JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140902071600

Kirk­ko­her­ra ja kant­to­ri kan­toi­vat kieh­to­van nä­köis­tä puu­laa­tik­koa tal­vi­pak­ka­ses­ta si­säl­le. Ky­lä­läi­siä oli tu­vas­sa lä­hes tun­gok­sek­si as­ti. äi­ti oli lait­ta­nut kynt­ti­löi­tä joka puo­lel­le, ja olo­huo­nee­seen oli vi­ri­tel­ty pal­jon is­tu­ma­paik­ko­ja. Mei­dän koti oli sinä vuon­na ky­län kin­ke­ri­ta­lo.

Ih­met­te­lin tuo­ta ou­toa, suur­ta mat­ka-ark­kua, jon­ka si­säl­le oli­sin kai so­pi­nut is­tu­maan. Kant­to­ri oli jo van­ha mies, ai­na­kin pik­ku­po­jan sil­min kat­sot­tu­na. Hän tou­hu­si laa­ti­kon al­le tait­to­ja­lat pys­tyyn ja pal­jas­ti kan­nen al­ta kos­ket­ti­mis­ton. En roh­jen­nut men­nä lä­hel­tä kat­so­maan, vaik­ka oli­si teh­nyt mie­li.

Ar­ve­len kin­ke­ri­muis­ton ole­van 1980-lu­vun lo­pul­ta, jol­loin olin noin 6–8-vuo­ti­as. Ti­lai­suus oli hy­vin pe­rin­tei­nen. Läk­sy­jä ei to­sin tar­vin­nut ot­taa ihan niin va­ka­vas­ti kuin jos­kus ai­koi­naan, jol­loin rip­pi­kou­luun­kin py­rit­tiin kin­ke­reil­lä. Mi­nun lap­suu­te­ni kin­ke­rit oli­vat lep­poi­sa ti­lai­suus, jos­sa har­joi­tel­tiin vir­siä ja lu­et­tiin Raa­mat­tua.

Jo­ta­kin hy­vin mer­ki­tyk­sel­lis­tä mi­nul­le ti­lai­suu­des­sa ja eri­tyi­ses­ti kant­to­rin työs­ken­te­lys­sä oli, kos­ka muis­tan edel­leen hä­nen an­ta­man­sa vir­si­läk­syn. Hä­nen vah­va ää­nen­sä ja mat­ka­har­mo­nin hy­ri­nä soi­vat edel­leen kor­vis­sa­ni, kun avaan vir­si­kir­jan sil­tä koh­dal­ta: ”Luo­dut, te Her­raa kiit­tä­kää, ää­nen­ne lau­luun liit­tä­kää!”

Vir­ren 455 taus­ta on Fran­cis­cus As­si­si­lai­sen Au­rin­ko­lau­lus­sa. Sii­nä koko luo­ma­kun­taa kut­su­taan kiit­tä­mään Her­raa: Au­rin­ko, kuu, täh­det, pak­ka­nen, myrs­ky, pou­ta, vesi, tuli ja vih­reä maa. Py­säyt­tä­vää on, et­tä jopa kuo­le­maa pyy­de­tään tuo­maan kii­tos Luo­jal­le: "Vii­mei­nen vie­ras, hil­jai­sin, kuo­le­ma, mil­loin saa­vut­kin, kii­tä Her­raa!"

Si­säi­nen kant­to­ri­ni sa­noi­si, et­tä mi­nun täy­tyi­si nyt an­taa teil­le vir­si­läk­sy. Eh­kä en kui­ten­kaan, mut­ta ke­ho­tan kui­ten­kin tu­tus­tu­maan lä­hem­min tuo­hon juh­la­vaan luo­ma­kun­nan vir­teen!

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
19.7.2024

Herra on kuningas! Riemuitkoon maa, iloitkoot meren saaret ja rannat! Pilvi ja pimeys ympäröi häntä, hänen istuintaan kannattavat vanhurskaus ja oikeus. Ps. 97:1–2

Viikon kysymys