JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Avaimia

2.6.2015 6.20

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150602062000

Ko­dis­sam­me on avain­nau­lak­ko, joka näyt­tää pur­su­a­van eri­lai­sia avai­mia. Avai­mia au­toi­hin, pol­ku­pyö­riin, ko­tiin, työ­pai­kal­le ja vaik­ka min­ne. Hie­nos­ta nau­la­kos­ta huo­li­mat­ta olen jos­kus et­si­nyt jo­ta­kin tar­vit­ta­vaa avain­ta tu­lok­set­ta. Ai­van äs­ken­hän se sii­nä oli, vaan ei enää…

Avai­met ovat tär­keä asia. Muis­tan ai­na, kun sain en­sim­mäi­sen oman avai­men. Säi­ly­tin sitä huo­lel­la. Sil­lä pää­sin ko­tiin kou­lun jäl­keen, jos van­hem­mat ei­vät ol­leet ko­to­na.

Ker­ran kävi niin, et­ten saa­nut ovea omal­la avai­mel­la­ni au­ki. Mi­nul­le tuli hätä. Tie­sin, et­tei mui­ta tule ko­tiin muu­ta­maan tun­tiin. Ei­kä ol­lut kän­ny­köi­tä, et­tä oli­sin voi­nut soit­taa jon­kun hä­tiin. Pit­kään luk­koa ras­sat­tu­a­ni pää­sin kui­ten­kin ta­ka­o­ven kaut­ta si­säl­le.

Säi­käh­dys oli sen ver­ran suu­ri, et­tä si­säl­le pääs­ty­ä­ni nä­pyt­te­lin heti pu­he­li­meen mum­mu­ni nu­me­ron. Mum­mul­le ker­roin, et­tä mei­na­sin jää­dä yk­sin ulos. Tai­sin ti­raut­taa hä­täi­sen it­kun­kin. Mum­mu loh­dut­ti! Tämä muis­to läm­mit­tää mi­nua vie­lä­kin. Et­tä mi­nul­la oli sel­lai­nen mum­mu, joka tuli hä­dän het­kel­lä en­sim­mäi­se­nä mie­leen.

Avai­met mer­kit­se­vät omis­ta­juut­ta ja val­taa­kin. Jos omis­tan ko­din avai­met, mi­nul­la mitä il­mei­sim­min on koti, jon­ne avai­mil­la­ni pää­sen. Avain­ten käyt­tö on mi­nun kä­sis­sä­ni – mi­nul­la on val­ta päät­tää, ovat­ko ko­ti­ni ovet au­ki vai kiin­ni.

Avai­met näyt­täy­ty­vät ar­jes­sam­me sa­mal­la ta­voin ku­ten mo­net muut­kin hy­vät ja ar­vok­kaat asi­at: Nii­den ole­mas­sa­o­loon ei suu­rem­min kiin­ni­tä huo­mi­o­ta, en­nen kuin ne ovat pois­sa. Täs­tä on var­maan ko­ke­mus­ta mo­nil­la, jot­ka ovat jos­kus hu­kan­neet avai­men­sa.

Mat­teuk­sen evan­ke­liu­mis­sa ker­ro­taan Jee­suk­sen ja Pie­ta­rin vä­li­ses­tä kes­kus­te­lus­ta, jo­hon avai­met liit­ty­vät olen­nai­ses­ti. Jee­sus an­toi tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met Pie­ta­ril­le, mut­ta ei ai­no­as­taan hä­nel­le, vaan kai­kil­le seu­raa­jil­leen. Nuo avai­met käy­vät sii­hen luk­koon, jon­ka on ai­heut­ta­nut syn­ti. Ne ovat siis syn­nin­pääs­tön avai­met.

Us­kon­non ko­kees­sa ky­syt­tiin, mitä tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met mer­kit­se­vät. Poi­ka­ni oli vas­tan­nut: avai­met tar­koit­ta­vat sitä, et­tä on lupa an­taa an­teek­si.

Näin se yk­sin­ker­tai­suu­des­saan on­kin. Tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­met mer­kit­se­vät val­taa ju­lis­taa syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta. Se on kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ri lah­ja. Syn­nin­pääs­tön kaut­ta myös sel­lai­set ih­mi­set voi­vat löy­tää Ju­ma­lan yh­tey­teen, jot­ka ovat vie­lä sitä vail­la. Tai­vas­ten val­ta­kun­nan avai­mil­la ava­taan ajal­li­sen seu­ra­kun­ta­yh­tey­den li­säk­si ovet myös ian­kaik­ki­seen tai­vaan val­ta­kun­taan.

Avain­nau­lak­kom­me on ai­van tä­pö­sen täyn­nä. Avai­mia on kaik­keen sii­hen, mitä omis­tam­me ja mi­hin mi­hin meil­lä on oi­keus. Tuo kaik­ki on maal­lis­ta. Mut­ta on meil­lä sit­ten­kin myös avain, joka ei hä­viä. Sitä ei ole ri­pus­tet­tu nau­lak­koom­me, se on sy­dä­mes­säm­me. Us­ko avaa yh­tey­den Ju­ma­laan. Se kaik­kein ar­vok­kain avain!

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
17.6.2024

Käänny puoleeni; Herra, ja ole minulle armollinen, sillä minä olen yksin ja avuton. Ps. 25:16

Viikon kysymys