JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420141210065300

– Mik­si meil­lä ei enää ote­ta jou­lun al­la jou­lu­kort­ti­ku­vaa, ky­syi tei­ni-ikään eh­ti­nyt toi­sek­si nuo­rin lap­sem­me vuo­sia sit­ten.

– En ol­lut kos­kaan jou­lu­kort­ti­ku­vas­sa en­ke­li­nä.

– Et eh­ti­nyt mo­nes­sa jou­lu­kort­ti­ku­vas­sa ol­la­kaan, kun van­hem­mat lap­set ei­vät enää ha­lun­neet ku­vaan, vas­ta­sin.

– Mut­ta mikä et­tei. Mie­ti so­pi­va idea, niin teh­dään vie­lä ker­ran jou­lu­kort­ti­ku­va, sel­lai­nen, mis­sä on en­ke­li.

Jou­lu­kort­te­ja on mu­ka­va saa­da ja lä­het­tää, vaik­ka Fa­ce­book- ja What­sApp-ai­ka­na ter­veh­dyk­sen voi toi­mit­taa re­aa­li­a­jas­sa il­mai­sek­si. Saa­pu­nei­ta jou­lu­kort­te­ja se­lail­les­sa muis­taa kort­tien lä­het­tä­jiä ja yh­tei­siä het­kiä hei­dän kans­saan. Muis­te­lem­me pois­nuk­ku­nut­ta lä­him­mäis­tä, jon­ka kort­ti jää tänä jou­lu­na saa­pu­mat­ta. Yl­lä­tym­me iloi­ses­ti, kun saam­me kor­tin jos­tain, mis­tä em­me osan­neet odot­taa.

Jou­lu­kort­ti­ku­van ot­ta­mi­nen kuu­lui per­heem­me it­se­näi­syys­päi­vän viet­toon, mut­ta toi­si­naan se jäi vii­mei­seen mah­dol­li­seen il­taan. En­nen di­gi­taa­li­ku­vien ai­kaa fil­mi vie­tiin ke­hi­tyk­seen seu­raa­va­na ar­ki­päi­vä­nä ja fil­mis­tä ve­dos­tet­tiin pa­pe­ri­ku­vat. Pa­pe­ri­ku­vis­ta va­lit­tiin so­pi­va kuva, jos­ta tee­tet­tiin nip­pu jou­lu­kort­te­ja. Jou­lun al­la kort­tien toi­mi­tu­sai­ka oli usei­ta päi­viä.

Kun lap­set oli­vat pie­niä, mie­tim­me hei­dän kans­saan jou­lu­kort­ti­ku­van ai­het­ta hy­vis­sä ajoin syk­syl­lä. Jo en­sim­mäis­ten lu­mien sa­ta­es­sa lap­set al­koi­vat va­ra­ta tiet­ty­jä roo­le­ja tai teh­tä­viä ku­vas­sa. Ku­van ai­he muo­tou­tui va­lit­tu­jen roo­lien mu­kaan. Sel­lai­si­na jou­lui­na, kun per­hees­sä oli vau­va, jou­lu­ku­va­el­ma sei­mi­neen ja pai­me­ni­neen oli it­ses­tään­sel­vyys.

Jou­lu­na 1987 jou­lu­kor­tin ku­vaa­mi­nen jäi vii­mei­seen mah­dol­li­seen il­taan, ja kor­tit piti juok­sut­taa pää­pos­tiin yk­kös­luo­kan mer­kein lii­mat­tui­na sul­ke­mi­sai­kaan. Las­ten tur­vais­tuin vuo­rat­tiin val­koi­sel­la la­ka­nal­la Jee­sus-ty­tön sei­mek­si. Pai­men­ten sau­vat lei­kat­tiin rus­ke­as­ta aal­to­pah­vi­laa­ti­kos­ta. Olo­huo­neen sei­näl­le tei­pat­tiin le­veä mus­ta pah­vi yö­tai­vaak­si.

Ku­van tun­nel­ma oli har­taan va­ka­va. Jou­lu­yön Joo­sef tun­si sa­maa neu­vot­to­muut­ta kuin kuka ta­han­sa syn­ny­tys­tä lä­hel­tä seu­ran­nut mies, ja en­sim­mäi­sen jou­lu­yön ih­meel­li­set ta­pah­tu­mat häm­men­si­vät. Jou­lu­kort­ti­ku­van Joo­se­fia huo­let­ti Bet­le­he­min täh­ti – ka­tos­ta ohu­el­la lan­gal­la riip­pu­va, rä­ti­se­vä täh­ti­sa­de­tik­ku.

Toi­sek­si vii­mei­sin it­se teh­ty jou­lu­kort­ti­ku­va syn­tyi di­gi­taa­li­a­jan alus­sa. Murk­kui­käi­set ei­vät enää ha­lun­neet is­tua sau­na­tak­kei­neen tont­tu­lak­ki ot­sal­la va­lo­ku­vas­sa. Jo­kai­nen piir­si oman ku­van­sa pa­pe­ril­le, ku­vat skan­nat­tiin ja lii­tet­tiin gra­fiik­ka­oh­jel­mas­sa piir­ret­tyyn poh­ja­ku­vaan. Seu­raa­va­na vuon­na ul­kois­tim­me jou­lu­kort­ti­tuo­tan­non ja siir­ryim­me os­to­pal­ve­luun.

Mut­ta vie­lä teh­tiin jo­kin vuo­si sit­ten yk­si jou­lu­kort­ti kah­den nuo­rim­man kans­sa. Pää­hen­ki­lön tuli ol­la en­ke­li, ja kuo­pus suos­tui ole­maan tont­tu. Mie­tim­me ja mie­tim­me, mut­ta ide­aa ei vain löy­ty­nyt. Jou­lu lä­he­ni, ei­kä lu­mes­ta ol­lut tie­to­a­kaan. Sää­en­nus­te ker­toi laa­jan ve­si­sa­de­a­lu­een lä­he­ne­vän. En­ke­li, tont­tu, mus­ta maa ja ve­si­sa­de, sii­nä­pä kaik­ki jou­lu­kor­tin ai­nek­set.

Sa­tei­ses­sa sääs­sä tont­tu on kas­tel­lut jal­kan­sa. äi­din vih­ki­pu­kuun pu­keu­tu­nut en­ke­li rien­tää aut­ta­maan ja kaa­taa ve­den pois ton­tun saap­paas­ta. Jou­lu­kuu­si lat­va­täh­ti­neen va­lai­see sa­teis­ta il­ta­het­keä. ”Maas­sa rau­ha ja ih­mi­sil­lä hyvä tah­to.”

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys