JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160204064800

Vii­me ai­koi­na yl­lät­tä­viä ja py­säyt­tä­viä vies­te­jä on tul­lut usei­ta. Lä­hem­pää ja kau­em­paa, lä­hi­pii­ris­tä ja ys­tä­vil­tä. Sai­ras­tu­mi­sia, sai­rau­den uu­siu­tu­mis­ta, on­net­to­muut­ta.

Iloi­nen ja toi­vei­kas päi­vä on het­kes­sä ver­hou­tu­nut su­muun. Tun­nel­ma on va­ka­voi­tu­nut. Sor­met ovat men­neet ris­tiin.

Täy­sin sa­nat­to­mi­na on lä­he­tet­ty vies­te­jä, joi­hin on vai­voin saa­tu jo­ta­kin so­per­rel­tua. Eräs vies­ti si­säl­si Sii­o­nin lau­lun 283 sa­nat: “Tai­vaas­sa mi­nul­la on si­nut, oi ar­mol­li­nen Ju­ma­la. Maan pääl­lä tur­vaan otit mi­nut, näin olet tur­va ai­noa. Jos käyn­kin tie­tä vai­ke­aa, kä­te­si oh­jaa, ta­lut­taa.” Vies­tin saa­ja vas­ta­si sai­rau­ten­sa kes­kel­tä: “Mi­nä­kin muis­tan tei­tä.”

Kaik­ki asi­at, kaik­ki ih­mi­set on jä­tet­ty Ju­ma­lan huo­len­pi­don va­raan. Muu­hun em­me ih­mi­si­nä pys­ty. Pit­kiin ha­lauk­siin on mah­tu­nut kyy­ne­lei­tä. On lah­jaa, et­tä huol­ten pai­na­ma­na on löy­ty­nyt kuun­te­li­joi­ta.

Ajat­te­lin, et­tä jä­tän tä­män blo­gi­teks­tin kir­joit­ta­mat­ta. Aja­tuk­set ja tun­teet ovat kul­ke­neet vuo­ris­to­ra­taa, jos­ta en ku­vi­tel­lut löy­ty­vän kir­joi­tet­ta­vaa. Kir­joi­tin kui­ten­kin, ja täl­lai­nen teks­ti tämä nyt on. Synk­kä­kin, mut­ta elä­män­ma­kui­nen. Aja­tuk­set pyö­ri­vät vain yh­den tee­man ym­pä­ril­lä.

Li­sään tä­hän vie­lä ru­non, jon­ka kir­joi­tin vai­ke­a­na päi­vä­nä. Ha­lu­an muis­taa eri­tyi­ses­ti jo­kais­ta, joka täl­lä het­kel­lä tais­te­lee sai­rau­ten­sa kans­sa.

Se löy­tää nuo­rem­man,

löy­tää van­hem­man.

Saar­taa lä­hei­sen

ja kau­kai­sem­man.

Py­säyt­tää­kö mi­kään mei­tä niin kuin syö­pä?

Mi­nut te­kee pe­lok­kaak­si sen ar­vaa­mat­to­muus.

Jo­kai­nen pu­he­lin­soit­to

voi ol­la huo­no en­nus­te,

hal­lit­se­mat­to­muus.

Ku­ten ai­na elä­mäs­sä

jo­kai­nen kä­den­pu­ris­tus saat­taa ol­la vii­mei­nen,

juu­ri täs­sä,

ohi­men­nen.

Ei­kä mi­kään py­säy­tä mei­tä niin kuin syö­pä.

Mitä näen

ah­dis­tuk­sen,

pel­ko­jen yli?

Yhä us­kon, joka an­taa toi­von

ja läm­pi­män Isän sy­lin.

Ja suu­rim­man:

rak­kau­den.

Eh­kä mi­kään ei py­säy­tä niin kuin syö­pä.

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
14.4.2024

Jeesus sanoo: ”Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut, niin kuin Isä tuntee minut ja minä Isän.” Joh. 10:14–15

Viikon kysymys