JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160628060500

Nel­jä vuot­ta sit­ten olin ju­han­nus­juh­las­sa, jos­sa 95-vuo­ti­as rou­va tar­jou­tui esit­tä­mään yk­sin­lau­lun. Hän ky­syi, voi­sin­ko sä­es­tää lau­lun “Laps’ olen köy­hän, kau­niin Kar­ja­lan”. Ta­pail­tu­a­ni sä­vel­mää ul­ko­muis­tis­ta het­ken sain jon­kin­lai­sen sä­es­tyk­sen ai­kai­sek­si ja esi­tim­me juh­la­vä­el­le tuon kos­ket­ta­van lau­lun.

Van­huk­sen ää­ni soi kau­niis­ti. Va­kaas­ti, kuin oli­si ikän­sä lau­la­nut. Ja var­mas­ti oli­kin. Lau­lun sa­nat pu­hui­vat hä­nel­le to­den­nä­köi­ses­ti pal­jon enem­män, kuin osa­sin aa­vis­taa. Niil­lä, jot­ka ovat pa­kon edes­sä jou­tu­neet jät­tä­mään ko­tin­sa, on lap­suus­mai­se­miin syvä ikä­vä.

Sinä il­ta­na kok­ko pa­loi to­del­la upe­as­sa sääs­sä. Kok­koa kat­sel­les­sa poh­din lau­lun sa­no­ja:

“Sain soi­ton, lau­lun lah­jan sy­dä­meen.

En nii­tä vaih­tais on­neen maal­li­seen.

Kun kai­paus saa mie­len mur­hee­seen,

teen lau­luun su­rul­li­sen sä­ve­leen.

Kun ilon rie­mun vuo­ro mil­loin saa,

se myös­kin lau­luis­sa­ni ka­jah­taa.”

Mu­sii­kin lah­ja tu­lee esil­le par­hai­ten juu­ri mur­hees­sa ja ilos­sa. Se voi loh­dut­taa, mut­ta myös il­men­tää suur­ta kii­tol­li­suut­ta. Omas­sa elä­mäs­sä­ni olen ko­ke­nut, et­tä vai­kei­na päi­vi­nä sa­noi­tan su­ru­ja­ni ja huo­li­a­ni soi­ton ja lau­lun kaut­ta. Sa­moin on myös iloi­si­na het­ki­nä, sil­loin usein ko­koon­num­me po­ru­kal­la pi­a­non ää­reen lau­la­maan.

Tänä ju­han­nuk­se­na ajoin las­ten kans­sa Han­ka­sal­men ju­han­nus­seu­roi­hin. Saa­tu­am­me asun­to­vau­nun park­kiin al­koi­vat kai­ut­ti­met vä­lit­tää tut­tua ää­ni­mai­se­maa. Alu­eel­la kai­ku­va lau­lu, ruo­hi­kol­le park­kee­rat­tu vau­nu ja las­ten ilo toi­vat mie­leen su­vi­seu­rat ja ikä­vän sin­ne. Jos Luo­ja suo, saam­me sin­ne tä­nä­kin vuon­na mat­kus­taa. Mo­net ei­vät pää­se mu­kaan, mut­ta on­nek­si seu­ro­ja on mah­dol­lis­ta kuun­nel­la ym­pä­ri maa­il­maa myös ke­sä­seu­ra­ra­di­on kaut­ta.

Su­vi­seu­rois­sa lau­lun lah­jat ovat pal­jon käy­tös­sä. Sa­nan­kuu­lon li­säk­si juu­ri yh­tei­nen lau­lu on suu­rim­pia asi­oi­ta, mitä su­vi­seu­rois­sa saa ko­kea. Seu­ra­kan­san lau­luun on tur­val­lis­ta yh­tyä. Yh­teen­kuu­lu­vuu­den tun­ne on kä­sin­kos­ke­tel­ta­va. Lau­lut myös il­men­tä­vät yh­teis­tä us­koa. Niis­sä on esil­lä yh­tä lail­la vai­kei­den päi­vien kuin juh­la­het­kien kil­voit­te­li­jan tun­not.

Näis­sä su­vi­seu­rois­sa lau­lut ovat eri­tyi­sel­lä ta­val­la esil­lä myös sik­si, et­tä uu­si Sii­o­nin lau­lu­jen ko­ko­el­ma ote­taan käyt­töön. Yh­des­sä uu­sis­ta Sii­o­nin lau­luis­ta (309) lau­le­taan näin: “Nyt kuu­le lau­lu­ni iloi­nen. Saan taas­kin luok­se­si tul­la. Luot mi­nuun kat­see­si läm­pöi­sen ja tah­dot las­ta­si kuul­la.” Saa­koon tuo iloi­nen lau­lu ja soit­to kai­kua tä­män­kin ke­sän su­vi­seu­rois­sa!

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys