JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420150702063000

Par­tu­ri­ni ker­toi kuul­leen­sa en­sim­mäi­sen ker­ran van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­ta tei­ni-ikäi­se­nä. Hän oli lo­ma­mat­kal­la van­hem­pien­sa kans­sa, kun he oli­vat py­säh­ty­neet Kuo­pi­os­sa huol­to­a­se­mal­le. Pi­haan oli aja­nut toi­nen tois­taan ku­rai­sem­pia au­to­ja, ja au­tois­ta oli nous­sut iloi­sia nuo­ria ku­rai­sin far­kuin ja ku­mi­saap­pain. Maa­nin­gan su­vi­seu­rat oli­vat juu­ri päät­ty­neet.

Hol­lo­la, Kuu­sa­mo, Han­ka­sal­mi, Maa­nin­ka, mik­sei Ni­va­la­kin. Ni­met vi­lah­te­le­vat su­vi­seu­ra­ra­vin­to­lan pöy­dis­sä, ruo­ka-, vesi- ja ves­sa­jo­no­jen pu­heis­sa. Ei, paik­ka­kun­nat ei­vät lii­ty Suo­men so­dan tais­te­lui­hin. Mai­ni­tuil­la paik­ka­kun­nil­la on vie­tet­ty ke­sä­seu­ro­ja sa­teen­var­jon al­la ku­mi­saap­paat ja­las­sa tai top­pa­tak­ki pääl­lä ja vil­la­pi­po kor­vil­la.

Hol­lo­lan su­vi­seu­rois­sa 1974 sa­toi vet­tä. Olin pääs­syt ri­pil­le viik­koa ai­kai­sem­min. Su­vi­seu­ro­ja­ni vä­rit­ti vah­vas­ti il­lat rip­pi­kou­lu­ka­ve­rei­den kans­sa, kun­nes isä jou­tui ke­rää­mään per­heem­me tel­tan pois nilk­kaan as­ti ulot­tu­vas­ta ve­si­lam­mi­kos­ta, ja siir­ryim­me evak­koon Sal­pa­kan­kaan kou­lun yh­teis­ma­joi­tuk­seen. Bus­si­kul­je­tus kou­lul­le läh­ti heti il­ta­seu­ro­jen jäl­keen.

Hol­lo­lan su­vi­seu­rois­sa 1984 sa­toi jäl­leen vet­tä. Muis­te­len lop­pu­sa­nois­sa mai­ni­tun, et­tä jos su­vi­seu­rat on väis­tä­mät­tä pi­det­tä­vä jos­kus ve­si­sa­tees­sa, ne kan­nat­tai­si pi­tää Hol­lo­lan so­ra­poh­jai­sel­la len­to­ken­täl­lä. Van­hat di­a­ku­vat ker­to­vat omaa kiel­tään mu­tai­sen tien var­teen upon­nees­ta mat­kai­lu­vau­nus­ta, kol­mes­ta pie­nes­tä po­jas­ta ja avi­o­mies­tään pit­käk­si ve­ny­nees­tä työ­vuo­ros­ta odot­ta­vas­ta nuo­res­ta vai­mos­ta­ni. Em­me sat­tu­neet ma­joit­tu­maan sora-alu­eel­le.

Kuu­sa­mon su­vi­seu­roi­hin Määt­tä­län­vaa­ral­le 1985 mat­kus­tim­me hel­tees­sä. Po­jat leik­ki­vät me­no­mat­kan va­lo­ku­vis­sa pel­kis­sä t-vaip­pa­hou­suis­sa. It­se seu­rois­ta meil­lä on ku­via vä­hän. Po­jil­la on vil­la­la­pa­set kä­sis­sä ja vau­val­la top­pa­pu­ku pääl­lä. Yöl­lä ker­ro­taan ol­leen pak­kas­ta ja maan val­koi­ses­sa kuu­ras­sa.

Han­ka­sal­men su­vi­seu­rat ovat jää­neet his­to­ri­aan sa­vi­seu­roi­na, mut­ta mi­nus­ta Maa­nin­gan su­vi­seu­rat ne vas­ta sa­vi­seu­rat oli­vat­kin. Vaa­san Sö­derf­jär­de­nin pel­to­jen lie­ju on pelk­kää pin­ta­rois­ket­ta puo­leen sää­reen ulot­tu­neen sa­vo­lai­sen sit­ke­än mu­dan kans­sa. Ei­kä Han­ka­sal­mel­la­kaan jat­ku­vas­ti sa­ta­nut. Kaa­to­sa­de al­koi lau­an­tai­na, ja sun­nun­tai­na mei­dät hi­nat­tiin pois ken­täl­tä mel­kein au­rin­gon­pais­tees­sa. Vesi yl­si hä­din tus­kin Ope­lin ovien ala­reu­naan.

Lap­suu­te­ni su­vi­seu­rois­sa oli ai­na hel­le. Iho pa­loi nis­kas­ta, ei­kä jal­ka­te­riin pint­ty­nei­tä va­rik­sen­saap­pai­ta saa­nut pes­tyk­si il­man pe­rus­teel­lis­ta sau­no­mis­ta. Vaik­ka olen ai­kui­si­kä­ni su­vi­seu­ra­ken­til­le jos­kus saa­pu­nut ja usein pois­tu­nut trak­to­rin hi­nauk­ses­sa, pääl­lim­mäi­nen mie­li­ku­va­ni on, et­tä su­vi­seu­rois­sa pais­taa au­rin­ko.

Em­me tule au­tu­aik­si ja pe­las­tu käy­mäl­lä su­vi­seu­rois­sa ja muis­sa ke­sän suu­ris­sa nur­mi­seu­rois­sa – niin kuin lap­sem­me nii­tä ai­ka­naan ni­mit­ti­vät – vaan us­ko­mal­la. Mi­nul­le su­vi­seu­rat ovat kuin le­po­tau­ko pit­käl­lä tai­pa­leel­la, kuin odo­tet­tu lei­ri­paik­ka uu­vut­ta­van päi­vä­mat­kan il­las­sa. Sää­o­lot voi­vat ko­e­tel­la, ka­lus­ton ja va­rus­tei­den kans­sa voi ol­la vas­tuk­sia, ar­jen asi­at ja vai­vat voi­vat tun­tua ylit­tä­mät­tö­mil­tä es­teil­tä. Sil­ti koen su­vi­seu­rat au­rin­koi­se­na, us­ko­ne­lä­mää vah­vis­ta­va­na ta­pah­tu­ma­na.

Muis­tan eri­tyi­ses­ti su­vi­seu­ro­ja, joi­hin saa­vuim­me mah­dot­to­mal­ta tun­tu­neen kuor­man kes­kel­tä. Taak­ko­jen al­la oli ol­lut vai­kea us­koa ja vai­kea elää. Heti aat­to­seu­ro­jen en­sim­mäi­sen pu­heen sa­nat py­säyt­ti­vät. Ne aut­toi­vat mei­tä jät­tä­mään ar­ki­set huo­let ar­keen ja elä­mään muu­ta­man päi­vän ajan su­vi­seu­ra­e­lä­mää. Us­ko­maan juu­ri sii­nä het­kes­sä. Us­ko­maan Ju­ma­lan hal­tuun sel­lai­set miel­tä kuor­mit­ta­vat asi­at, joi­hin it­se em­me voi­neet vai­kut­taa.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
6.6.2023

Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Sebaot! Hänen kirkkautensa täyttää kaiken maan. Jes. 6:3

Viikon kysymys