JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160408065600

Ajoin töi­hin joka-aa­muis­ta 50 mi­nuu­tin mat­kaa. Sinä aa­mu­na oli taas pik­ku­rui­sen va­loi­sam­paa kuin edel­li­sel­lä vii­kol­la. Tun­tuu vir­kis­tä­väl­tä, et­tä viik­ko vii­kol­ta työ­mat­ka muut­tuu mie­lek­kääm­mäk­si, kun kes­ki­tal­vi jää taak­se. Tuo ai­ka, jol­loin työ­mat­koil­la oli pi­me­ää men­nes­sä ja pi­me­ää tul­les­sa.

Aa­mun uu­ti­set ra­di­os­sa pu­hui­vat työ­pai­kois­ta ja työn ha­ke­mi­ses­ta. "Noin joka nel­jäs saa työ­tä ha­ke­mal­la avoin­na ole­vaa työ­paik­kaa." Py­säh­dyin miet­ti­mään asi­aa. Vain joka nel­jäs! Ai­ka on muut­tu­nut si­ten, et­tä “työn­vä­li­tyk­ses­tä saa tie­toa, mut­ta ei työ­tä”, uu­ti­ses­sa to­det­tiin. Useim­mat löy­tä­vät työn muil­la ta­voil­la kuin ha­ke­mal­la jo­ta­kin avoin­ta paik­kaa il­moi­tuk­sen pe­rus­teel­la.

Mel­ko usein työn­ha­ki­ja on jon­kun en­nes­tään tu­tun yri­tyk­sen tai ys­tä­vien suo­si­tus­ten va­ras­sa. Tai sit­ten työ­har­joit­te­lus­sa tai muu­al­la tu­tuk­si tul­lut työ­nan­ta­ja kut­suu töi­hin. Työ­paik­ko­ja löy­tyy myös so­si­aa­li­sen me­di­an ka­na­vien avul­la. Mut­ta va­li­tet­ta­van moni myös jää il­man työ­tä. Lii­an moni ha­ke­mus ei joh­da mi­hin­kään. Jot­kut jou­tu­vat teh­tai­le­maan ha­ke­muk­sia kym­me­nit­täin. Ti­lan­tees­sa ko­e­tel­laan uut­te­ruut­ta, kär­si­väl­li­syyt­tä ja luot­ta­mus­ta tu­le­vai­suu­teen.

Ha­vah­duin vä­sy­myk­ses­tä ja aa­mun hä­mä­räs­tä ajat­te­le­maan, et­tä olen­pa etuo­i­keu­tet­tu! Olen saa­nut työn, jota hain. En to­sin va­ki­tuis­ta, mut­ta hy­vän mit­tai­sen pät­kän kui­ten­kin.

Ha­ke­muk­sen kir­joit­ta­mi­sen het­keä en ihan hel­pol­la unoh­da. Se ta­pah­tui erää­nä val­vot­tu­na yö­nä pari vuot­ta sit­ten. Yh­del­tä is­tu­mal­ta kir­joi­tet­tu ja lä­he­tet­ty ha­ke­mus oli mi­nul­le pi­kem­min­kin rat­kai­sun het­ki kuin työn­ha­kua. Sinä yö­nä tein pää­tök­sen, et­tä et­sin muu­ta työ­tä. Oli mo­nia syi­tä, mik­si sil­loi­nen työ­ti­lan­ne val­vot­ti ja mie­ti­tyt­ti.

En us­ko­nut en­sim­mäi­sel­lä ha­ke­muk­sel­la saa­va­ni työ­tä, eri­tyi­ses­ti kos­ka kou­lu­tuk­se­ni ja työ­ko­ke­muk­se­ni oli­vat ai­van eri alal­ta kuin ha­ke­ma­ni työ­paik­ka. Paik­ka kui­ten­kin au­ke­ni. Us­kon, et­tä juu­ri näin oli tar­koi­tet­tu. Sil­loin tun­tui rat­ke­a­van mon­ta pul­maa ker­ral­la. Ti­lan­ne mer­kit­si sitä, et­tä siir­ryin va­ki­tui­ses­ta työs­tä mää­rä­ai­kai­seen. Tein rat­kai­sun luot­ta­en sii­hen, et­tä asi­at ei­vät lop­pu­jen lo­puk­si ole mi­nun kä­sis­sä­ni. Vaik­ka en tie­dä työ­ni jat­kos­ta ko­vin pit­käl­le, saan luot­taa sii­hen, et­tä asi­at jär­jes­ty­vät.

Täl­lai­set ky­sy­myk­set ovat elä­mäs­sä tien­haa­ro­ja. Työ ei ole elä­män koko si­säl­tö, mut­ta se on mer­kit­tä­vä osa sitä. Eri­lai­set työ­hön liit­ty­vät rat­kai­sut voi­vat ol­la vai­kei­ta myös per­heen kan­nal­ta. On hyvä kuun­nel­la it­seä, mut­ta myös per­heen­jä­sen­ten aja­tuk­sia. Rat­kai­sui­ta, joi­ta teem­me oman per­heem­me par­haak­si, em­me yleen­sä kadu jäl­keen­päin.

Tätä kaik­kea poh­ties­sa kii­tol­li­suus täyt­ti mie­le­ni. Ar­jes­sa ei ai­na muis­ta, et­tä hyvä työ­paik­ka on lah­ja.

Työn ää­res­sä ja le­vos­sa

näin hoi­da kä­del­lä­si

ja ai­na sal­li asua,

oi Her­ra, lä­hel­lä­si.

Jos an­nat taa­kan pai­na­van,

myös an­nat voi­man kan­ta­van,

sen tah­don ot­taa vas­taan.

(Vk. 518:3)

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
18.6.2024

Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä, mutta asun myös murtuneiden ja nöyrien luona. Minä virvoitan murtuneiden hengen ja herätän eloon nöyrien sydämen. Jes. 57:15

Viikon kysymys