JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420160726060900

Kai­ut­ti­met tois­ta­vat voi­mal­lis­ta seu­ra­lau­lua. Asun­to­vau­nut, au­tot, val­koi­set telt­ta­ra­ken­nuk­set ja tu­han­net ih­mi­set kir­jo­vat tor­ni­o­lai­sen pel­to­mai­se­man elä­väk­si kau­pun­gik­si. Työn­nän äi­ti­ä­ni pyö­rä­tuo­lis­sa Hei­ni­jän­kän­tie­tä koh­ti en­si­a­pu­a­se­man ris­teys­tä ja sii­tä mäen yli seu­ra­tel­tal­le.

– Tätä Hei­ni­jän­kän­tie­tä men­tiin Ah­ven­jär­vel­le evak­koon, äi­ti­ni muis­te­lee.

So­ta­vuo­det sat­tui­vat äi­ti­ni var­hais­nuo­ruu­teen.

Su­ku­juu­re­ni ovat äi­din puo­lel­ta Tor­ni­o­jo­ki­laak­sos­sa ja Ala­tor­ni­ol­la, vaik­ka oman lap­suu­te­ni ja var­hais­nuo­ruu­te­ni var­tuin vä­hän ete­läm­pä­nä Ke­mis­sä. Kä­vim­me Ke­mis­tä tie­ten­kin Ruot­sin puo­lel­la Haa­pa­ran­nal­la os­ta­mas­sa voi­ta, so­ke­ria ja ba­naa­ne­ja, mut­ta kä­vim­me myös toi­si­naan Tor­ni­os­sa isois­sa seu­rois­sa. Seu­rat van­has­sa kir­kos­sa ja Ki­vi­ran­nan opis­tol­la ovat jää­neet elä­vi­nä mie­lee­ni.

En ol­lut vie­lä rip­pi­kou­lui­äs­sä, kun yh­te­nä ke­säi­se­nä sun­nun­tai­na tun­tui, et­tei ol­lut mi­tään te­ke­mis­tä. Ajoin pol­ku­pyö­räl­lä ko­to­a­ni kol­men­kym­me­nen ki­lo­met­rin pää­hän Tor­ni­oon vuot­ta nuo­rem­man serk­ku­ni luok­se. Serk­ku tie­si, et­tä Ka­run­gis­sa on ke­sä­seu­rat. Pol­jim­me sa­man tien pari kol­me­kym­men­tä ki­lo­met­riä Ka­run­kiin.

Is­tus­ke­lim­me seu­ra­ta­lon pi­hal­la ja kur­kis­te­lim­me, min­kä­lai­siin huip­pu­no­peuk­siin pi­hal­le py­sä­köi­ty­jen au­to­jen mit­ta­rit yl­tä­vät. Sa­man­lai­sil­la asi­oil­la liik­kui seu­ro­jen vä­li­a­jal­la pi­ha­maal­la van­hem­pi­a­kin mie­hiä. Vah­vim­mat saat­toi­vat ver­tail­la au­to­jen jou­sia lo­ka­suo­jis­ta tai pus­ku­reis­ta kei­nut­ta­mal­la. Päi­vä­seu­ro­jen jäl­keen söim­me rii­si­puu­roa ja se­ka­he­del­mä­sop­paa ja pol­jim­me ta­kai­sin ko­tiin, serk­ku Tor­ni­oon ja minä Ke­miin.

Va­jaat kym­me­nen vuot­ta myö­hem­min pys­ty­tin ju­han­nus­py­hä­nä muu­ta­man kym­me­nen ki­lo­met­rin pää­hän Ke­mi­jo­ki­var­teen tu­le­vien ap­pi­van­hem­pie­ni hu­vi­la­tel­tan kes­kel­le Ke­min­maan su­vi­seu­ra­kent­tää. Opis­ke­lin ete­läs­sä, olin ke­sä­työs­sä Sa­vos­sa ja tyt­tö, jon­ka kans­sa lop­pu­ke­säl­lä kih­lau­duin, asui Kes­ki­poh­jan­maal­la.

Kak­si­kym­men­tä­kak­si vuot­ta sit­ten ve­dim­me pik­ku­bus­sil­la Van­taal­ta pit­kän ja pai­na­van mat­kai­lu­vau­nun Kö­nö­län pel­to­sa­ral­le Tor­ni­on su­vi­seu­roi­hin. Vai­mo­ni len­si sa­ma­na il­ta­na ta­kai­sin ko­tiin, kos­ka su­vi­seu­ro­jen ava­jais­päi­vä­nä oli opis­ke­lu­pai­kan pää­sy­ko­keet. Vai­mon sis­ko hoi­ti omien las­ten­sa ohel­la mei­dän­kin pik­ku­bus­sil­li­sen, kos­ka minä olin kiin­ni työ­vuo­rois­sa­ni. Isä­ni haki pää­sy­ko­e­ko­ke­laan seu­raa­va­na il­ta­na len­to­ken­täl­tä. Ne oli­vat isä­ni vii­mei­set su­vi­seu­rat. Vai­mo­ni sai opis­ke­lu­pai­kan, ja elä­mäs­säm­me al­koi uu­si vai­he.

Su­vi­seu­roi­hin Tor­ni­on Li­a­kan ky­län pel­loil­le ajoim­me vai­mo­ni kans­sa kah­des­taan. äi­ti­ni pää­si käy­mään seu­ra­ken­täl­lä kak­si ker­taa mei­dän ja vel­je­ni per­heen avus­ta­ma­na. Ajat­te­lin ajan ku­lu­mis­ta ja muut­tu­mis­ta. Jos­sain su­vi­seu­ro­jen al­ku­pään seu­ra­pu­hees­sa pu­hut­tiin ko­ti­seu­dun mer­ki­tyk­ses­tä. Sii­tä, kuin­ka tär­ke­ää on tie­tää, mis­tä on ko­toi­sin, mis­sä ovat juu­rem­me.

Koko ai­kui­si­än toi­sel­la puo­lel­la maa­ta asu­nee­na tun­tui ko­toi­sel­ta ja läm­pi­mäl­tä kuul­la su­vi­seu­ra­tel­tas­sa lap­suu­des­ta tut­tua pu­het­ta:

– Lau­let­han vir­si viis­sat­taa seit­te­män­kym­men­tä yk­si, ne­li­än­nes­tä säk­keis­tös­tä kuu­ent­hen. Sen jälk­hen ter­ve­hyk­sen esit­tää…

Sa­mal­la ta­val­la tun­tui ko­toi­sal­ta, läm­pi­mäl­tä ja tur­val­li­sel­ta kuul­la sa­maa, lap­suu­den seu­rois­ta tut­tua pu­het­ta hy­väs­tä Ju­ma­las­ta ja syn­tien an­teek­si saa­mi­ses­ta.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
13.8.2022

Jeesus sanoi: ”Ei jokainen, joka sanoo minulle: ’Herra, Herra’, pääse taivasten valtakuntaan. Sinne pääsee se, joka tekee taivaallisen Isäni tahdon.” Matt. 7:21

Viikon kysymys