JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30

Juttua muokattu:

27.3. 10:46
2020032710460820200327103000

Tors­tai­na 12. maa­lis­kuu­ta ta­pah­tui kään­ne. Saim­me sil­loin uu­det asuin­kump­pa­nit An­ti­be­sin asun­toom­me. Sa­ma­na päi­vä­nä me­dia ja some al­koi­vat täyt­tyä ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vis­ta uu­ti­sis­ta ja huo­lis­ta.

Mei­dän oli tar­koi­tus pa­la­ta Suo­meen ju­nal­la maa­lis­kuun lo­pus­sa. Olim­me eh­ti­neet asua Rans­kas­sa va­jaat kak­si ja puo­li kuu­kaut­ta.

Lau­an­tai­na 14. maa­lis­kuu­ta olim­me kau­pun­gil­la An­ti­be­sis­sa. Ti­lan­ne näyt­ti ai­van nor­maa­lil­ta. Vä­keä oli run­saas­ti liik­keel­lä.

Kun maa­lis­kuun puo­li­vä­li lä­hes­tyi, jot­kut maat – ku­ten Tans­ka – al­koi­vat sul­kea ra­jo­jan­sa. Meil­lä oli juna- ja lai­va­li­put ko­ti­mat­kal­le, jon­ka oli mää­rä al­kaa 27. maa­lis­kuu­ta. Yh­den ju­nan­vaih­dois­tam­me oli mää­rä ta­pah­tua Köö­pen­ha­mi­nas­sa.

Poh­dim­me uut­ta ti­lan­net­ta ja pää­tim­me ai­kais­taa pa­luum­me. On­nis­tuim­me saa­maan len­to­li­put ko­nee­seen, joka läh­ti Niz­zas­ta Seu­tu­laan sun­nun­tai­na 15. maa­lis­kuu­ta. Asuin­kump­pa­nim­me oli­vat kyl­mä­päi­sem­piä ja jäi­vät vie­lä An­ti­be­siin. Tätä kir­joit­ta­es­sa­ni he­kin ovat jo pääs­seet on­nel­li­ses­ti ko­tiin.

Olem­me nyt ka­ran­tee­nis­sa ko­to­na Tu­rus­sa. Ka­ran­tee­ni ei eh­kä ole meil­le la­ki­sää­tei­nen, kos­ka val­mius­ti­la­sää­dök­set on jul­kais­tu myö­hem­min, mut­ta ha­lu­am­me ol­la mu­ka­na näis­sä tal­kois­sa ja kuun­nel­la tar­kal­la kor­val­la val­ti­o­val­lan suo­si­tuk­si­a­kin.

Myös Rans­kas­sa alet­tiin puut­tua voi­mak­kaas­ti ul­ko­na liik­ku­mi­seen. Asuin­kump­pa­nil­tam­me eh­dit­tiin jo ky­syä pa­pe­rei­ta, kun hän oli me­nos­sa kaup­paan. Kul­ki­joil­la pi­tää ol­la se­los­tus liik­keel­lä olon­sa tar­peel­li­suu­des­ta pa­pe­ril­la, jo­hon po­lii­sit voi­vat lait­taa kuit­tauk­sen. Nyt on jo isot kau­pat sul­jet­tu ja pie­nis­sä­kin saa asi­oi­da vain ra­joi­te­tus­ti. Ul­koil­la saa kor­kein­taan ki­lo­met­rin pääs­sä ko­toa ja enin­tään tun­nin päi­väs­sä.

On eri­koi­nen ti­lan­ne, kun maa­il­man ta­va­no­mai­nen jär­jes­tys al­kaa no­pe­as­ti muut­tua. Pää­tök­set pi­tää teh­dä no­pe­as­ti olet­ta­muk­sien pe­rus­teel­la. Em­me luul­ta­vas­ti saa ra­ho­jam­me ta­kai­sin ju­na­li­puis­ta, ja pa­luu­len­not­kin oli­vat kal­liit. Tun­tui kui­ten­kin hy­väl­tä pääs­tä ta­kai­sin ko­ti­maa­han omien pa­riin, kun ti­lan­ne on krii­siy­ty­nyt.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen käyt­täy­ty­mi­nen sel­vi­ää vä­hi­tel­len. Vi­rus voi le­vi­tä hel­pom­min kuin us­kom­me­kaan. Kaik­kien on syy­tä nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta tai toi­mia jopa va­ro­vai­sem­min, jot­ta ih­mis­hen­kiä voi­daan sääs­tää.

Ta­lou­del­li­set me­ne­tyk­set tu­le­vat var­mas­ti ole­maan mit­ta­vat. Yrit­tä­jät ovat lu­jil­la, ja mo­nen pal­kan­saa­jan työ kes­key­tyy.

Mei­dän on tär­keä tu­kea toi­si­am­me täs­sä krii­sis­sä. Esi­val­ta on toi­mi­nut ihail­ta­van mää­rä­tie­toi­ses­ti yh­tei­sek­si hy­väk­sem­me. Ru­koil­laan Luo­jal­ta yh­teis­hen­keä ja kes­ki­näi­sen avu­nan­non miel­tä, jot­ta jak­sam­me yh­des­sä pon­nis­tel­la täs­sä ko­et­te­le­muk­ses­sa.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
16.6.2024

Jeesus sanoi: ”Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Menkää ja tutkikaa, mitä tämä tarkoittaa: ’Armahtavaisuutta minä tahdon, en uhrimenoja.’” Matt. 9:12–13

Viikon kysymys