JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150803060900

Soi rau­hal­li­nen mu­siik­ki. Vi­hit­tä­vät nuo­ret kä­ve­le­vät hi­tain mut­ta var­moin as­ke­lin koh­ti alt­ta­ria. He näyt­tä­vät kau­niil­ta, hy­vin yh­teen so­pi­val­ta pa­ril­ta. Upe­an van­han kir­kon ki­vi­sei­nät muis­tut­ta­vat, et­tä tääl­lä on sa­not­tu "tah­don" en­nen­kin. Kym­me­net vuo­det, sa­dat­kin. Ja tu­han­net vih­ki­pa­rit.

Mo­nen sil­mä­kul­ma kos­tuu nuor­ten on­nea kat­sel­les­sa. Var­maan moni hää­vie­ras ker­taa oman elä­män­sä mat­kaa, puo­li­son löy­ty­mis­tä, avi­o­lii­ton vai­hei­ta. Mis­tä kaik­ki al­koi, mil­tä tun­tui men­nä nai­mi­siin, ra­kas­tan­ko, tah­don­ko yhä.

Erää­nä il­ta­na aloim­me ko­ti­soh­val­la muis­tel­la oman yh­tei­sen tai­pa­leem­me al­kua. Muis­te­lim­me en­sim­mäi­siä ta­paa­mi­sia, en­sim­mäi­siä kes­kus­te­lu­ja, ihas­tu­mi­sen tun­net­ta. Oli mu­ka­va aja­tel­la, mi­ten Ju­ma­la joh­ti mei­dät yh­teen.

Jos­sain mää­rin ihas­tu­mi­sen ja ra­kas­tu­mi­sen tun­tei­ta on mah­dol­lis­ta ko­kea vuo­sien­kin jäl­keen uu­del­leen. Yh­teis­ten vai­hei­den läpi käy­mi­nen voi ol­la avi­o­liit­toa hoi­ta­vaa ja puh­dis­ta­vaa. Ki­pei­tä­kin asi­oi­ta saat­taa nous­ta pin­taan ja nii­tä saa­daan pu­hua pois pai­na­mas­ta miel­tä.

Avi­o­liit­to vaa­tii hoi­ta­mis­ta. Ajat­te­len, et­tä tär­kein­tä on pu­hu­mi­nen ja toi­sen kuun­te­le­mi­nen. Kun yh­teys puo­li­soi­den vä­lil­lä saa säi­lyä avoi­me­na, myös an­teek­si pyy­tä­mi­nen ja an­ta­mi­nen on hel­pom­paa.

Häis­sä unoh­tuu het­kek­si ar­jen vai­va. Nuo­ren pa­rin toi­vei­kas ja luot­ta­vai­nen asen­ne elä­mään tart­tuu. Juh­la­het­kes­sä on lupa ol­la il­man mur­hei­ta. Tuo­reen avi­o­pa­rin­kaan ei tar­vit­se näh­dä juh­lan läpi elä­män ki­pu­koh­tia. Saa py­säh­tyä iloit­se­maan puo­li­sos­ta ja mat­kal­le saat­ta­vis­ta lä­hei­sis­tä.

Hää­juh­las­sa joku kut­sui kaik­ki vih­ki­pa­rin ys­tä­vät lau­la­maan. Juh­la­sa­lin etuo­sa täyt­tyi nuo­ris­ta. Yh­tei­nen ilo oli kos­ket­ta­vaa. "Pal­jon ois ai­het­ta lap­sel­la kiit­tää..."

Mor­si­a­mel­le vie­tiin ne­nä­lii­naa. Pu­heen­vuo­ron käyt­tä­neet ys­tä­vät toi­vot­ti­vat sy­dä­mes­tän­sä Ju­ma­lan siu­naus­ta tuo­reen avi­o­pa­rin yh­tei­sel­le mat­kal­le.

Avi­o­pa­ria odot­taa siu­nat­tu ja tur­vat­tu tie, kun heil­lä on yh­tei­nen us­ko. Luot­ta­mus Ju­ma­laan kan­taa elä­män ja avi­o­lii­ton vai­heis­sa.

Sä­es­tän kii­tos­virt­tä. Pi­a­non lä­hel­tä ik­ku­na on avat­tu. Tuu­li vie lau­lun sa­nat, mut­ta lau­lu jat­kuu. "Kii­tos nyt Her­ran, Hän kai­ken on al­ku ja Luo­ja. Sii­pein­sä var­jos­sa meil­lä on tur­va ja suo­ja."

Au­rin­ko al­kaa las­kea. Hää­vie­raat vaih­ta­vat ar­ki­vaat­tei­siin. Nuo­ret pot­ki­vat pal­loa nur­mi­kol­la. Sul­ha­nen ker­taa juh­la­päi­vän tun­te­muk­sia. Juh­la on ol­lut iki­muis­toi­nen.

Kun kir­joi­tan tätä, tuo nuo­ri­pa­ri on len­to­ko­nees­sa. Toi­vo­tan tur­val­lis­ta hää­mat­kaa. Ja Ju­ma­lan siu­naa­maa yh­teis­tä elä­mää. Tei­tä kan­ta­vat lä­heis­ten­ne ja ys­tä­vien­ne ru­kouk­set.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys