JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Aiemmat blogit

Joulupuuta rakentaessa

24.12.2015 7.03

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420151224070300

Mil­lä ta­val­la sinä ajoi­tat men­nei­tä ta­pah­tu­mia, vuo­sia ja elä­män­vai­hei­ta? Mi­nul­le ajan kul­ku ank­ku­roi­tuu tiet­tyi­hin het­kiin ja jak­soi­hin näi­den vä­lis­sä. Vuo­si ja­kau­tuu mie­les­sä­ni kah­den odo­te­tun ko­ho­koh­dan mu­kaan. Kos­ka su­vi­seu­roi­hin on yli puo­li vuot­ta ai­kaa, kir­joi­tan jou­lus­ta.

En­sim­mäi­nen jou­lu­kuu­sem­me oli rus­keh­ta­va ja tois­puo­lei­nen. Pää­sin ar­mei­jas­ta lo­mal­le vas­ta jou­lu­aat­to­na ei­kä lä­hi­kau­pan pi­hal­la ol­lut jäl­jel­lä run­sas­ta kuu­si­va­li­koi­maa. Va­lit­sin kol­mes­ta vii­mei­ses­tä kau­neim­man ja muo­toi­lin sitä tar­kal­la sil­mäl­lä ja ko­val­la kä­del­lä. Kul­ta­nau­hoin, jou­lu­pal­loin ja säh­kö­kynt­ti­löin pu­et­tu har­va­ok­sai­nen kor­pi­kuu­si loi pie­neen opis­ke­li­ja-asun­toom­me jou­lun läm­pi­män tun­nel­man.

Per­heen kas­va­es­sa jou­lun val­mis­te­lut aloi­tet­tiin vuo­si vuo­del­ta ai­kai­sem­min. En­sim­mäi­sen ad­ven­tin ajan pi­pa­rit ja tor­tut eh­dit­tiin lei­poa, pa­kas­taa, su­lat­taa ja syö­dä en­nen it­se­näi­syys­päi­vää. Var­si­nai­si­na jou­lu­lei­po­mis­päi­vi­nä kaik­ki ta­lon ta­sot sau­nan­lau­tei­ta myö­ten täyt­tyi­vät pais­ta­mis­ta odot­ta­vis­ta tor­tuis­ta, pi­pa­reis­ta, pik­ku­pul­lis­ta ja pas­tei­jois­ta. Tuos­ta ajas­ta on jää­nyt mie­leen jou­lu­tort­tu­jen pie­nin lei­vot­ta­va yk­sik­kö – le­vi­tet­tä­vän puu­soh­van kan­nel­li­nen.

Nuo­rin, syk­syl­lä syn­ty­nyt lap­sem­me jou­tui viet­tä­mään en­sim­mäi­siä kuu­kau­si­aan pal­jon sai­raa­las­sa. Teim­me sa­maan ai­kaan ta­los­sam­me mit­ta­vaa re­mont­tia. Kaik­ki jou­lu­val­mis­te­lut oli­vat jää­neet jou­lu­vii­kol­le. Kou­lu­lais­ten jou­lu­juh­lan jäl­keen käyn­nis­tim­me jou­lu­tal­koot, mis­sä jo­kai­nen vau­vaa lu­kuun ot­ta­mat­ta va­lit­si omat, mie­lui­sat teh­tä­vät. Il­ta­myö­häl­lä lei­po­muk­set oli lei­vot­tu, talo sii­vot­tu ja ko­ris­tel­tu ja mie­li val­mis rau­hoit­tu­maan jou­lun sa­no­man ää­rel­le.

Jou­lu­aa­ton viet­toon on kuu­lu­nut lap­suu­des­tam­me as­ti hau­doil­la käyn­ti. Kos­ka olem­me asu­neet koko ai­kui­si­käm­me kau­ka­na ko­ti­seu­dus­tam­me, olem­me käy­neet aat­toil­tai­sin ihas­te­le­mas­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun hau­taus­mai­den vai­kut­ta­vaa kynt­ti­lä­mer­ta ja jät­tä­neet kynt­ti­län muu­al­le hau­dat­tu­jen muis­to­ki­vel­le. Vuo­sien myö­tä tän­ne­kin on il­mes­ty­nyt usei­den lä­heis­ten ih­mis­ten hau­to­ja.

Ker­ran vie­tim­me jou­lun per­hees­sä, jos­ta isä ja avi­o­mies oli kuol­lut edel­li­se­nä ke­sä­nä. Vaik­ka kool­la oli mon­ta su­ku­pol­vea kuu­lu­mi­si­neen ja lah­joi­neen, pois­men­neen tyh­jän pai­kan ais­ti vah­vas­ti. Vaik­ka jou­lu on iloi­nen juh­la, voi jou­lu­aa­ton ja jou­lun py­hien viet­toon liit­tyä myös yk­si­näi­syyt­tä, hai­keut­ta, su­ru­a­kin. Mie­leen pai­nu­nut­ta hai­keut­ta tun­sim­me en­sim­mäi­se­nä jou­lu­na, jol­loin kaik­ki lap­set ei­vät ol­leet enää ko­to­na yh­teis­tä jou­lua viet­tä­mäs­sä.

Mikä te­kee jou­lus­ta vuo­den toi­sen ko­ho­koh­dan? Lah­jat­ko, pit­kät va­paa­päi­vät ja jou­lu­lo­ma vai jou­lu­ruo­ka ja jou­lu­lau­lut? Jou­lu mo­ni­ne py­hi­neen kat­kai­see ar­ki­sen elä­män­me­non, se poik­ke­aa ar­ki­vii­kos­ta, vaik­ka sitä var­ten ei oli­si lei­vot­tu, sii­vot­tu, ko­ris­tel­tu ja han­kit­tu lah­jo­ja. Jou­lu on en­nen kaik­kea mie­len­ti­la. Sen sy­vim­män sa­no­man soi­si pu­hut­te­le­van ja kos­ket­ta­van mei­tä jo­kais­ta: Meil­le on tänä päi­vä­nä syn­ty­nyt Va­pah­ta­ja.

PekkaLassila
Opiskeluaikana aloitimme vaimoni kanssa tyhjästä. Nyt meillä on kahdeksan aikuista lasta, vävyjä, miniöitä ja lastenlapsia ja olemme jälleen kahden. Vapaa-aikana matkustelemme. Viihdyn vesillä ja luonnossa. Luen mielelläni kaunokirjallisuutta. Työskentelen kuvaajana, kirjoittajana sekä kouluttajana media-alalla ja viestinnän parissa. Kirjoittaminen on yksinäistä puuhaa, lukeminen ei. Jos tekstini herätti ajatuksen tai mielikuvan, jonka haluat jakaa kanssani, osoitteeni on pekka.lassila@me.com
PekkaLassila

Viimeinen toivomus

12.12.2016 6.59
PekkaLassila

Sydän puhuu

22.11.2016 6.44
PekkaLassila

Alanyan seuroissa

15.10.2016 6.09
PekkaLassila

Maja seurasalissa

11.9.2016 6.32
PekkaLassila

Vesi juoksi kirkkaana kuin armo

14.8.2016 6.57
PekkaLassila

Laulethan virsi

26.7.2016 6.09
PekkaLassila

Rauhallisen tuulista vai petollisen tyyntä

24.6.2016 6.50
PekkaLassila

Rehellisesti syntinen

14.5.2016 6.55
PekkaLassila

Päiväkirjamerkintöjä pääsiäisen ajalta

1.4.2016 7.00
PekkaLassila

Ei kaikki kirjoitettu ole totta

14.3.2016 6.46
PekkaLassila

Mihin ystävyys jäi?

14.2.2016 6.54
PekkaLassila

Kun työ loppuu

12.1.2016 6.22
PekkaLassila

Kirje ystävälle

12.11.2015 7.02
PekkaLassila

Kristillisesti vai tasan?

14.10.2015 6.26
PekkaLassila

Mikä riittää?

8.9.2015 6.57
PekkaLassila

Lopun ajan lapsena

9.8.2015 6.21
PekkaLassila

Suviseuroja ja saviseuroja

2.7.2015 6.30
PekkaLassila

Matkalla

4.6.2015 6.33
PekkaLassila

Kirkko ja jääkiekkoliiga

7.5.2015 6.14
PekkaLassila

​Eksyksissä

7.4.2015 6.41
PekkaLassila

​Sukupolvien ketjussa

14.3.2015 6.42
PekkaLassila

​Toinen osaa purkaa, toinen käynnistää

8.2.2015 6.34
PekkaLassila

​Ystävä tietämättään

7.1.2015 6.59
PekkaLassila

​Joulukortti lämmittää mieltä

10.12.2014 6.53
PekkaLassila

Kun erilaiset katsomukset kohtaavat

6.11.2014 6.02
PekkaLassila

​Rakkikoiran tehtävä

10.10.2014 6.24
PekkaLassila

​Ei leikata keisarilta

6.9.2014 7.20
PekkaLassila

Elämän eväitä

3.8.2014 7.05
PekkaLassila

Välillä meri tyyntyy

5.7.2014 7.26
PekkaLassila

​Asuntovaunuelämää

4.6.2014 7.35
PekkaLassila

Mitä peukutan somessa?

3.5.2014 7.17
PekkaLassila

Mitä toimittaja saa sanoa?

3.4.2014 9.05
PekkaLassila

Mistä on helppo puhua?

6.3.2014 10.39
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys