JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Voimakas passiokokemus

5.5.2020 6.40

Juttua muokattu:

5.5. 08:32
2020050508323520200505064000

Seu­ra­sin kii­ras­tors­tai­na Mat­teus-pas­si­on ja pit­kä­per­jan­tai­na Jo­han­nes-pas­si­on esi­tyk­siä Ylel­tä. En­sin mai­nit­tu oli nau­hoi­tet­tu au­di­o­lä­he­tys. Jäl­kim­mäi­nen ku­vat­tiin suo­ra­na Kal­li­on kir­kos­ta. Mo­lem­mat Jo­hann Se­bas­ti­an Bac­hin te­ok­set ker­to­vat pää­si­äi­sen ta­pah­tu­mis­ta Raa­mat­tuun pe­rus­tu­en.

Te­os­ten eri­lai­nen seu­raa­mis­ta­pa­ni ai­heut­ti mi­nul­le hui­ke­an op­pi­mis­ko­ke­muk­sen. Mo­lem­mat esi­tet­tiin sak­san kie­lel­lä.

En­sim­mäis­tä kuun­nel­les­sa­ni mi­nul­la oli kä­sis­sä­ni Topi Lin­ja­man kir­ja Mat­ka­o­pas Mat­teus-pas­si­oon, joka si­säl­tää te­ok­sen lib­re­ton eli teks­tin sekä sak­sak­si et­tä suo­mek­si. Jo­han­nes-pas­si­on esi­tys oli teks­ti­tet­ty suo­mek­si.

En­sim­mäi­sen te­ok­sen esit­tä­jät jäi­vät mi­nul­le ano­nyy­meik­si, ni­met ei­vät sa­no­neet mi­nul­le mi­tään. Jäl­kim­mäi­sen esit­tä­jät oli­vat suo­ma­lai­sia mu­sii­kin am­mat­ti­lai­sia.

Mat­teus-pas­si­o­ta kuun­nel­les­sa­ni kul­jin mie­li­ku­vis­sa­ni mu­ka­na ta­pah­tu­mis­sa ja koin sy­väs­ti lu­nas­tuk­sen ih­meen to­teu­tu­mi­sen. Bac­hin ne­rok­kaas­sa mu­sii­kis­sa ker­to­mus avau­tui kos­ket­ta­val­la ta­val­la ta­jun­taa­ni. Sil­mä­ni kos­tui­vat. Jee­suk­sen seu­raa­jat oli­vat sa­man­lai­sia pie­niä ih­mi­siä kuin me. He pa­ke­ni­vat, kun Jee­sus pi­dä­tet­tiin. Olin Pie­ta­rin mu­ka­na hii­li­val­ke­al­la.

Jo­han­nes-pas­si­o­ta seu­ra­tes­sa­ni huo­mio kiin­tyi esiin­ty­jiin. Min­kä nä­köi­siä he ovat? Kei­tä he ovat? Mi­ten he lau­la­vat tai soit­ta­vat? Te­ok­sen Raa­mat­tuun pe­rus­tu­va sa­no­ma jäi si­vuun. Ko­ke­muk­se­ni te­ok­ses­ta jäi ul­ko­koh­tai­sek­si, vaik­ka teks­ti oli nä­ky­vis­sä.

Mo­lem­mil­la esi­tyk­sil­lä oli var­mas­ti an­si­on­sa, ja nii­den to­teut­ta­jat ovat palk­kan­sa ja ar­vos­tuk­sen­sa an­sain­neet. Esiin­ty­jät oli­vat lah­jak­kai­ta muu­si­koi­ta. Il­man hei­tä en oli­si voi­nut saa­da näi­tä pää­si­äi­sen ko­ke­muk­si­a­ni.

Huo­ma­sin, et­tä seu­raa­mis­ta­pa vai­kut­taa sii­hen, mil­lai­sek­si elä­mys muo­dos­tuu. Toi­saal­ta kuu­li­jat, jot­ka ovat mu­siik­kiin mi­nua pe­reh­ty­neem­piä, huo­maa­vat esiin­ty­jien suo­ri­tuk­sis­sa var­mas­ti sel­lais­ta, joka me­nee mi­nul­ta ohi. He osaa­vat ver­ra­ta mi­nua pa­rem­min eri­lai­sia tul­kin­to­ja ja tai­to­ja.

