­duk­si. Jos­kus asi­oi­ta vie par­hai­ten eteen­päin käy­tän­nön apu ar­ki­sis­sa asi­ois­sa, jos­kus mei­tä tar­vi­taan kuun­te­li­joi­na.

Mo­net meis­tä ovat ko­ke­neet, et­tä apua tar­vit­se­van lä­hes­ty­mi­nen voi ol­la vai­ke­aa. Mei­tä saat­taa vai­va­ta aja­tus, et­tem­me osaa sa­noa mi­tään tai ol­la oi­ke­al­la ta­val­la avuk­si. It­se­kin olen jos­kus ol­lut ti­lan­tees­sa, jota olen etu­kä­teen jän­nit­tä­nyt. Hy­vin ras­kai­ta asi­oi­ta ko­ke­nut­ta on ol­lut vai­kea lä­hes­tyä. Kui­ten­kin koh­da­tes­sam­me olen pian saa­nut huo­ma­ta, et­tei mi­nua tar­vit­tu pu­hu­maan ja neu­vo­maan, vaan kuun­te­le­maan. Kuun­te­le­mi­sen tai­to voi usein­kin ol­la pu­hu­mis­ta tär­ke­äm­pi.

Ai­van eri­tyi­nen taak­ko­jen kan­ta­jan teh­tä­vä liit­tyy evan­ke­liu­min ilo­sa­no­man vä­lit­tä­mi­seen. Sa­no­ma syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta va­paut­taa sel­lais­ten kuor­mien al­ta, jot­ka ovat es­tee­nä va­paal­le us­ko­mi­sel­le. Ar­mon vä­lit­tä­jän teh­tä­vä on ar­vo­kas.

Muis­tam­me Raa­ma­tun ker­to­muk­sen hal­vaan­tu­nees­ta mie­hes­tä, joka tuo­tiin Jee­suk­sen luok­se eri­koi­sel­la ta­val­la. Mies las­ket­tiin vuo­de­ma­ton va­ras­sa ka­ton kaut­ta tä­pö­täy­teen ta­loon, jos­sa Jee­sus opet­ti.

Evan­ke­liu­min kir­joit­ta­jan mu­kaan Jee­sus kiin­nit­ti huo­mi­on­sa en­sim­mäi­se­nä mies­tä aut­ta­nei­siin ih­mi­siin: Jee­sus näki hei­dän us­kon­sa. Hal­vaan­tu­nut­ta mies­tä kan­ta­neet ym­mär­si­vät, mil­lai­nen apu oli tar­peen – ys­tä­vä oli saa­ta­va Jee­suk­sen luok­se. Hal­vaan­tu­nut mies sai kuul­la sa­nat: “Poi­ka­ni, si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si.”

Suu­rin­ta mah­dol­lis­ta apua viem­me sil­loin, kun kan­nam­me ih­mis­tä Va­pah­ta­jan jal­ko­jen juu­reen, an­teek­si­an­ta­muk­sen läh­teel­le. Mikä läm­pö sii­tä seu­raa­kaan!

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys