JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Mis­tä on help­po pu­hua?

6.3.2014 10.39

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420140306103900

Mie­lee­ni on jää­nyt aja­tel­ma, jon­ka al­ku­pe­rää en muis­ta. ”Yh­täk­kiä mi­nul­la oli mah­dol­li­suus sa­noa kai­kil­le maa­il­man ih­mi­sil­le jo­ta­kin. Kun mie­tin asi­aa, mi­nul­la ei ol­lut­kaan mi­tään sa­not­ta­vaa.”

Osai­sin­pa sa­noa edes it­sel­le­ni, puo­li­sol­le­ni tai lap­sil­le­ni jo­tain hyö­dyl­lis­tä ja ra­ken­ta­vaa – pu­hu­mat­ta­kaan yh­tään laa­jem­mas­ta pii­ris­tä. Moo­sek­sel­la oli hi­das puhe ja kan­kea kie­li. Mi­nul­ta puut­tuu li­säk­si kym­men­sor­mi­jär­jes­tel­mä.

Mat­kus­tin bus­sil­la Kai­nuus­ta Hel­sin­kiin. Haas­tat­te­lin kans­sa­mat­kus­ta­jia teh­däk­se­ni mat­kas­ta leh­ti­ju­tun. Pu­huim­me mat­kan tar­koi­tuk­ses­ta ja mo­tii­veis­ta. Mo­nen mat­kus­ta­jan kans­sa puhe lui­sui jos­sain vai­hees­sa työ­a­si­oi­hin. Kuka oli ir­ti­sa­not­tu, ke­nen työ­nan­ta­ja oli ha­et­tu kon­kurs­siin, kuka pel­kä­si työn päät­ty­mis­tä ja elä­ke­put­keen jou­tu­mis­ta. Mat­ka liit­tyi useim­mil­la jol­lain ta­paa elä­män­ti­lan­tee­seen.

Taan­tu­man ai­ka­na on hel­pom­paa ker­toa työn lop­pu­mi­ses­ta kuin nou­su­ai­ka­na. Vas­toin­käy­mi­nen tun­tuu jo­ten­kin hy­väk­syt­tä­väm­mäl­tä, kun sen koh­taa yh­des­sä isom­man jou­kon kans­sa. So­si­aa­li­ses­sa mie­les­sä on hel­pom­paa me­net­tää työn­sä kym­me­nien tai sa­to­jen koh­ta­lo­to­ve­rien kans­sa kuin yk­sin. Vaik­ka tili tyh­je­nee ja las­kut lan­ke­a­vat ihan sa­mal­la ta­val­la.

Me­nes­tys­ta­ri­naa on kiva ja ke­vyt esi­tel­lä. On­nis­tu­mi­sen esit­te­lyä voi tus­kin pi­dä­tel­lä. Har­ras­tuk­sis­ta on help­po ja mu­ka­va pu­hua ja kir­joit­taa. Ta­va­rois­ta ja han­kin­nois­ta on su­ju­vam­paa ker­toa kuin huo­les­ta, pe­los­ta ja ah­dis­tuk­ses­ta. Jos ei vie­raan ih­mi­sen kans­sa mi­tään muu­ta pu­hee­nai­het­ta kek­si, niin koi­ris­ta ja kis­sois­ta yleen­sä riit­tää ker­rot­ta­vaa.

Mikä voi­si ol­la sel­lai­nen sa­not­ta­va, joka kos­ki­si kaik­kia maa­il­man ih­mi­siä. Var­maan­kin se, et­tä hie­noa, et­tä olet­te ole­mas­sa ja eh­kä se­kin, et­tä ol­laan­pa ih­mi­sik­si. Ai­van var­mas­ti yk­kö­sa­sia ja -uu­ti­nen on se, et­tä Kris­tuk­sen lu­nas­tus­työn kaut­ta on tar­jol­la mah­dol­li­suus us­koa omat syn­tin­sä an­teek­si.

Mi­nul­la ei ole kris­ti­tyn mie­hen me­nes­tys­ta­ri­naa ja­et­ta­va­na­ni, ei tar­jot­ta­va­na­ni me­nes­tys­kon­sep­tia van­hem­pa­na, puo­li­so­na ei­kä työ­e­lä­mäs­sä. On kui­ten­kin loh­tu si­nul­le, joka po­det epä­on­nis­tu­mis­ta us­ko­mi­sen as­ke­lis­sa. Epä­on­nis­tu­nee­na­kin saa us­koa ja luot­taa Ju­ma­laan.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Vii­mei­nen toi­vo­mus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sy­dän pu­huu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Ala­ny­an seu­rois­sa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seu­ra­sa­lis­sa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juok­si kirk­kaa­na kuin ar­mo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Lau­let­han vir­si

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rau­hal­li­sen tuu­lis­ta vai pe­tol­li­sen tyyn­tä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Re­hel­li­ses­ti syn­ti­nen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päi­vä­kir­ja­mer­kin­tö­jä pää­si­äi­sen ajal­ta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaik­ki kir­joi­tet­tu ole tot­ta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mi­hin ys­tä­vyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ lop­puu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Jou­lu­puu­ta ra­ken­ta­es­sa

24.12.2015 7.03
PekkaLassila

Kir­je ys­tä­väl­le

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kris­til­li­ses­ti vai ta­san?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riit­tää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lo­pun ajan lap­se­na

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Su­vi­seu­ro­ja ja sa­vi­seu­ro­ja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Mat­kal­la

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirk­ko ja jää­kiek­ko­lii­ga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Ek­syk­sis­sä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Su­ku­pol­vien ket­jus­sa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toi­nen osaa pur­kaa, toi­nen käyn­nis­tää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ys­tä­vä tie­tä­mät­tään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Jou­lu­kort­ti läm­mit­tää miel­tä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun eri­lai­set kat­so­muk­set koh­taa­vat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rak­ki­koi­ran teh­tä­vä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei lei­ka­ta kei­sa­ril­ta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elä­män eväi­tä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Vä­lil­lä meri tyyn­tyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asun­to­vau­nu­e­lä­mää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peu­ku­tan so­mes­sa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toi­mit­ta­ja saa sa­noa?

3.4.2014 9.05
20.1.2022

Me saim­me kat­sel­la hä­nen kirk­kaut­taan, kirk­kaut­ta, jon­ka Isä ai­no­al­le Po­jal­le an­taa.

Joh. 1:14

Viikon kysymys