Näi­den­kin kuun­te­lu­ko­ke­mus­ten myö­tä on help­po sa­noa, et­tä Ju­ma­la oli an­ta­nut ur­ku­ri-sä­vel­tä­jä Bac­hil­le us­ko­mat­to­mat sä­vel­tä­jän lah­jat. Mat­ka­o­pas Mat­teus-pas­si­oon -kir­jas­sa ker­ro­taan Bac­hin aja­tel­leen, et­tä ”kai­ken mu­sii­kin har­joi­tuk­sen täh­täys­pis­tee­nä on Ju­ma­lan kun­nia ja mie­len­ra­ken­nus”.

On ole­mas­sa pal­jon hy­vää mu­siik­kia, muu­ta­kin kuin hen­gel­lis­tä. Mu­siik­kia ja sen esit­tä­mis­tä voi tar­kas­tel­la hy­vin mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Vo­kaa­li­mu­sii­kis­sa ym­mär­rän pää­sa­no­man si­säl­ty­vän teks­tiin. Inst­ru­men­taa­li­mu­siik­ki­kin voi vai­kut­taa sy­väs­ti, vaik­ka sa­no­ja ei ole. Mu­sii­kin kie­li voi ulot­tua tie­toi­suu­den taak­se ali­ta­jun­taan. Hy­väs­sä mu­sii­kis­sa on jän­ni­tet­tä, joka vuo­roin tii­vis­tyy, vuo­roin laan­tuu.

Näis­sä kah­des­sa pas­si­o­ko­ke­muk­ses­sa koin löy­tä­vä­ni jo­ta­kin it­sel­le­ni mer­ki­tyk­sel­lis­tä, ai­na­kin uu­den näkö- tai pi­kem­min kuu­lo­kul­man.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
HeikkiHonkala

Blogistin elämää

31.12.2020 6.15
HeikkiHonkala

Maalaaminen harrastuksena

3.12.2020 8.35
HeikkiHonkala

Rakastumisia

24.10.2020 6.00
HeikkiHonkala

Unelma-ammatin tavoittelusta

12.9.2020 6.15
HeikkiHonkala

Erityisen herkkä omatunto

26.8.2020 13.35
HeikkiHonkala

Elämän haastavia käänteitä

7.8.2020 6.20
HeikkiHonkala

Suomalainen identiteetti

2.7.2020 6.00
HeikkiHonkala

Seniori kuntoilee

3.6.2020 6.00
HeikkiHonkala

Kotiin karanteeniin

27.3.2020 10.30
HeikkiHonkala

Kuulumisia Antibesista, Ranskan Rivieralta

2.3.2020 6.50
HeikkiHonkala

Miten hetkeen tartutaan?

29.1.2020 6.55
HeikkiHonkala

Ilmastonmuutoksesta keskusteleminen

18.12.2019 6.28
HeikkiHonkala

Äiti, isä ja talvisota

30.11.2019 6.28
HeikkiHonkala

Elämä, kipu ja rakkaus

28.10.2019 6.31
HeikkiHonkala

Sydämen sivistys on enemmän kuin hyvät tavat

10.10.2019 6.29
HeikkiHonkala

Eläkeläisen työjärjestys

12.9.2019 8.52
HeikkiHonkala

Katoavan menneisyyden jäljillä Kannaksella

23.7.2019 6.04
HeikkiHonkala

Miten usko tuli sukuuni?

13.6.2019 6.30
HeikkiHonkala

Siunauksesta

2.5.2019 6.20
HeikkiHonkala

Retkeilyä Nizzan menneisyydessä

6.3.2019 6.44
HeikkiHonkala

Kielioppia

25.1.2019 6.47
HeikkiHonkala

Suuren sanoman äärellä

21.12.2018 6.31
HeikkiHonkala

Kannattaako uskon asioista väitellä?

3.12.2018 6.07
HeikkiHonkala

Tarvitsenko pitahayoja?

11.11.2018 6.47
HeikkiHonkala

Sinä vai te?

6.10.2018 6.34
HeikkiHonkala

Sota ja rauha velvoittavat

31.8.2018 8.20
HeikkiHonkala

Aika on rahaa?

8.8.2018 6.10
HeikkiHonkala

Rakkauden syntysijoilla

12.7.2018 6.47
HeikkiHonkala

llmastotunto kolkuttaa

12.6.2018 6.29
HeikkiHonkala

Sukuni tarinat historian pyörteissä

7.5.2018 6.39
HeikkiHonkala

Taideviikko Provencessa

11.4.2018 6.24
HeikkiHonkala

Välillä nostan hattuani ja kuljen ohi

7.3.2018 6.53
HeikkiHonkala

Muutimme taas

26.1.2018 6.29
23.5.2024

Armolahjoja on monenlaisia, mutta Henki on sama. Myös palvelutehtäviä on monenlaisia, mutta Herra on sama. 1. Kor. 12:4–5

Viikon kysymys