JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Matkalla

4.6.2015 6.33

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150604063300

Is­tun maa­nan­tai­na puo­len päi­vän ai­kaan Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kuk­sen kah­vi­las­sa kir­joit­ta­mas­sa. Läh­din pari tun­tia sit­ten jat­ka­maan Iva­los­ta pol­ku­pyö­rä­mat­kaa­ni maan poh­joi­sim­mas­ta kol­kas­ta koh­ti ete­lää.

On kol­mas ret­ki­päi­vä. En­sim­mäi­sen päi­vän il­ta­na eh­dim­me ajaa vain kuu­si­kym­men­tä ki­lo­met­riä, ei­len ajoim­me sa­ta­vii­si­kym­men­tä. Tuu­li oli vas­tai­nen ja ylä­mä­et pit­kiä ja uu­vut­ta­via. Ala­mä­kiä ei tun­tu­nut ole­van ol­len­kaan. Saa­vuin il­ta­yöl­lä ma­ja­paik­kaam­me pari tun­tia poi­ka­ni ja vä­vy­ni jäl­jes­sä.

Nu­kuim­me aa­mul­la pit­kään, huol­sim­me va­rus­teem­me ja vävy laa­ti tu­ke­van aa­mi­ai­sen. Po­jat oli­vat eh­ti­neet il­lal­la kaup­paan, kos­ka ei­vät ol­leet jää­neet mi­nua odot­ta­maan. Mi­nun mat­kaa­ni hi­das­ta­vat sekä kes­kin­ker­tai­nen kun­to et­tä kir­joi­tus­työt, joi­ta teen mat­kan ai­ka­na.

Po­jat jäi­vät sii­vo­a­maan ma­ja­paik­kaa ja kor­jaa­maan aa­mi­ai­sas­ti­oi­ta, kun läh­din ve­si­sa­tee­seen ras­kaas­ti las­ta­tul­la pol­ku­pyö­räl­lä. Edes­sä oli lä­hes kol­men­kym­me­nen ki­lo­met­rin ylä­mä­ki ja ta­ka­na ras­kaan ajo­päi­vän vä­sy­mys.

Pit­kän ylä­mä­en nou­se­mi­nen on haas­ta­vaa. Kun tie­tää, et­tä ylä­mä­ki jat­kuu ai­na­kin tun­nin tai kak­si, voi­mat käy­vät no­pe­as­ti vä­hiin. Mo­ti­vaa­tio on ko­e­tuk­sel­la, ei­kä kau­la-au­kos­ta ihol­le tih­ku­va sa­de­ve­si mo­ti­vaa­ti­o­ta ko­hen­na. Koko han­keen mie­lek­kyys tun­tuu ky­see­na­lai­sel­ta. Mik­si olen tääl­lä, on­ko täs­sä ol­len­kaan jär­keä?

Pit­käs­sä vas­ta­mä­es­sä ei kan­na­ta aja­tel­la mat­kan pi­tuut­ta ei­kä mäen jyrk­kyyt­tä. Kat­se suun­na­taan vain muu­ta­man met­rin pää­hän eteen. Hy­viä kiin­to­pis­tei­tä ovat sil­lan­kai­teen tol­pat, puut ja pen­saat, säh­kö­pyl­väät tai au­raus­mer­kit. Pol­je­taan pie­nel­lä vaih­teel­la ta­sai­ses­ti ja yri­te­tään aja­tel­la ai­van mui­ta asi­oi­ta. Aja­tel­laan pää­mää­rää, mut­ta ei tai­pa­leen han­ka­luuk­sia. Ly­hy­es­tä­kin ala­mä­es­tä voi iloi­ta kuin pyy­tä­mät­tä saa­dus­ta palk­ki­os­ta.

Pit­kään ylä­mä­keen nous­tes­sa huo­maa, kuin­ka vä­lil­lä vas­taan­tu­le­vat ta­sa­maat tai vain lie­vät nou­sut tun­tu­vat mel­kein myö­tä­mä­el­tä. Jo­kai­nen va­paal­la rul­lat­tu met­ri vä­hen­tää jäl­jel­lä ole­vaa vas­ta­mä­keä. Sa­mal­la ta­val­la elä­män vas­toin­käy­mis­ten kuor­mit­ta­es­sa pie­net­kin myön­tei­set het­ket an­ta­vat voi­mia jat­kaa luot­ta­vai­ses­ti eteen­päin.

Pol­ku­pyö­rä­ret­ki poik­ke­aa elä­mäs­tä sii­nä, et­tä ret­ki suun­ni­tel­laan etu­kä­teen, mut­ta elä­mää ei voi suun­ni­tel­la. Kar­tas­ta voi tut­kia maan kor­keu­sa­se­maa ja val­mis­tau­tua tu­le­viin nou­sui­hin ja las­kui­hin. Elä­män huo­mis­ta kor­keu­sa­se­maa em­me tie­dä. Em­me tie­dä, on­ko edes­sä pit­kä vai ly­hyt ta­sa­maa, myö­tä- tai vas­ta­mä­ki. Sik­si on vii­sas­ta suun­na­ta kat­se vain muu­ta­man as­ke­leen eteen­päin ei­kä an­taa mat­kan vai­vo­jen su­men­taa nä­kö­a­laa. An­ne­taan pää­mää­rän säi­lyä mie­les­sä kir­kaa­na ja sel­ke­ä­nä.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
26.9.2023

Herra, sinä valmistat meille rauhan. Myös se on sinun tekoasi, niin kuin kaikki mitä me olemme saaneet aikaan. Jes. 26:12

Viikon kysymys