JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140628065300

– Is­kä, oot­ko sä näh­ny ihan oi­ke­an ve­te­raa­nin?

Ky­sy­mys hät­käh­dyt­ti. Mi­nun täy­tyi tar­kis­taa, et­tä 7-vuo­ti­as poi­ka­ni on to­sis­saan ky­sy­myk­sen­sä kans­sa. Het­ken asi­aa mie­tit­ty­ä­ni ym­mär­sin, et­tei­vät lap­sem­me to­del­la­kaan tun­ne ke­tään ve­te­raa­nia! Oman su­kum­me­kin ve­te­raa­nit ovat siir­ty­neet täs­tä ajas­ta pois niin kau­an sit­ten, et­tei­vät lap­sem­me eh­ti­neet hei­tä ta­va­ta. Omia isoi­si­ä­ni en ta­van­nut mi­nä­kään.

Edel­lä ku­va­tus­ta koh­taa­mi­ses­ta on ku­lu­nut vuo­sia. Olem­me mo­net ker­rat tä­män jäl­keen saa­neet kes­kus­tel­la las­ten kans­sa ve­te­raa­neis­ta ja isän­maas­ta, so­das­ta ja rau­has­ta. Mi­nul­le on tul­lut tär­ke­äk­si pyr­kiä kas­vat­ta­maan lap­sia isän­maan kun­ni­oit­ta­mi­seen ja pal­ve­le­mi­seen.

Tur­val­li­nen ko­ti­maa ja rau­ha ovat suur­ta lah­jaa. Tä­män lah­jan vaa­li­mi­seen kuu­luu myös vas­tuu. Usein oma pal­ve­luk­sem­me isän­maal­le voi rau­han ai­ka­na tun­tua pie­nel­tä ja vaa­ti­mat­to­mal­ta. Pie­nil­lä­kin asi­oil­la on kui­ten­kin mer­ki­tys­tä. Ha­lu­ai­sin las­te­ni op­pi­van esi­mer­kik­si sen, et­tä jo­kai­sen ää­ni­oi­keu­te­tun on vel­vol­li­suus ja kun­nia-asia käyt­tää oi­keut­taan vaa­leis­sa. Se on meil­tä hy­vin pie­ni uh­raus yh­teis­kun­nal­le, mut­ta tär­keä osal­lis­tu­mi­sen vä­li­ne.

Jär­kyt­tä­vis­tä so­dan jät­tä­mis­tä seu­rauk­sis­ta huo­li­mat­ta kan­nam­me mu­ka­nam­me ar­vo­kas­ta ta­ri­naa. Mo­net an­toi­vat tais­te­luis­sa suu­ren uh­rin, et­tä jäl­ki­pol­vil­la oli­si hyvä ja tur­val­li­nen maa asua. So­dan ja jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ajan su­ku­pol­vien pe­rin­töä ei saa unoh­taa. On mei­dän teh­tä­väm­me kii­tol­li­si­na ker­toa lap­sil­lem­me ja las­ten­lap­sil­lem­me, mitä it­se tie­däm­me ja olem­me kuul­leet. Ai­na­kin sen, et­tä iso­van­hem­mil­lam­me oli tah­to puo­lus­taa hen­ken­sä uhal­la ra­kas­ta ko­ti­maa­tam­me.

Ka­ler­vo Hä­mä­läi­sen kir­joit­ta­man lau­lun sa­nat ke­hoit­ta­vat mei­tä vaa­li­maan muis­to­ja:

”Hoi­vat­kaa, koh­ta pois­sa on vel­jet.

Muis­ta­kaa, heil­le kal­lis ol' maa.

Ker­to­kaa las­ten­lap­sil­le lau­luin,

him­me­tä ei muis­tot kos­kaan saa.”

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys