JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140306103900

Mie­lee­ni on jää­nyt aja­tel­ma, jon­ka al­ku­pe­rää en muis­ta. ”Yh­täk­kiä mi­nul­la oli mah­dol­li­suus sa­noa kai­kil­le maa­il­man ih­mi­sil­le jo­ta­kin. Kun mie­tin asi­aa, mi­nul­la ei ol­lut­kaan mi­tään sa­not­ta­vaa.”

Osai­sin­pa sa­noa edes it­sel­le­ni, puo­li­sol­le­ni tai lap­sil­le­ni jo­tain hyö­dyl­lis­tä ja ra­ken­ta­vaa – pu­hu­mat­ta­kaan yh­tään laa­jem­mas­ta pii­ris­tä. Moo­sek­sel­la oli hi­das puhe ja kan­kea kie­li. Mi­nul­ta puut­tuu li­säk­si kym­men­sor­mi­jär­jes­tel­mä.

Mat­kus­tin bus­sil­la Kai­nuus­ta Hel­sin­kiin. Haas­tat­te­lin kans­sa­mat­kus­ta­jia teh­däk­se­ni mat­kas­ta leh­ti­ju­tun. Pu­huim­me mat­kan tar­koi­tuk­ses­ta ja mo­tii­veis­ta. Mo­nen mat­kus­ta­jan kans­sa puhe lui­sui jos­sain vai­hees­sa työ­a­si­oi­hin. Kuka oli ir­ti­sa­not­tu, ke­nen työ­nan­ta­ja oli ha­et­tu kon­kurs­siin, kuka pel­kä­si työn päät­ty­mis­tä ja elä­ke­put­keen jou­tu­mis­ta. Mat­ka liit­tyi useim­mil­la jol­lain ta­paa elä­män­ti­lan­tee­seen.

Taan­tu­man ai­ka­na on hel­pom­paa ker­toa työn lop­pu­mi­ses­ta kuin nou­su­ai­ka­na. Vas­toin­käy­mi­nen tun­tuu jo­ten­kin hy­väk­syt­tä­väm­mäl­tä, kun sen koh­taa yh­des­sä isom­man jou­kon kans­sa. So­si­aa­li­ses­sa mie­les­sä on hel­pom­paa me­net­tää työn­sä kym­me­nien tai sa­to­jen koh­ta­lo­to­ve­rien kans­sa kuin yk­sin. Vaik­ka tili tyh­je­nee ja las­kut lan­ke­a­vat ihan sa­mal­la ta­val­la.

Me­nes­tys­ta­ri­naa on kiva ja ke­vyt esi­tel­lä. On­nis­tu­mi­sen esit­te­lyä voi tus­kin pi­dä­tel­lä. Har­ras­tuk­sis­ta on help­po ja mu­ka­va pu­hua ja kir­joit­taa. Ta­va­rois­ta ja han­kin­nois­ta on su­ju­vam­paa ker­toa kuin huo­les­ta, pe­los­ta ja ah­dis­tuk­ses­ta. Jos ei vie­raan ih­mi­sen kans­sa mi­tään muu­ta pu­hee­nai­het­ta kek­si, niin koi­ris­ta ja kis­sois­ta yleen­sä riit­tää ker­rot­ta­vaa.

Mikä voi­si ol­la sel­lai­nen sa­not­ta­va, joka kos­ki­si kaik­kia maa­il­man ih­mi­siä. Var­maan­kin se, et­tä hie­noa, et­tä olet­te ole­mas­sa ja eh­kä se­kin, et­tä ol­laan­pa ih­mi­sik­si. Ai­van var­mas­ti yk­kö­sa­sia ja -uu­ti­nen on se, et­tä Kris­tuk­sen lu­nas­tus­työn kaut­ta on tar­jol­la mah­dol­li­suus us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si.

Mi­nul­la ei ole kris­ti­tyn mie­hen me­nes­tys­ta­ri­naa ja­et­ta­va­na­ni, ei tar­jot­ta­va­na­ni me­nes­tys­kon­sep­tia van­hem­pa­na, puo­li­so­na ei­kä työ­e­lä­mäs­sä. On kui­ten­kin loh­tu si­nul­le, joka po­det epä­on­nis­tu­mis­ta us­ko­mi­sen as­ke­lis­sa. Epä­on­nis­tu­nee­na­kin saa us­koa ja luot­taa Ju­ma­laan.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
29.9.2023

Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän koko sydämestäni, iäti minä kunnioitan nimeäsi. Sinun hyvyytesi on suuri, sinä nostit minut tuonelan syvyyksistä. Ps. 86:12–13

Viikon kysymys