JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Virtuaalikynttilä

6.1.2016 6.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160106063900

Jou­lun al­la la­ta­sin iPa­dil­le­ni vir­tu­aa­li­kynt­ti­län. Sy­ty­tin “lie­kin” ja su­jau­tin iPa­din työ­huo­nee­ni oves­sa ole­vaan muo­vi­ko­te­loon. Ovel­le­ni ei ole kos­kaan py­säh­ty­nyt niin pal­jon ih­mi­siä kuin sinä päi­vä­nä. Lap­sia, nuo­ria, työ­to­ve­rei­ta. Kynt­ti­lä an­toi ai­heen kur­ka­ta huo­nee­see­ni, vaih­taa muu­ta­ma sana ja toi­vot­taa hy­vää jou­lua. Joku lap­si ha­lu­si an­taa jou­lu­ha­lauk­sen, joku nuo­ri ker­toi toi­veis­taan, joku ai­kui­nen ja­koi huo­len­sa tai ilon­sa.

Pie­ni ele, vir­tu­aa­li­kynt­ti­lä käy­tä­väl­lä, sai ih­mei­tä ai­kaan. Se py­säyt­ti mi­nut kat­so­maan ym­pä­ril­lä­ni ole­via ih­mi­siä. Ja ajat­te­le­maan, kuin­ka pal­jon ai­na sän­täi­len pai­kas­ta toi­seen ke­tään huo­maa­mat­ta. Kuin­ka usein ar­jes­sa jää ter­veh­ti­mät­tä, kau­nis sana sa­no­mat­ta, sil­miin kat­so­mat­ta, kät­tä pu­ris­ta­mat­ta, ha­laa­mat­ta. Omis­sa aja­tuk­sis­sa­ni ja tär­keil­tä tun­tu­vis­sa as­ka­reis­sa­ni ku­luu hel­pos­ti työ­päi­vä ja il­ta ko­to­na­kin. Ei tule kes­ki­tyt­tyä ke­nen­kään toi­sen asi­oi­hin, ei koh­dat­tua ai­dos­ti ke­tään - ja sa­mal­la, juu­ri sitä ih­mi­nen eni­ten tar­vit­si­si! Si­tä­hän it­se­kin odo­tan, et­tä jol­la­kin on ai­kaa py­säh­tyä mi­nun koh­dal­le­ni.

Työs­ken­te­len pal­jon tek­nii­kan kans­sa. Här­ve­leit­ten pa­ris­sa ku­luu myös va­paa-ai­kaa. Sa­mal­la, kun olen vir­tu­aa­li­ses­ti siel­lä ja vi­de­oyh­tey­del­lä tääl­lä, ar­vos­tan yhä enem­män ai­toa kas­vok­kain koh­taa­mis­ta. Mi­kään tek­niik­ka ei kor­vaa sitä, kun toi­nen ih­mi­nen tu­lee lä­hel­le. Sitä, kun näen hy­myn lä­hel­tä, kät­te­len läm­pi­mäs­ti, pu­hun ja kuun­te­len, ha­laan ja ta­pu­tan olal­le.

Ai­to, elä­vä koh­taa­mi­nen voi tuo­da esiin asi­oi­ta, joi­ta em­me muu­ten huo­mai­si. Voim­me pa­rem­min kuul­la ja näh­dä toi­sem­me. Puo­li­som­me, lap­sem­me, lä­hei­sem­me, ys­tä­väm­me, työ­to­ve­rim­me. Tu­tum­man ja vie­raam­man.

Kol­me­vuo­ti­as tark­kai­li aa­mu-unis­ta isään­sä keit­ti­ös­sä. Hän kat­se­li mi­nua ja yl­lä­ni ole­vaa pai­taa kirk­kain sil­min. “Is­kä, näy­tät en­ke­lil­tä!” Tar­kis­tin, mil­lai­ses­sa pai­das­sa sa­tuin he­rää­mään sinä aa­mu­na. Tui­ki ta­val­li­ses­sa val­koi­ses­sa T-pai­das­sa. Lap­si kui­ten­kin näki en­ke­lin, ei­kä mi­nun pidä sitä vä­hek­syä. On­nek­si kuu­lin ja kuun­te­lin, mitä pie­nel­lä oli sa­not­ta­va­naan.

Lop­pi­ai­se­na ker­ro­taan idän tie­tä­jis­tä, jot­ka py­säh­tyi­vät ih­met­te­le­mään tai­vaal­le syt­ty­nyt­tä täh­teä. He tie­si­vät, et­tä se mer­kit­si Ku­nin­kaan syn­ty­mis­tä. Täh­ti kul­ki hei­dän edel­lään ja he seu­ra­si­vat sitä. Tie­tä­jät ja Jee­sus-lap­si koh­ta­si­vat. Lap­si sai tie­tä­jil­tä lah­jan­sa, tie­tä­jät lap­sel­ta vie­lä suu­rem­man. He sai­vat näh­dä jou­lun ih­meen.

On hyvä muis­taa, et­tä lä­hel­läm­me ole­vat ih­mi­set ovat Ju­ma­lan lah­jo­ja, en­ke­lei­tä­kin. Kun­pa pääs­täi­sim­me yhä use­am­min ih­mi­sen ai­dos­ti lä­hel­lem­me. Koh­tai­sim­me, kät­te­li­sim­me, kuun­te­li­sim­me. Hep­re­a­lais­kir­jees­sä on py­säyt­tä­vät sa­nat: “äl­kää unoh­ta­ko osoit­taa vie­raan­va­rai­suut­ta, sil­lä jot­kut ovat yö­si­jan an­ta­es­saan tul­leet ma­joit­ta­neek­si en­ke­lei­tä.”

JuhoLehtola
Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kuusi lasta. Työskentelen oppimisen, opettamisen, viestinnän ja näitä tukevan teknologian parissa. Vapaa-aikaani kulutan puuhastelemalla kotona, opiskelemalla milloin mitäkin ja harrastamalla musiikkia. Blogikirjoitusteni aiheet nousevat usein arkisista tilanteista perheessä ja työssä. Voit antaa minulle palautetta kirjoituksistani osoitteeseen juho.lehtola@gmail.com
JuhoLehtola

Kiitollisuus tästä päivästä

11.1.2017 6.38
JuhoLehtola

Alttari ei kysy paikkaa

6.12.2016 6.53
JuhoLehtola

Se on neuvolapäivä

12.11.2016 6.18
JuhoLehtola

Uupunut tarvitsee ymmärtämistä ja apua

6.10.2016 6.50
JuhoLehtola

Isän huolenpito ei unohdu

7.9.2016 6.09
JuhoLehtola

Sain soiton, laulun lahjan sydämeen

28.6.2016 6.05
JuhoLehtola

Lukkoja

31.5.2016 10.20
JuhoLehtola

Ei ole ketään, jota ei tunne kukaan

10.5.2016 6.48
JuhoLehtola

Työpaikka on lahja

8.4.2016 6.56
JuhoLehtola

Takapenkin kuluttajasta tiedonjanoiseksi opiskelijaksi

4.3.2016 7.05
JuhoLehtola

Pysäyttääkö mikään niin?

4.2.2016 6.48
JuhoLehtola

Ihmeellisen paljon sisältäviä sanoja

12.12.2015 6.39
JuhoLehtola

Lämpöä

8.11.2015 6.45
JuhoLehtola

Kelpaammeko?

6.10.2015 7.07
JuhoLehtola

Tänään minä, huomenna sinä

31.8.2015 3.55
JuhoLehtola

Rakastanko, tahdonko?

3.8.2015 6.09
JuhoLehtola

Aurinko on sydämen tila

29.6.2015 10.16
JuhoLehtola

Avaimia

2.6.2015 6.20
JuhoLehtola

Vaeltajan virsi

1.5.2015 6.31
JuhoLehtola

​Peukkuviestiä

3.4.2015 6.32
JuhoLehtola

​Elämän ihmeestä kiitollisena

4.3.2015 6.24
JuhoLehtola

​Rauha miljoonakaupungissa

31.1.2015 6.55
JuhoLehtola

​Joulun ihme

24.12.2014 6.31
JuhoLehtola

​Kirkon jäsenenä

6.12.2014 6.59
JuhoLehtola

​Palvelijan arka pyyntö

4.11.2014 6.05
JuhoLehtola

​Seuraa minua!

4.10.2014 6.14
JuhoLehtola

​Aurinkolaulu

2.9.2014 7.16
JuhoLehtola

Repullisia

28.7.2014 0.00
JuhoLehtola

Kertokaa lastenlapsille lauluin

28.6.2014 6.53
JuhoLehtola

​Mummut opettivat uskomaan

29.5.2014 7.20
JuhoLehtola

Lapsenmielellä

29.4.2014 6.19
JuhoLehtola

Etsi hyvä uutinen

26.3.2014 10.17
15.7.2024

Hän loistaa valona, hän säteilee kirkkautta, hohde verhoaa hänen suuren voimansa. Hab. 3:4

Viikon kysymys